Tilgængelighedserklæring

Datatilsynet forpligter sig til at gøre webstedet https://www.datatilsynet.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.datatilsynet.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.datatilsynet.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv gennemgået kravene og benyttet os af værktøjer fra leverandøren af vores hjemmeside.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Enkelte vejledninger ikke tilstrækkeligt tilgængelige
  Der er nogle få af Datatilsynets vejledninger af ældre dato, hvor det ikke har været muligt at finde det oprindelige dokument mhp. at gøre filerne tilgængelige. Vi vil dog forsøge at finde en løsning, så vi kan opdatere vejledningerne alligevel.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Podcast
  Vi har en række podcastepisoder liggende på hjemmesiden, som er offentliggjort fra efteråret 2019 og frem. Det er vores vurdering, at det ikke vil give mening at transskribere samtalerne og lægge dem ud som tekst.
 • Video som alternativ til tekst
  Der ligger en række ikke-tekstede videoer på hjemmesiden, som er offentliggjort i efteråret 2019, som fungerer som alternativ til de tekster, der allerede er på hjemmesiden.
 • PDF-vejledninger fra EU-organ
  På siden https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/edpb-retningslinjer findes en række vejledninger fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd. De er ikke nødvendigvis fuldt tilgængelige, men de er hverken finansieret eller udviklet af eller under kontrol af Datatilsynet.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har udarbejdet en guide til webstedets redaktører, så fremtidige rettelser og opdateringer er fuldt tilgængelige. Desuden vil vi lave en plan for stikprøver og regelmæssige tjek af tilgængeligheden på siden.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.