Tilgængelighedserklæring

Dansk Center for Undervisningsmiljø forpligter sig til at gøre webstedet https://www.dcum.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.dcum.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Dansk Center for Undervisningsmiljø, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.dcum.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har gennemgået webstedet med følgenden værktøjer: WAVE, Siteimprove og Axe DevTools.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • HTML bruges til at formatere indhold
  Præsentationsattributter som 'H1' som kan forventes til overskrift på siden mangler. Øvrige overskrifter ordnes efter ’H2’, ’H3’ og ’H4’
 • Tastatur navigering
  Det er ikke muligt at hoppe direkte til indholdsdelen. Tabuleringsrækkefølgen besværligøres ved at man ikke kan se hvor man befinder sig på siden og navigeringen følger ikke den naturlig læseretning.
 • Inputfelt har ingen beskrivelse
  Indtastningsfeltet skal altid indeholde en beskrivelse, som er eksplicit tilknyttet til feltet, for at sikre, at brugere, der anvender hjælpeteknologier, også ved, hvad feltet er til for.
 • Etiket har ikke forbindelse til et formularkontrolelement
  Tekst-etiketten (’label’) til formularelementet kan mangle.
 • Element-id er ikke entydigt
  Det samme ID er brugt på tre forskellige elementer på siden.
 • Billede-link uden alternativ tekst
  Billedet som linker, mangler en alternativ tekst, som beskriver formålet med linket.
 • Billedbeskrivelse
  Billeder der bruges i layout, mangler beskrivende tekster.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Farven på tekst og farven på baggrunden står ikke i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden.
 • Videoindhold
  Alle nye videoproduktioner på DCUM’s hjemmesider og sociale medier skal undertekstes. Der kan dog findes ældre produktioner på vores sites, som ikke indeholder undertekster. Videoer der stadig bruges aktivt i formidling af viden, vil blive undertekstet og eventuelt oprettet en transskription. Webinarer der efterfølgende er udgivet på vores site, er ikke underlagt krav om tekstning og transskription.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Websider er låst til et fast layout
  Da vi er låst til det nuværende hjemmesidelayout, kan vi ikke umiddelbart løse de udfordringer vi har til webtilgængeligheden. Vi vurderer det som værende en uforholdsmæssig stor byrde at skulle løse dette i det eksisterende CMS-system.

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Planlagte sider evalueres løbende i WAVE og Siteimprove, for at forbedre webtilgængeligheden indenfor de rammer vores nuværende CMS-system (et system der styrer hjemmesidens layout) giver mulighed for. Ultimo 2022 vil DCUM lancere en ny hjemmeside der vil leve op til kravene i webtilgængeligheden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.