Tilgængelighedserklæring

BRØNDBY KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet http://www.brondbymusikskole.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.brondbymusikskole.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte BRØNDBY KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.brondbymusikskole.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Test via Siteimprove Accessibility Checker

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Image with no alt attribute
  A 1.1.1 Non-text Content Billedet har ikke en 'alt' attribut (alt = ""). Det er vigtigt, at alle billeder har attributten til alternativ tekst, uanset om der tilføjes en alternativ tekst. En skærmlæser ved, hvordan man skal håndtere både en tom alt-attribut og en med en tekst. Hvis der ikke er nogen attribut, kompenserer nogle skærmlæsere i stedet for og læser stien til billedet i stedet, hvilket ofte ikke giver slutbrugeren nogen værdi. Hvis du bruger et CMS (Content Management System), skal standardindstillingen være, at en tom alt-attribut føjes til alle billeder.
 • "i" tag used to format text
  A 1.3.1 Info and Relationships Det kursive mærke 'i' bruges til at fremhæve tekst. Overvej følgende:Hvis teksten skal fremhæves semantisk, skal du bruge tagget 'fremhæv' i stedet. Hvis teksten er en overskrift, skal der i stedet bruges et H-tag (såsom H1, H2, H3 ...). Hvis teksten er fremhævet som en visuel effekt, skal CSS bruges til at gøre dette. Bemærk, at selvom 'i' tags ofte bruges til at indsætte ikoner, betragtes dette som dårlig praksis.
 • No top-level heading on the page
  A 1.3.1 Info and Relationships En overskrift på øverste niveau hjælper brugeragenter som skærmlæsere og søgemaskiner til at kende hovedemnet på en side. Sørg for, at din side har en øverste overskrift (H1 eller WAI-ARIA role = "heading" aria-level = "1"), der matcher hovedemnet på siden.
 • Content not included in landmarks
  AA 1.4.3 Contrast (Minimum) 12 tilfælde Tekstens farve og baggrundsfarven er ikke i tilstrækkelig kontrast til hinanden. Kontrastforholdet skal være mindst 4,5: 1 for normal tekst og 3: 1 for stor tekst. Bemærk: Kontraster er ikke relevante, når indholdet er skjult. Men sørg for, at kontrastforholdet er tilstrækkeligt til skjult indhold, der bliver synligt, når du modtager fokus. Utilstrækkelig kontrast mellem tekst og dens baggrund kan give problemer for brugere med synshandicap og farveblindhed, men det kan også påvirke mange andre brugere, hvilket fører til, at vigtig tekst potentielt overses.
 • No option to skip repeated content
  A 2.4.1 Bypass Blocks Der skal findes et middel til at omgå indholdsblokke, der gentages på flere websider. En af måderne at sikre dette er at have et link øverst på hver side, der går direkte til hovedindholdsområdet. (Linket skal være den første fokuseringskontrol på websiden og være synlig, når den får fokus). Et sådant link findes ikke på siden. Hvis du ikke har sikret dette ved at angive denne type links eller på anden måde, mislykkes dette kriterium. En anden måde at sikre overensstemmelse er at angive en overskrift for hver blok af indhold, der gentages på flere websider.
 • Image link is missing alternative text
  A 2.4.4 Link Purpose (In Context) Billedlinket mangler en alternativ tekst, der angiver formålet med linket. Hvis det f.eks. Linker til en webside, skal du angive emnet for den side.
 • Link text used for multiple different destinations
  A 2.4.4 Link Purpose (In Context) Den samme linktekst bruges til links, der går til forskellige destinationer. Brugere kender muligvis ikke forskellen, hvis de ikke på en eller anden måde forklares. Sørg for, at der skelnes mellem links ved hjælp af kun deres linktekster eller WAI-ARIA-etiketter ('aria-labelledby' eller 'aria-label') for at gøre det klart, at de fører til forskellige destinationer.
 • Element not highlighted on focus
  AA 2.4.7 Focus Visible Med tastaturnavigation er det vigtigt, at den fokuserede komponent kan identificeres visuelt. Hvis den fokuserede komponent ikke på en eller anden måde er fremhævet, kan brugeren ikke være sikker på, hvilken komponent der har fokus. Sørg for, at brugergrænsefladeelementer, der kan modtage tastaturfokus, er fremhævet på fokus.
 • Color contrast is insufficient
  AA 1.4.3 Contrast (Minimum) 12 tilfælde Tekstens farve og baggrundsfarven er ikke i tilstrækkelig kontrast til hinanden. Kontrastforholdet skal være mindst 4,5: 1 for normal tekst og 3: 1 for stor tekst. Bemærk: Kontraster er ikke relevante, når indholdet er skjult. Men sørg for, at kontrastforholdet er tilstrækkeligt til skjult indhold, der bliver synligt, når du modtager fokus. Utilstrækkelig kontrast mellem tekst og dens baggrund kan give problemer for brugere med synshandicap og farveblindhed, men det kan også påvirke mange andre brugere, hvilket fører til, at vigtig tekst potentielt overses.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Videre vej til speedadmin – musikskolernes administrationsmodul
  Brugeren bliver videreført til log-in i speedadmin, hvis der er tale om indmeldelse i Musikskolen. Kan ikke køre Site Improve værkstøjet så langt.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.