Tilgængelighedserklæring

Cabi forpligter sig til at gøre webstedet https://www.cabiweb.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.cabiweb.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Cabi, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.cabiweb.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er afprøvet, hvor godt den i praksis fungerer, når der navigeres dels ved hjælp af tastatur, dels ved hjælp af et skærmlæserprogram.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dekorative billede har alternativ tekst
  Der er fundet flere tilfælde med billeder, der har alternativ tekst, som ikke bør have det. Når der tilføjes en alternativ tekst på billeder, der allerede er beskrevet i sidens tekst, kommer fx skærmlæserbrugere til at bruge ekstra tid, fordi samme information læses op flere gange.
 • Brug af semantisk kodede overskrifter for brødtekst
  Der er flere tilfælde af at brødtekst er kodet med semantiske overskriftskoder. Dette forvirrer brugere af skærmlæser, som har svært ved at forstå og navigere i indholdet på siden.
 • Inputfelter mangler identificering
  Ved tilmelding til nyhedsbrev mangler inputfelter information med hjælp til autocomplete, der gør det muligt for især kognitivt udfordrede at skelne mellem de forskellige inputfelter og udfylde dem korrekt.
 • Billeder indeholder tekst
  Der er fundet flere eksempler på billeder, der indeholder tekst. Det betyder, at fx brugere med læsevanskeligheder og brug for forstørrelse, kan gå glip af den information, der ligger i teksten. På samme måde er det en udfordring for skærmlæserbrugere, som ikke har mulighed for at få den information, der ligger gemt i billedet.
 • Ikke muligt at tilføje tekstafstand
  Det er ikke muligt at anvende egne styles på siderne. Det er muligt at ændre styles på banneret på siden, dog forsvinder en del af teksten ved anvendelse af egne styles.
 • Underpunkter i hovedmenu kan ikke tilgås via tastatur
  Undermenuen kan ikke tilgås med tastaturnavigation. Dette er en udfordring for brugere, som ikke kan benytte mus til at navigere rundt på siden og derved ikke kan tilgå undermenupunkterne.
 • Sider mangler en måde at springe over gentaget indhold
  Nogle sider har ikke en mulighed for at springe over det gentagne indhold i toppen af siden fx menuen. Det betyder, at fx tastaturbrugere skal tabbe unødvendigt mange gang for at komme ned i sidens indhold. En måde at overholde dette krav er, at kode siderne med semantiske overskrifter eller landmarks. De fleste af siderne har semantiske overskrifter og overholder således kravet. Men enkelte sider indeholder ikke semantiske overskrifter.
 • Siders titler er ikke fyldestgørende
  Der er fundet eksempler på, at siders titler ikke beskriver sidens indhold eller på anden vis ikke er fyldestgørende.
 • Linktekst er ikke tilstrækkelig beskrivende
  Flere steder benyttes linktekster, som ikke i tilstrækkelig grad beskriver, hvad de linker til. Det betyder, at eksempelvis skærmlæserbrugere, som typisk ser links uden den kontekst linket findes i, ikke får tilstrækkelig hjælp til at forstå linkets funktion.
 • Uklare etiketter
  Etiketten for segmentering af temaer er ”752 af 752 baseret på:”. Dette er ikke fyldestgørende nok til, at alle brugere vil forstå, hvad funktionerne gør.
 • Elementer mangler synligt tastaturfokus
  Der mangler en synlig fokusindikator når elementer i menuen har tastaturfokus. Det betyder, at tastaturbrugere vil miste orienteringen.
 • Indhold på engelsk mangler lokal sprogattribut
  Der er fundet et tilfælde af indhold på engelsk, som ikke har en lokal sprogattribut, der kan fortælle skærmlæserprogrammer, at sproget skal skiftes til engelsk. Det kan gøre det svært for skærmlæserbrugere at forstå sidens indhold.
 • Radioknapper ændrer kontekst
  Når fokus flyttes mellem radioknapperne via tastaturnavigation, bliver siden automatisk genindlæst. Kontekstens ændres markant, og det kan forvirre brugeren. Det betyder også, at tastaturbrugeren skal tabbe sig gennem sidens indhold på ny, hver gang der skiftes mellem radioknapperne for antal viste søgeresultater pr. side.
 • Manglende hjælp til at rette fejl
  Ved udfyldelse af opskrivning til nyhedsbrev får brugeren ikke tilstrækkelig hjælp til at rette fejl i indtastede data. Det betyder, at fx brugere med kognitive udfordringer kan have svært ved at rette fejl og dermed udfylde formularen korrekt.
 • Servicebanner og pop-up er skjulte for skærmlæser
  Servicebanneret der ligger i toppen af siden og pop-up’en, der kan åbnes i bunden af siden, er begge utilgængelige for brugere af skærmlæserprogrammer fordi de er kodet med aria-hidden=”true”.
 • Tekst på billede
  Tekst på billeder kan være svært at læse, specielt hvis baggrunden er multifarvet.
 • Information går tabt ved zoom
  I flere eksempler forsvinder dele af tekst ved zoom. Det betyder at især personer med nedsat syn, som ofte bruger zoom, vil have ekstra svært ved at læse teksten.
 • Søgefunktion præsenteres sidst
  Søgefunktionen er for tastaturbrugere placeret sidst på siden efter det sidste link i sidefoden (”Bestyrelse Log Ind”). Det forvirrer brugere af tastaturnavigation, som vil tro at søgefunktionen er utilgængelig. Se også øvrige udfordringer med søgefunktionen under 4.1.2 – Navn, rolle værdi (A)
 • Samme ID brugt flere steder på usynlige elementer
  Når elementer ikke har unikke ID’er, kan det skabe udfordringer for fx skærmlæsere, som kan have svært ved at analysere indholdet korrekt.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Der findes steder i hjemmesidens design, hvor farvekontrasten ikke validerer i henhold til kravene.
 • Ikke-tilgængelige PDF-filer
  På siden linkes der til PDF-filer, som ikke lever op til kravene. Vi identificerer dem løbende.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Manglende synstolkning eller mediealternativ
  Der findes flere videoer uden synstolkning/mediealternativ til tekstindhold, der kun formidles visuelt. Det er derfor ikke muligt for brugere med nedsat eller uden syn at få den information ud af videoerne, som præsenteres udelukkende visuelt, blandt andet navn og titel med de medvirkende i videoerne. Vi er opmærksomme på dette, og det tænkes ind fremadrettet.
 • Manglende synstolkning
  Videoerne mangler synstolkning til tekstindhold og billedindhold, der kun formidles visuelt. Det betyder, at blinde og svagsynede ikke får basisinformation, som bl.a. videoens titel samt information om hvem der taler i videoen, men kun opfatter det, der fortælles i videoen.

Ikke omfattet af loven

 • Videoer publiceret før 23. september 2020.
  Der er videoer på hjemmesiden publiceret før 23. september 2020. Disser er ikke omfattet af lov om tilgængelighed.
 • Dokumenter publiceret før d. 23/9 2018
  Dokumenter som er publiceret før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er opmærksomme på alle de udfordringer, der er blevet påpeget i den eksterne analyse. Vi er i fuld gang med at kortlægge ikke-tilgængeliggjorte dokumenter med henblik på at udarbejde en tilgængelig skabelon. Derudover er vi i kontakt med vores udvikler med henblik på at indhente tilbud på de løsninger, som vi ikke selv kan implementere.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.