Tilgængelighedserklæring

Christianshavns Gymnasium forpligter sig til at gøre webstedet http://www.cg-gym.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.cg-gym.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Christianshavns Gymnasium, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.cg-gym.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Christianshavns Gymnasium har anvendt WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-dokumenter
  PDF-dokumenter er ikke tilgængelige. Vi arbejder nu og prospektivt med, at webtilgængeliggøre dokumenter inden konvertering til .pdf. Dette forventes endeligt løst i 2021 i forbindelse med lancering af ny hjemmeside.
 • Tastaturnavigation
  Enkelte sider/løsninger kan ikke betjenes med tastatur på en optimal måde. Enkelte funktioner kan ikke betjenes med tastatur på en optimal måde. Dette forventes løst i 2021 i forbindelse med lancering af ny hjemmeside.
 • Inputfelter og valgbokse
  På hjemmesiden er der kun ganske få inputfelter og valgbokse og derfor kun få uden beskrivelse. Dette arbejder vi løbende på at løse.
 • Struktur og kontrast
  Der er gennemgående mangler i opsætningen af strukturelle elementer. Dette forventes løst i 2021 i forbindelse med lancering af ny hjemmeside. Enkelte steder er kontrasten mellem tekst og baggrund ikke tilstrækkelig høj. Dette arbejder vi løbende på at løse.
 • Alternative tekster på billeder
  Størstedelen af billeder mangler alternative tekster (Alt-tekster). Vi arbejder nu og prospektivt med billedbehandlingen. Dette forventes endeligt løst i 2021 i forbindelse med ny hjemmeside.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ny hjemmeside er budgetteret i skoleåret 2021
  Dette vurderes som en uforholdsmæssig stor ændring på nuværende hjemmeside at få samtlige mangler og funktioner tilrettet. Ved overgangen til ny hjemmeside arbejder vi konkret på at forbedre tilgængeligheden iht. gældende webtilgængelighedslov.

Ikke omfattet af loven

 • Historisk statistik
  Kildemateriale, der er skannet fra skriftlige kilder, er ikke tilgængeligt pga. manglende automatiserede og omkostningseffektive løsninger, der ukompliceret kan udtage teksten og omforme den til indhold, der er foreneligt med tilgængelighedskravene (jf. Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer §1 stk. 5 afsnit 6b).

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Hjemmesiden cg-gym.dk er blevet gennemgået af skolens webmastere i forhold til webtilgængelighed. Resultatet af gennemgangen danner grundlag for det videre arbejde med at optimere tilgængeligheden. Herudover gennemfører Christianshavns Gymnasium løbende automatiserede test af webtilgængeligheden, og de fejl og mangler, der findes, bliver udbedret løbende. Der arbejdes især konkret på at forbedre tilgængeligheden ved at berige billeder med Alt-tekster og ved at sikre webtilgængeligheden af dokumenter inden konvertering til .pdf-format.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.