Tilgængelighedserklæring

Rigsarkivet forpligter sig til at gøre webstedet https://digidata.rigsarkivet.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://digidata.rigsarkivet.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rigsarkivet, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://digidata.rigsarkivet.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden fuldt ud. 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Evalueringen er foretage internt ved hjælp af scanningsværktøjerne Qualweb og Siteimprove, samt manuelle brugertest med skærmlæser.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Logo/link mangler beskrivelse i form af alt-tekst
 • 1.4.13 Indhold ved svævepegning(hover) eller fokus
  Tooltips kan i de fleste tilfælde ikke tilgås med tastatur.
 • 1.4.4 Ændring af tekststørrelse
  Tekst er angivet i faste størrelser og tilpasser sig ikke mobilvisning, hvilket udmønter sig i informationstab og fejl i designet (eksempelvis forsiden).
 • 2.1.1 Tastatur
  -På eksempelvis safari kan søgeindhold ikke tilgås, hvilket betyder at det slet ikke kan ses af en skærmlæser. -"Til top" knappen kan ikke tilgås af via tastatur
 • 2.4.4 Formål med links (i kontekst)
  -Download data mangler information om hvad det er brugeren download. -Samme gælder for "Søg om adgang" -På afleveringsniveau er links til en ny søgning med arkivskaber kun angivet med arkivskabers navn.
 • 2.4.6 Overskrifter og etiketter
  -Labels er generelt ikke angivet som labels, og kan derfor ikke umiddelabart assosieres med indhold. -Labels (badges) bliver renderet selvom de er tomme.
 • 2.4.7 Synligt fokus
  -Flere elementer mangler synligt fokus når de er markeret vha. tastatur. F.eks. Logo, mailadresse, filter-accordion på forsiden.
 • 3.2.4 Konsekvent identifikation
  -Tooltips bliver nogle steder brugt på links, men ikke konsekvent. Ligeledes bruges tooltips på tekst med understregning, der ligner links men ikke er det.
 • 3.2.3 Konsekvent navigation
  -Link states (link, hover og focus) er ikke brugt konsekvent, hvilket kan gøre det svært at identificere links.
 • 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
  -På inputfelter er hjælp gemt af vejen i tooltips og hænger ikke sammen med selve inputfeltet.
 • 4.1.1 Parsing
  -Markup'en validerer ikke og skaber funktionsfejl og uhensigtsmæssigheder på tværs af browsere.
 • 4.1.2 Navn, rolle, værdi
  -Alt indhold fra søgesider ligger i et form tag, hvilket er meget uhensigtsmæssigt. -Generelt bliver der ikke brugt semantisk html og ARIA beskrivelser -De elementer Søgeresultater vises i kan ikke identificeres unikt.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Webstedet scannes for tilgængelighedsfejl ugentligt med værktøjet Siteimprove. Fejl fundet i tilgængelighedsrapporterne udbedres løbende i forbindelse med almindelig planlagt udvikling og vedligehold. Indholdsproducenter og andre bidragsydere bliver løbende kompetenceudviklet i webtilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.