Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for It og Læring forpligter sig til at gøre webstedet https://www.craft-it.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.craft-it.dk/?

Du kan kontakte Styrelsen for It og Læring på CRAFT@stil.dk, https://www.craft-it.dk/kontakt , hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

billede mangler alternative tekster
der mangler alternative tekster på billeder. Vi forventer, at fejlen er løst ved udgangen af 2019.
kun farve markerer links
kun farve er anvendt til at markere, at der er tale om links, hvilket bør tydeliggøres yderligere med flere visuelle markeringer. Vi forventer, at fejlen er løst ved udgangen af 2019.
farvekontrasten er ikke tilstrækkelig
farvekontrasten mellem tekst og baggrund er ikke tilstrækkelig alle steder. Vi forventer, at fejlen er løst ved udgangen af 2019.
manglende mulighed for at springe over gentaget indhold
der mangler en funktion til at springe over gentaget indhold og klikke direkte videre til det primære indhold. Vi forventer, at fejlen er løst ved udgangen af 2019.
fokuseret indhold ikke i markeret
enkelte steder er valgte sider ikke markeret som sådan, hvilket kan skabe forvirring hos brugeren i forhold til, hvilken side der er i fokus. Vi forventer, at fejlen er løst ved udgangen af 2019.
overskrifter har en mangelfuld indlejring
overskrifterne er nogle steder ikke sat i tilstrækkeligt system, og der springes over nogle overskriftsniveauer. Vi forventer, at fejlen er løst ved udgangen af 2019.

Uforholdsmæssig stor byrde

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: ""

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.