Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://centerkommunikationogvelfaerdsteknologi.regionsyddanmark.dk/default.asp tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://centerkommunikationogvelfaerdsteknologi.regionsyddanmark.dk/default.asp?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://centerkommunikationogvelfaerdsteknologi.regionsyddanmark.dk/default.asp

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves accessibility-værktøj til at danne os et overblik over problemerne. I dialog med leverandører har vi løst de tekniske fejl, som var mulige, og forfatterne har fået mulighed for at blive undervist i tilgængelighed på web.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • HTML bruges til at formatere indhold
  Skabelonerne er bygget op i HTML. Det betyder, at baggrundsfarver, navigation og en række andreting, som man kan løse via CSS er sat op i HTML. Det rettes ikke i den nuværende løsning, men bliver løst ved overgang til nyt CMS medio 2021.
 • "Font"-tag bruges til at formatere tekst/ "i"-tag bruges til at formatere tekst
  På flere sider er der anvendt ”Font tag” eller ”i” tag til at formatere tekst. Sider med over 50 besøgende har fået ændret deres status, mens sider med under 50 besøgende først rettes, når sitet overgår til nyt CMS medio 2021.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Der er bl.a. i nyhedsarkivet links til den samme side, hvor nyheden henviser til en aktuel begivenhed, som man kan læse om på siden. Vores nuværende hjemmeside kan henvise til andre sider i navigationen, som er placeret væk fra den umiddelbare navigation. Det giver i oversigten over sitemap illusionen af, at der findes to sider med enslydende indhold og som fører til samme sted.
 • "Center"-tag brugt til at formatere indhold
  Der er en enkelte side, hvor ”center” tag er brugt til en grafisk fremstilling af et citat. Det ændres ved overgang til ny hjemmeside medio 2021.
 • "Bold"-tag bruges til at formatere tekst
  Bold tag er brugt til overskrifter på listevisninger af sider. Derudover optræder ”Bold tag” også på flere sider. Sider med over 50 besøgende er blevet rettet, mens sider med mindre end 50 besøgende rettes ved overgang til ny hjemmeside medio 2021.
 • Overskrift mangler tekst
  Der er sider, hvor overskrift er i koden, men ikke synlig på siden. Siderne er alle arkivmateriale.
 • "u"-tag bruges til at formatere tekst
  ”U” tag benyttes på enkelte arkivsider. Det ændres ved overgang til ny hjemmeside.
 • "Longdesc"-attribut linker ikke til en eksisterende ressource
  Der er enkelte YouTube videoer på sitet, som kan præsentere udfordringer for enkelte brugere. Alle YouTube videoer slettes ved overgang til ny hjemmeside.
 • Siden indeholder ingen overskrifter
  404 siden har ikke en overskrift. Dette ændres ved overgang til nyt CMS medio 2021.
 • Ingen mulighed for at springe over gentaget indhold
  På den nuværende hjemmeside kan vi ikke tilbyde brugerne at hoppe over gentaget indhold, da noget af gentagelser vil ligge inden for HTML kodningen. Ved overgang til ny hjemmeside i medio 2021 forventes det at vi får mulighed for i højere grad at kunne springe over blokke.
 • Bør billedet mærkes som dekorativt?
  Skabelonerne er bygget op i HTML. Det betyder, at forskellige grafiske elementer primært knyttet til navigation læses som billeder. Fremadrettet vil dette lægge i CMS. Det rettes ikke i den nuværende løsning, men bliver løst ved overgang til nyt CMS medio 2021.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  I navigationen er der en udfordring med hvid skrift i orange, grønne og blå kasser. Dette rettes ved overgang til ny hjemmeside.
 • Dokumenter
  Der er dokumenter, som bl.a. mangler titler, struktur og alt-tekster. Vi er i øjeblikket i gang med at implementere ny hjemmeside, og i den forbindelse gås alle dokumenter efter i sømmene. Vi forventer at overgå til ny hjemmeside medio 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter fra før 23. september 2019 er ikke gjort tilgængelige, da de ikke beskriver aktive administrative processer.
  Dokumenter fra før 23. september 2019 er ikke gjort tilgængelige, da de ikke beskriver aktive administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i øjeblikket i gang med at implementere en ny hjemmeside. I den forbindelse har vi stillet krav om, at den nye leverandør skal leve op til gældende WCAG krav. I processen kommer samtlige forfattere på kursus i det nye system, hvor vi også gennemgår kravene til tilgængelighed for websider, PDF'filer, videoer og andet.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.