Tilgængelighedserklæring

BRØNDBY KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www.brondby.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.brondby.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte BRØNDBY KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.brondby.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test via Monsido.com suppleret med manuel gennemgang. Anvendte apps: WCAG - Contrast checker, WAVE og Tota11y.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Blanketter, skemaer samt vejledninger
  Vi har enkelte formularer som PDF-blanketter, Word-skemaer og indskannede trykte blanketter gemt som PDF samt vejledninger til disse på hjemmesiden, der ikke er tilgængelige. De vil løbende blive udfaset.
 • Lokalplaner
  Lokalplaner i PDF udarbejdet efter 23. September 2018 overholder ikke altid standarden. De vil løbende blive gennemgået og korrekt opmarkeret.
 • Manglende tekstalternativ
  1 Opfattelig, 1.1 Tekstbaserede alternativer, A , 1.1.1 Ikke tekstbaseret indhold. Nogle PDF-filer indeholder indskannede billeder i stedet for tekst. Vi er i gang med at lave uddrag af teksten som html, og udfaser de forældede PDF'er løbende.
 • Links uden beskrivelse
  2 Anvendelig, 2.4. Navigerbar, A, 1.4.4 Formål med links. Enkelte steder er et link ikke slettet helt fra koden, så det fremstår uden tekst. Vi monitorerer løbende og retter efterfølgende.
 • Indhold fra andre hjemmesider
  Vi henter og indlejrer materiale fra andre hjemmesider som i sjældne tilfælde ikke er fuldt tilgængeligt, fx borger.dk. Afh. af indholdets levetid går vi i dialog med indholdsleverandøren.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Synstolkning af video
  1 Opfattelig, 1.2 Tidsafhænge medier, AA 1.2.5 Synstolkning. I de få tilfælde, hvor al video information ikke alene leveres via det eksisterende lydspor, og videoen kun henvender sig til et lille antal personer, vil vi ikke gøre dem tilgængelige.
 • Lokalplaner af ældre dato
  Lokalplaner i PDF udarbejdet før 23. September 2018 vil ikke blive gjort tilgængelige.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Politikker, planer, strategier mm. som stadig er gældende og publiceret før 23. september 2018 bliver først gjort tilgængelige når disse opdateres og vedtages på ny.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i løbende dialog med vores udviklere med henblik på optimering og tilpasning, samtidig med at vi monitorerer indholdet på hjemmesiden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.