Tilgængelighedserklæring

BRØNDBY KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www.brondby-usk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.brondby-usk.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte BRØNDBY KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.brondby-usk.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Test via Siteimprove Accessibility Checker

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Content not included in landmarks
  A 1.3.1 Info og forhold HTML5 eller WAI-ARIA vartegn bruges på siden, men ikke alt indhold er inkluderet. Når du bruger HTML5 eller WAI-ARIA vartegn, er det bedst at inkludere alt indhold på siden i vartegn. På denne måde kan brugere af hjælpteknologier bruge landemærkerne til at navigere på siden uden at miste indholdet. Sørg for, at alt indhold på siden er inkluderet i HTML5- eller WAI-ARIA-vartegn.
 • Input field has no description
  A 1.3.1 Info and Relationships Inputfelter skal altid have en beskrivelse, der eksplicit er knyttet til feltet for at sikre, at brugere af hjælpteknologier også ved, hvad feltet er til.Hvis inputfeltet har en synlig beskrivelse, der angiver formålet med feltet, skal denne beskrivelse eksplicit knyttes til inputfeltet enten som en HTML-etiket eller ved hjælp af WAI-ARIA-attributten 'aria-labelledby'.Hvis det ikke er muligt at tilføje en synlig beskrivelse, skal du enten tilføje en musemarkeringstekst ('title' attribut) til inputfeltet eller oprette en usynlig label ved hjælp af WAI-ARIA-attributten 'aria-label'.
 • No option to skip repeated content
  A 2.4.1 Omgå blokke Der skal findes et middel til at omgå indholdsblokke, der gentages på flere websider. En af måderne at sikre dette er at have et link øverst på hver side, der går direkte til hovedindholdsområdet. (Linket skal være den første fokuseringskontrol på websiden og være synlig, når den får fokus). Et sådant link findes ikke på siden. Hvis du ikke har sikret dette ved at angive denne type links eller på anden måde, mislykkes dette kriterium. En anden måde at sikre overensstemmelse er at give en overskrift til hver blok af indhold, der gentages på flere websider.
 • Link text is too generic in its current context
  A 2.4.4 Linkformål (i sammenhæng) Linkteksten er generisk tekst, der ikke identificerer linkets formål. Linket ser heller ikke ud til at have nogen programmatisk bestemt linkkontekst, der kan hjælpe med at identificere formålet heller. Linktekster skal skrives, så de giver mening ud af sammenhængen. Generiske tekster som "Klik her" og "Mere" giver ingen indikation for destinationen for linkene.
 • Element not highlighted on focus
  AA 2.4.7 Fokus synlig Med tastaturnavigation er det vigtigt, at den fokuserede komponent kan identificeres visuelt. Hvis den fokuserede komponent ikke på en eller anden måde er fremhævet, kan brugeren ikke være sikker på, hvilken komponent der har fokus. Sørg for, at brugergrænsefladeelementer, der kan modtage tastaturfokus, er fremhævet på fokus.
 • Missing button in form
  A 3.2.2 On Input Siden indeholder en formular, men der er ingen sendeknap. Formularen skal forsynes med en send-knap for at maksimere forudsigeligheden.
 • Input field has no description
  A 3.3.2 Mærkater eller instruktioner Inputfelter skal altid have en beskrivelse, der eksplicit er knyttet til feltet for at sikre, at brugere af hjælpteknologier også ved, hvad feltet er til. Hvis inputfeltet har en synlig beskrivelse, der angiver formålet med feltet, skal denne beskrivelse eksplicit knyttes til inputfeltet enten som en HTML-etiket eller ved hjælp af WAI-ARIA-attributten 'aria-labelledby'. Hvis det ikke er muligt at tilføje en synlig beskrivelse, skal du enten tilføje en musemarkeringstekst ('title' attribut) til inputfeltet eller oprette en usynlig label ved hjælp af WAI-ARIA-attributten 'aria-label'.
 • Input field has no description
  A 4.1.2 Navn, rolle, værdi Inputfelter skal altid have en beskrivelse, der eksplicit er knyttet til feltet for at sikre, at brugere af hjælpteknologier også ved, hvad feltet er til. Hvis inputfeltet har en synlig beskrivelse, der angiver formålet med feltet, skal denne beskrivelse eksplicit knyttes til inputfeltet enten som en HTML-etiket eller ved hjælp af WAI-ARIA-attributten 'aria-labelledby'. Hvis det ikke er muligt at tilføje en synlig beskrivelse, skal du enten tilføje en musemarkeringstekst ('title' attribut) til inputfeltet eller oprette en usynlig label ved hjælp af WAI-ARIA-attributten 'aria-label'.
 • Image with no alt attribute
  A 1.1.1 Ikke-tekstindhold Billedet har ikke en 'alt' attribut (alt = ""). Det er vigtigt, at alle billeder har attributten til alternativ tekst, uanset om der tilføjes en alternativ tekst. En skærmlæser ved, hvordan man skal håndtere både en tom alt-attribut og en med en tekst. Hvis der ikke er nogen attribut, kompenserer nogle skærmlæsere i stedet for og læser stien til billedet i stedet, hvilket ofte ikke giver slutbrugeren nogen værdi. Hvis du bruger et CMS (Content Management System), skal standardindstillingen være, at en tom alt-attribut føjes til alle billeder.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tilmeldingsmodul til hold
  Hvert hold og aktivitet på hjemmesiden er koblet op til et tilmeldingsmodul som kommunikerer med vores administrationsprogram. Dette kan ikke omgøres.
 • Digitalt program
  Ungdomsskolens årsprogram ligger i en fast digital skabelon og kan ikke ændres.

Ikke omfattet af loven

 • Video
  Manglende tekstning af video

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i kontakt med vores IT udbyder (Ungsys) som administrerer vores hjemmeside og administrationsprogram som yderligere hænger sammen. Der arbejdes på ny hjemmeside struktur hos Ungsys.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.