Tilgængelighedserklæring

Copenhagen Business School Handelshøjskolen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.cbs.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.cbs.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Copenhagen Business School Handelshøjskolen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.cbs.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Selve testen er til dels foregået manuelt, hvor en tilgængelighedsansvarlig har gennemgået de enkelte sidetyper og opbygningen af dem med de komponenter, der er til rådighed i løsningen og til dels automatisk ved brug af et værktøj, der med afsæt i en serie automatiserede tests har genereret en oversigt over det tekniske niveau af overholdelse af succeskriterierne. Den manuelle del af testen har været suppleret med testværktøjer som f.eks. Axe, Accessibility Insights for web, Headingsmap, Color Contrast Checker og lignende.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder
  Du vil kunne støde på billeder, hvor alternativ tekst er anvendt forkert. Vi arbejder løbende med sikre korrekte alternative tekster gennem understøttelse af vores indholdsredaktører. Du er meget velkommen til at tippe os på tilgaengelig@cbs.dk, hvis du støder på billeder med forkert anvendelse af alternativ tekst.
 • Dokumenter
  Du vil kunne støde på dokumenter, som ikke er tilgængelige i tilstrækkelig grad. Vi arbejder løbende med at sikre tilgængelige dokumenter gennem understøttelse af vores indholdsredaktører. Du er meget velkommen til at tippe os på tilgaengelig@cbs.dk, hvis du støder på utilgængelige dokumenter.
 • Link-tekster
  Du vil kunne støde på links, hvor link-teksten ikke tydeligt nok beskriver linkets formål. Vi arbejder løbende med sikre korrekte link-tekster gennem understøttelse af vores indholdsredaktører.
 • Video og lyd
  Du vil kunne støde på forudindspillet video- og lydindhold uden mulighed for undertekster eller andre tekstalternativer. Vi arbejder løbende med sikre tekstalternativer til video og lyd gennem understøttelse af vores indholdsredaktører.
 • Tabeller
  Der er nogle tabeller, der ved højt zoomniveau eller på mobil, har dele af indhold gemt uden for webstedets kant, hvorved der opstår behov for horisontal scrolling.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Rækkefølge i menuer
  Det er muligt at tabulere sig gennem alt indhold på cbs.dk. Der er dog visse fejl i rækkefølgen i webstedets navigationsmenuer. Hvis du for eksempel vælger ”Uddannelse” i hovedmenuen, er du nødt til at tabulere forbi de resterende hovedmenupunkter inden du kommer til undermenupunkterne for ”Uddannelse”. I venstremenuen, som er den lokale navigation for de enkelte indholdsområder, er der to fejl. Den første fejl opstår når du tabulerer forbi et menupunkt med undermenupunkter. Her skal du tabulere en ekstra gang for at komme videre til næste menupunkt. Den anden fejl opstår når du trykker på et menupunkt med undermenupunkter. Her genindlæses siden så tab-rækkefølgen bliver nulstillet, og du er derfor nødt til at tabulere dig ned til undermenupunkterne oppe fra starten af siden. Slutteligt er der en fejl i tab-rækkefølgen når burgermenuen bruges. Burgermenuen vises hovedsageligt på mobiltelefoner, men kan dog blive vist ved højt zoomniveau eller på små skærme ved lav opløsning. Hvis du har brug for at tabulere gennem burgermenuen, så skal du tabulere baglæns når du har åbnet den for at komme til indholdet af burgermenuen. Vi har vurderet det som en uforholdsmæssig stor byrde at rette disse fejl, da det vil kræve en komplet omskrivning af webstedet. Vi arbejder på en ny version af webstedet, hvor disse fejl vil blive løst.
 • Rækkefølge på sider med venstreboks
  Nogle sider har en eller flere indholdsbokse til venstre for hovedindholdet. På disse sider kommer venstreboksene før hovedindholdet i fokusrækkefølgen. Det har ikke været muligt at rette denne fejl på vores nuværende platform, men vi arbejder på en ny version af webstedet, hvor fejlen vil blive løst.
 • Sprog
  Der er flere sider med engelsk tekst på den danske version af webstedet. På disse sider vil en skærmlæser tro, at indholdet er dansk, og derfor vil den forsøge at læse det op som om det var dansk tekst, hvilket kan blive svært at forstå. Denne fejl opstår især på særlige sidetyper, som er lavet til at vise samme indhold på begge sprogversioner af sitet. Disse sidetyper benyttes eksempelvis ved uddannelser, der kun udbydes på engelsk. Det er ikke muligt på vores nuværende platform, at opmærke dele af tekst eller afsnit som engelsk. Vi arbejder på en ny version af webstedet, hvor fejlen vil blive løst.
 • Paginering springes nogle gange over
  Nogle sider har lange lister af indhold med paginering, hvor pagineringen bliver sprunget over i tab-rækkefølgen. Paginering er en funktion, som bruges til at bladre mellem sider med. Problemet findes under forskningsområdet på sider med publikationer og presseklip. Det er generelt meget få brugere, som læser denne type indhold. Da det vil være en omfattende opgave at rette, har vi derfor vurderet det som en uforholdsmæssig stor byrde. Det vil blive rettet på næste version af webstedet.
 • Mangelfuld kodning af navigation, informationsansvarlig og tredjepartsindhold
  Undermenupunkter i megamenuen og e-mailen til den informationsansvarlige i bunden af alle sider mangler noget kode, som gør, at vi ikke kan garantere, at alle hjælpeværktøjer tolker dem korrekt. Det samme gælder for tredjepartsindhold på vores PhD-sider. Vi arbejder på en ny version af webstedet, hvor fejlen vil blive løst.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke optimeret til webtilgængelighed medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Videoer og lydfiler før september 2020
  Videoer og lydfiler lagt på websitet før d. 23. september 2020 er ikke optimeret til webtilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I 2020 fik vi ekstern hjælp til at foretage en evaluering af webstedets tilgængelighed. På baggrund af denne test har vi per 1. juli 2022 gennemført et projekt, hvor vi har rettet så mange tekniske og designmæssige fejl som vi kunne inden for rammerne af den nuværende platform. Vi arbejder løbende med at sikre tilgængeligt indhold gennem understøttelse af indholdsredaktører. Cbs.dk kører i øjeblikket på en ældre platform, og derfor har vi desværre ikke været i stand til at rette alle fejl. Vi er i gang med at relancere hele webstedet på en ny platform, hvor webtilgængelighed vil være tænkt ind fra starten.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.