Tilgængelighedserklæring

Center for Offentlig Innovation forpligter sig til at gøre webstedet https://coi.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://coi.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Center for Offentlig Innovation, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://coi.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Mindre redaktørfejl
  Da en hjemmeside er dynamisk og der løbende kommer nyt indhold, vil der løbende opstå fejl på enkelte sider, fx mangel på ALT-tekster. Vi arbejder løbende på at udbedre disse.
 • Dokumenter i Word, Excel eller PPT
  Vi har en yderst beskeden mængde publikationer på hjemmesiden, der er udarbejdet i Word, Excel eller Powerpoint, som ikke er tilstrækkeligt tilgængelige. Vi arbejder på at finde et værktøj, som kan hjælpe os med at gøre dokumenterne webtilgængelige og sikre, at dokumenter, vi lægger på i fremtiden, er webtilgængelige.
 • Avancerede figurer
  Mange af vores statistikker er gengivet som statiske figurer/grafikker med mange informationer. Da byrden i forhold til at skulle tekstliggøre alle disse vurderes at være meget stor, og figuren ofte er forklaret i tekst neden- eller ovenfor, er vi i stedet i færd med at finde en løsning, der kan præsentere data på en tilgængelig/dynamisk måde.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Podcast mangler tekst-alternativ
  Podcast kan afspilles direkte på hjemmesiden. Indholdet er ikke transskriberet, da det 1) vurderes at være en uforholdsmæssig byrde og 2) podcast er et supplement til den resterende information/kommunikation på hjemmesiden.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige.
 • Tredjepartsindhold
  Sitet indeholder et Twitter-feed, som er undtaget fra loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder løbende for skabe bedre tilgængelighed på coi.dk i samarbejde med vores webbureau. I prioriteringen af forbedringer tager vi udgangspunkt i den eksterne evaluering af sitet og vurdering af, hvilke udviklingsopgaver som giver størst effekt for webtilgængelighed. Derudover arbejder vi som redaktører løbende med at screene sitet gennem værkøjet Siteimprove og forbedre de fejl i tilgængelighed, som kan klares af redaktører, f.eks. alt-tekster til billede, linkbeskrivelser og lignende.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.