Tilgængelighedserklæring

Energistyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.byggeriogenergi.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.byggeriogenergi.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Energistyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.byggeriogenergi.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Byggeriogenergi.dk er i forbindelse med relancering medio februar 2024 gennemgået ved hjælp af tilgængelighedsværktøjet Wave Accessibility Evaluation Tool. Designet er løbende testet ift. overholdelse af krav om kontraster. Hertil er der benyttet Colour Contrast Analyser (CCA). Byggeriogenergi.dk er desuden udviklet med udgangspunkt i SparEnergi.dk, som er tilgængelighedsevalueret af Ballast CPH i august 2023 på vegne af Energistyrelsen. Rettelser relateret til denne evaluering er udført på tværs af sites.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Forudindspillet videoindhold henholdsvis uden undertekster og med utilgængelige undertekster
  Der forefindes videoindhold på Byggeri og Energi uden undertekster eller med utilgængelige undertekster. Der arbejdes på at fremskaffe eller udforme tilgængelige undertekster til alle videoer.
 • PDF-filer: Energiløsninger
  Det er i dag muligt at downloade energiløsninger fra hjemmesiden i pdf-format, som ikke overholder webtilgængelighedsloven. Der vil i løbet af 2024 ske en opdatering af indholdet, samt redesign af de printede energiløsningerne, hvor de løbende vil blive tilgængeliggjort. Brugerne er i mellemtiden meget velkomne til at henvende sig til Byggeri og Energi/Energistyrelsen, såfremt de har brug for hjælp med at tilgå ikke-tilgængeliggjort materiale på info@byggeriogenergi.dk.
 • Materialer/filer
  Der forefindes materiale på www.byggeriogenergi.dk, som stammer fra det gamle website (nyt lanceret medio februar 2024). I takt med, at disse materialer gennemgås, tilgængeliggøres de materialer, som betragtes som væsentlige.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-filer
  For pdf-filer som ikke betragtes som væsentlige gælder det, at Byggeri og Energi/Energistyrelsen ikke planlægger at gøre dem tilgængelige. Brugerne er meget velkomne til at henvende sig til Byggeri og Energi/Energistyrelsen, såfremt de har brug for hjælp med at tilgå ikke-tilgængeliggjort materiale på info@byggeriogenergi.dk. Det vil være en stor økonomisk byrde for Energistyrelsen at gøre det fulde materiale som offentliggøres tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter offentliggjort før 23. september 2018
  Dokumenter offentliggjort før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.