Tilgængelighedserklæring

Boligkontoret Fredericia forpligter sig til at gøre webstedet https://www.boligfa.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.boligfa.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Boligkontoret Fredericia, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.boligfa.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: BOLIGKONTORET FREDEDERICIA har fået foretaget en tilgængelighedstest udført af ekstern konsulent; InkluWeb. Siderne er testet fortrinsvis med Firefox og Chrome til Windows med deres indbyggede værktøjer. Der er desuden benyttet skærmlæseren NVDA. iPad og Android telefon er benyttet til relevante kriterier rettet imod mobilbrug. Siderne er testet op imod WCAG 2.1 niveau AA samt undtagelser i webtilgængelighedsloven. Evalueringsrapport kan tilgås på anmodning.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Navigering generelt
  Vores website understøtter ikke 100% navigering gennem hjælpeteknologier. Det er ikke alle steder muligt at springe over blokke eller elementer.
 • Overskrifter og alternativ tekster til dekorative billeder
  Overskrifter springer og er ikke hierarkiske hvilket kan vanskeliggøre indholds forståelsen på nogle sider. Billederne er blikfang og har ikke betydning for forståelsen af indholdet på siden. Dette kan ikke løses redaktionelt på nuværende løsning.
 • Kontrast og tekststørrelse
  En række elementer har ikke tilstrækkelig kontrast mellem tekst og baggrund. Det er ikke muligt at ændre tekstforstørrelse for mobilbrugere og og forsiden kan ikke tekstforstørre op til 200%
 • Utilgængelige PDFér - beboerblade, brochurer, e-pages
  Mangler generelt opmærkning af overskrifter og alternativ tekst til billeder. Pr. 01.01.21 vil nye publikationer være forberedt som tilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ikke tekstbaseret indhold som plantegninger og afdelingsbilleder
  Plantegninger og afdelingsbilleder er ikke gjort tilgængelige da vi vurderer der som værende uforholdsmæssigt stor byrde økonomisk og ressourcemæssigt i form af arbejdstimer.
 • Tilgængelige PDFér - dagsordner/referater, afdelingsdok. herunder regnskaber
  Dokumenterne der ofte er lange og tekniske er læsbare, men opfylder ikke alle krav. Vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde at redigere samtlige, når vi ser på dokumenternes besøgstal. Pr.01.01.2021 vil nye pdf dokumenter blive gjort tilgængelige, det drejer sig ex. om bestyrelsesreferater og andre lejerrelaterede offentliggjorte dokumenter.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Boligkontoret Fredericia opstartede i 2021 tidlig proces omkring behovsanalyse og kravspecifikation med henblik på design og programmering af ny hjemmesideløsning som vil tage udgangspunkt i WCAG 2.1 standarden til implementering 4.kvartal 2022.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.