Tilgængelighedserklæring

Bornholms Regionskommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.brk.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.brk.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Bornholms Regionskommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.brk.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har fået foretaget test af vores webstedsleverandør, Peoplenet, og af tilgængelighedskonsulentfirmaet Inklusio. Derudover har vi Siteimprove Accessibility til automatisk test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Banner på forsiden
  Fokusrækkefølgen i det roterende banner på forsiden er lidt mærkelig, idet linket til indholdet kommer først, og så kommer tilbage-knappen og så frem-knappen. Hvis man med tastatur aktiverer et link til indhold i banneret, efter banneret er bladret videre, virker banneret ikke længere med tastaturnavigation. Dette kan løses ved at genopfriske siden i browseren, fx ved at klikke på logoet på hjemmesiden eller trykke Ctrl + R.
 • Skjult indhold
  Noget tekstindhold på undersider er ved en fejl skjult for skærmlæsere. Vi undersøger problemet med vores leverandør.
 • Kontrast
  Der findes på nogle sider infobokse, hvor teksten i overskrifter har for lav kontrast i forhold til baggrunden. Vi forventer at dette snart er rettet. Print- og Facebook-ikoner på undersider har for lav kontrast i forhold til baggrunden. Vi undersøger med vores leverandør, om vi nemt kan udskifte ikonerne.
 • Billeders alternativtekster
  Links til sociale medier i footeren hedder blot BRK. På nyhedsoverblikket mangler billerne alt-tekster, mens de på selve nyhedsartiklen hedder ”Foto relateret til artiklen”. Vi undersøger med vores leverandør, om vi nemt kan ændre disse alternativtekster.
 • Tomme elementer
  Vi har på webstedet nogle tomme links og tomme overskrifter. Vi arbejder i redaktørgruppen med at få fjernet de tomme elementer, som vi kan finde via Siteimprove.
 • Andre sprog end dansk
  ”Welcome to Bornholm”- og ”Deutsch”-links i topmenuen mangler angivelse i koden af at de er på hhv. engelsk og tysk. Indholdssider på engelsk og tysk mangler også korrekt sprogangivelse i koden. Vi undersøger dette med vores leverandør.
 • Søgesiden
  På søgesiden er forhåndsvisninger af indhold er ikke så tilgængelige med tastaturnavigation. Vi forventer at fjerne forhåndsvisningerne snarest, da resten af siden virker fint.
 • Dagsordener og referater
  Vores dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsen og udvalg publiceres lige nu via systemet FICS som websider, som ikke er specielt tilgængelige. Siderne mangler især opmærkning af overskrifter på siden og i tabeller, hvilket gør det svært at få overblik over og navigere på siden med brug af en skærmlæser. Eventuelle indsatte grafikker mangler tekstalternativer. Selve teksten i referatet er dog til at få læst op med en skærmlæser. Vi regner med at udskifte systemet i 2021/22 og forventer i den forbindelse at kunne forbedre tilgængeligheden markant fremadrettet.
 • PDF dokumenter
  Vores PDF-dokumenter har mangler vedrørende tilgængelighed. Vores mål er fremadrettet at reducere antallet af PDF-dokumenter på hjemmesiden, samt at få gjort de tilbageværende dokumenter tilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-dokumenter med få besøgende
  Dokumenter, som ifølge vores besøgsstatistikker har meget få besøgende, og som ikke er nødvendige for aktive administrative processer, forventes ikke tilgængeliggjort. Vi forventer i stedet at nedbringe antallet af denne type dokumenter på webstedet.

Ikke omfattet af loven

 • Ældre dokumenter, herunder PDF-dokumenter
  Dokumentformater, der er offentliggjort inden den 23. september 2018, er ikke omfattet af loven, medmindre indholdet er nødvendigt for aktive administrative processer, og vi forventer derfor ikke at gøre disse tilgængelige.
 • Dagsorden- og referatarkiv
  Vores dagorden- og referatarkiv går helt tilbage til 2010. Indhold, der kvalificeres som arkiver, som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019, er ikke omfattet af loven, og vi planlægger derfor ikke at tilgængeliggøre dagsordener og referater fra før denne dato.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder målrettet med vores lokalredaktører for at øge bevidstheden omkring webtilgængelighed sådan at det indhold, vi lægger ud, lever op til lovens krav. Redaktørgruppen har modtaget undervisning i webtilgængelighed af tilgængelighedskonsulentfirmaet Inklusio, og vi har Siteimprove Accessibility til at understøtte det løbende arbejde med at forbedre tilgængeligheden på brk.dk. Vi arbejder tæt med vores leverandører om at få rettet fejl og mangler i den tekniske del af vores løsninger.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.