Tilgængelighedserklæring

Digitaliseringsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://certifikat.gov.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://certifikat.gov.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://certifikat.gov.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Anvendte Qualweb og manuelle tests.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Teksterne ombrydes ikke korrekt, når man forstørrer teksterne
  Hvis man forstørrer siderne med 400 pct., bliver teksterne i venstremenuen ikke ombrudt korrekt, og man skal scrolle horisontalt for at læse teksterne korrekt. Derfor kan personer med synshandicap opleve tab af information og funktionalitet. Hvis I oplever problemer med at forstå teksterne på grund af denne webtilgængelighedsfejl, bedes I venligst kontakte Den Danske Stats Tillidstjenester.
 • Sidestrukturen er ikke opmærket logisk
  Webstedet har en del sider, som ikke har en logisk opbygning af overskrifterne. Overskriftniveauerne er ikke anvendt korrekt, fx mangler overskriftniveau 1 på siden, og overskriftniveau 3 er anvendt uden et forgående overskriftniveau 2. Der findes overflødige linjeskift mellem afsnittene, hvorfor det kan være vanskeligt at opfatte, hvordan siden er opbygget, når siderne er læst op via skærmoplæser. Der er tale om redaktionelle fejl. Vi arbejder på at løse fejlene i det andet og tredje kvartal i 2024. Hvis I oplever problemer med at forstå siderne, bedes I venligst kontakte Den Danske Stats tillidstjenester.
 • Dokumenterne kan ikke blive læst op korrekt
  Dokumenter, der ligger på hjemmesiden, er ikke opmærket korrekt, hvorfor dokumenterne ikke kan læses op ved hjælp af fx en skærmlæser. Digitaliseringsstyrelsen skiftede i marts 2024 sin visuelle identitet, hvorfor vi skal overgå til et nyt dokumentdesign. I denne forbindelse skal alle dokumenter gennemgås, hvor vi samtidig sørger for, at dokumenterne bliver gjort mere webtilgængelige. Arbejdet hermed fortsætter hele 2024.
 • Sider med engelske tekster kan ikke blive oplæst korrekt, da teksternes sprog ikke er korrekt opsat for skærmoplæsningen
  Der er en del sider på hjemmesiden, der har engelske tekster. De engelske tekster er desværre ikke opmærket korrekt som engelsk, hvorfor teksterne læses op som dansk af skærmoplæsere. Vi arbejder på at indføre en ny struktur i løbet af 2024, så vi kan opmærke sidernes sprog korrekt. Hvis denne fejl gør det svært for jer at forstå sidernes information, bedes I venligst kontakte Den Danske Stats tillidstjenester.
 • Plus-knapper til at udfolde venstre-menuen har ikke et tekstalternativ
  Venstre-menuen er udstyret med en plus-knap, der skal bruges til at udfolde menuen, men knapperne mangler en alternativ tekst. Det betyder, at man ikke forstår, hvad knapperne er for, når siderne skal læses op med skærmoplæser. Hvis I oplever problemer med at forstå sidernes indhold på grund af denne fejl, bedes I venligst kontakte Den Danske Stats tillidstjenester

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

For at få webstedet til at leve op til webtilgængelighedsloven, vil Digitaliseringsstyrelsen fokusere på webtilgængeligheden i 2024. Vi vil lave en plan for og påbegynde at løse de ovennævnte fejl i løbet af det første halvår.

Henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet fører tilsyn med, om Digitaliseringsstyrelsen overholder webtilgængelighedsloven.

Før du kontakter Digitaliserings- og ligestillingsministeriet, skal du kontakte Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at Digitaliseringsstyrelsen, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive en henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet på mail webtilgaengelighed@digmin.dk eller ringe på telefon 23 46 31 16.

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet anvender henvendelserne som input til tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliserings- og ligestillingsministeriet har behov for yderligere uddybning.