Tilgængelighedserklæring

Center for Fælles Beslutningstagning, Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://www.cffb.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.cffb.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Center for Fælles Beslutningstagning, Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.cffb.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Farvepalette indeholder farver, der ikke lever op til krav til kontrastforhold
  Vores digitale farvepalette indeholder en række farvekombinationer, der ikke lever op til krav om kontrastforhold. Farvekontrast er utilstrækkelig, da farven på tekst og farven på baggrunden ikke står i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden. Forventningen er, at fejlen er udbedret ultimo 2021, når vi overgår til andet system.
 • Mouse-over tekst lever ikke op til krav til tilgængelighed
  Ved link forekommer ingen mouse-over tekst, der beskriver linket. Ved dokument er er linkbeskrivelse og link-tekst ens. Fejlen forventes udbedret ultimo 2021, når vi overgår til andet system.
 • Navigation i undermenupunkter lever ikke op til krav til tilgængelighed
  Først-fremkomne side i hvert faneblad fremgår ikke af undermenuen i venstre side. Fejlen forventes udbedret ultimo 2021, når vi overgår til andet system.
 • Søgefunktion
  Sitets søgefunktion henviser ikke til de rette elementer. Fejlen forventes udbedret inden udgangen af 2020, ultimo 2021, når vi overgår til andet system.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • En stor del af indhold med en lille læserskare
  Sitets indhold er målrettet klinikere og andre fagpersoner indenfor feltet. Center for Fælles Beslutningstagning har en stor del indhold, herunder dokumenter, hvis omkostninger ved at gøre dem tilgængelige vil være høje, og hvor det anslås, at kun et meget lille antal mennesker vil orientere sig i dem, da det kun er relevant for de implicerede klinikere. At skulle gøre indholdet tilgængeligt være forbundet med et uforholdsmæssigt stort ressourcetræk set i relation til den relativt begrænsede søgning på publikationerne. Har du forsøgt at tilgå vores indhold eller dokumenter uden held, kan du få hjælp via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring. Ved behov for oplæsning, henviser Center for Fælles Beslutningstagning til www.adgangforalle.dk, hvor teksten kan læses op. Beskrivelse af hjælpemiddel forefindes på ovenstående link.

Ikke omfattet af loven

 • Videoindhold på sitet offentligtgjort før 23. september 2020
  Videoindhold på sitet er offentliggjort før 23. september 2020, og er derfor undtaget lov om webtilgængelighed.
 • PDF-filer på sitet offentligtgjort før 23. september 2018
  De PDF-filer på sitet, der er publiceret før 23. september 2018, er ikke nødvendige for aktive administrative processer, og er derfor undtaget lov om webtilgængelighed.
 • Indhold med arkivfunktion ikke opdateret efter 23. september 2019
  Det indhold på websteder, der fungerer som arkiver, er hverken er opdateret eller redigeret efter 23. september 2019, og er derfor undtaget lov om webtilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Det offentlige organ kører periodevise screeninger for tilgængelighed på sitet og udbedrer løbende de problemer, der måtte dukke op i førnævnte screeninger. Dog med det forbehold, at sitet ultimo 2021 overgår til et andet system med større fokus på tilgængelighed. Derudover arbejdes der på en fremadrettet strategi for publikationer på sitet. I 2021 forventes det derfor, at de elementer, der ikke overholder ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer” for nuværende, vil blive udbedret.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.