Tilgængelighedserklæring

Erhvervsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://denansvarligeindkober.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://denansvarligeindkober.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://denansvarligeindkober.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet på basis af automatiske og manuelle tests. Desuden har vi anvendt eksterne specialister til tilgængeliggørelse af en lang række ældre dokumenter. Vi tester og evaluerer løbende webstedet på A og AA-niveau, bl.a. vha. Siteimprove og forskellige automatiserede og manuelle tests.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Pdf-dokumenter
  En del ældre pdf-dokumenter på siden er blevet tilgængeliggjort af eksterne specialister, men Den Ansvarlige Indkøber er bekendt med, at der fortsat er problemer med farvekontraster i en del af dokumenterne. Kontrastproblemerne vil blive rettet i forbindelse med fremtidige opdateringer af dokumenterne.
 • Excel-dokumenter
  Ca. 25 ældre komplekse Excel-værktøjer er ikke tilgængeliggjort. De vil blive tilgængeliggjort i forbindelse med fremtidige opdateringer af værktøjerne.
 • Tomme overskrifter
  Der er overskriftelementer på 6 sider, som er tomme. Det kan gøre det svært for brugere med skærmlæsere at scanne indholdet på siden.
 • Beholderelementet er tomt
  Der er indsat tomme elementer, som kan forvirre brugere, der benytter skærmlæsere.
 • Element-ID’er er ikke entydige
  Fejl i kodning af webstedet, som betyder, at brugere der benytter skærmlæsere kan have svært ved at afkode, hvordan forskellige elementer på en side passer sammen.
 • Link uden tekstalternativ
  Links, der repræsenteres med billeder eller ikoner skal have et tekstalternativ, der beskriver linkets formål for brugere, der er blinde eller svagtseende.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Den Ansvarlige Indkøber er et partnerskab mellem Miljøstyrelsen, KL og Erhvervsstyrelsen. Miljøstyrelsen har ansvaret for den redaktionelle tilgængelighed. Erhvervsstyrelsen har ansvaret for den tekniske tilgængelighed. Den Ansvarlige Indkøber anvender løbende Siteimprove’s værktøjer til at screene for webtilgængelighed. Al nyudvikling bliver testet manuelt og automatisk i forskellige værktøjer, og vores redaktører bliver uddannet i tilgængelighed, så vi minimerer risikoen for redaktionelle fejl.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.