Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://boligertilaeldre.kk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://boligertilaeldre.kk.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://boligertilaeldre.kk.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Diversa har i perioden 24. februar – 9. marts 2020 gennemgået boligertilaeldre.kk.dk i forhold til WCAG 2.1 og desuden afprøvet, hvor godt den i praksis fungerer, når der navigeres dels ved hjælp af tastatur, dels ved hjælp af et skærmlæserprogram. Diversa har testet boligertilaeldre.kk.dk i browserne Firefox 73 og Chrome 80. Testene er gennemført vha. tilgængelighedsværktøjerne Accessibility Insights for Web, Text Spacing Bookmarklet, almindelig tastaturnavigation i browserne samt skærmlæserprogrammerne Jaws og NVDA til Windows. Diversa har testet et repræsentativt udvalg af sider, udvalgt med henblik på at nå omkring alle indholdstyper, workflows, navigations- og inputelementer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder mangler alt-attribut
  Der er flere dekorative billeder på siden, som ikke har nogen alt-attribut.
 • Dekorative billeder har en alternativ tekst
  Der er flere dekorative billeder på siden, som har en alternativ tekst.
 • Billeder har mangelfuld alternativ tekst
  Alternativ-teksterne er ikke alle beskrivende, og skærmlæserbrugere vil derfor ikke vide, hvad plejehjemmene tilbyder.
 • Overskrifter mangler semantisk kodning
  Der er flere steder, hvor almindelig tekst er brugt til at lave visuelle overskrifter.
 • Accordion-elementer skjuler ikke indhold
  Når et accordion-element er foldet sammen, skjules teksten visuelt, men det er stadig muligt for skærmlæserbrugere at få fokus på indholdet.
 • Faciliteter på plejehjemmene formidles ikke korrekt
  På plejehjemssidernes oversigt over faciliteter har nogle faciliteter en anden baggrundsfarve og er gennemstreget. Denne information formidles ikke til skærmlæserbrugere, og alle faciliteter læses op på samme måde.
 • Mangelfuld markering af overskrifter ved søgeresultater
  Der er flere søgeresultater, som har en overskrift på to linjer, hvor det kun er den sidste del af overskriften, som er er kodet semantisk korrekt.
 • Comboboks skjuler ikke liste og inputfelt
  På siden med plejehjemsoversigten er der nederst i filterfunktionen en comboboks, som gør det muligt at søge efter et specifikt plejehjem. Tekstinputfeltet og listen med resultater bliver ikke semantisk skjult for skærmlæsere, og man skal derfor navigere igennem listen af punkter, når man vil forbi filterfunktionen.
 • Søgefelt er ikke forbundet med en label
  Det globale søgefelt i bannerlinjen har ikke noget navn, da det ikke er blevet forbundet med sin label ”Søg”.
 • Valgt menupunkt indikeres kun visuelt
  Den visuelle markør på menuerne formidles ikke semantisk, og skærmlæserbrugere får derfor ikke den samme information, som normalt seende brugere gør.
 • Tabel mangler semantiske overskrifter
  Ventetidstabellen mangler semantiske rækkeoverskrifter.
 • Nummerering i visitationsforløb formildes ikke korrekt
  På oversigtsiden over de ni punkter i ansøgningsprocessen til pleje- og ældrebolig står hvert nummererede punkt separat fra overskriften, og en skærmlæser får derfor ikke formidlet sammenhænget mellem tallet og overskriften.
 • Kategoribeskrivelser
  Flere steder på siden kommer der lige før overskriften en beskrivende kategoritekst, der også er kodet som en overskrift.
 • Billedgalleri og information om plejehjem i oversigt
  I oversigten over plejehjemmene kommer billedgalleriet og ekstra-informationerne før h2-overskriften i sidens kodestruktur. Semantisk vil det virke, som om galleriet tilhører den foregående h2-overskrift.
 • Markering af manglende faciliter (grøn på grøn)
  På oversigten over faciliteter på plejehjemmenes sider er faciliteter, plejehjemmene har, skrevet med hvid tekst på en grøn baggrund. Faciliteter, som plejehjemmet ikke har, er markeret med ændret baggrund- og tekstfarven og gennemstregning. Opaciteten på tekstens farven er sat ned til 0.6, hvilket giver en for lav kontrast på 1,6:1.
 • Links ved musefokus (blå på hvid)
  Når tekstlinks får musefokus, ændres skriftfarven til blå på hvid med en kontrast på 2,5:1, hvilket er utilstrækkeligt.
 • Søgeforslag i global søgefunktion (grå på hvid)
  De søgeforslag, man får i den globale søgefunktion, har en kontrast på 2,8:1 til baggrunden. Dette skyldes, at opaciteten er sænket til 0,5.
 • Pladsholder-tekst i søgefelt ved filterfunktion
  På jobsiden er der et søgefelt, man kan bruge til at filtrere i de resultater, der vises. Den pladsholder-tekst, der er i inputfeltet, har en kontrast på 3,6:1 med den hvide baggrund.
 • Tekst på billede i jobopslag
  Hvis man åbner et jobopslag, vil der være et billede, som indeholder teksten ”Sammen om København”. Denne tekst på billedet har en kontrast på 1,7:1, hvilket gør den meget svært at læse.
 • Billede i job opslag indeholder tekst
  I jobopslagene er der billeder, som indeholder teksten ”Sammen om København” samt tekst, der angiver, hvor billedet er taget.
 • Indhold vokser ud af siden
  Når indhold vokser ud af siden, vil man ikke længere kunne læse hele teksten, og brugeren vil derfor ikke have adgang til alt informationen på siden.
 • Symboler ved accordion-elementer (blå på hvid og gul)
  Symbolerne i accordion-elementerne har lav kontrast på 2,5:1 til baggrunden. Når et accordion-element får musefokus, ændres baggrundsfarven på accordion-elementet til gul, og kontrasten mellem den nye baggrundsfarve og symbolet er på 1,8:1.
 • Accordion-elementer kan ikke få tastaturfokus
  Accordion-elementerne kan ikke åbnes enkeltvis. I stedet navigeres der på links nede i de lukkede elementer. Derfor kan tastaturbrugere komme til at aktivere et link, som de ikke kan se, og derfor gå til en helt anden side – i stedet for at åbne elementet.
 • Tjekbokse ved filterfunktion
  Der er flere sider, som gør det muligt for brugeren at filtrere indholdet, hvilket primært er gjort vha. tjekboksene. Disse tjekbokse kan ikke nås med tastaturet, hvilket betyder, at tastaturbrugere ikke kan anvende filtrene.
 • Udskrivningsknap kan ikke nås
  Udskrivningsknappen i toppen af siden kan ikke nås med tastaturet.
 • Sorteringsknap ved liste kan ikke nås
  På siden med Ledige jobs springes sorteringsfunktionen over i tabuleringsrækkefølgen. Det betyder, at tastaturbrugere ikke kan sortere listen af jobs.
 • Luk knap i modalvindue kan ikke få tastaturfokus
  Når man åbner et billedgalleri i fuld skærm, laves det som et modalvindue, hvor luk knappen er lavet som et tekstelement med indholdet ”x”.
 • Fokus flyttes ikke ind i modalvinduet
  Fokus flyttes ikke ind i modalvinduet automatisk. For skærmlæserbrugere vil det virke, som om det element, der aktiverede modalvinduet, ikke virkede.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Video og audio
  Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i dialog med leverandøren om at få foretaget tekniske tilretninger, og arbejder på at få rettet de sidste kritiske fejl. Vi har undervist redaktører i webtilgængelighed, og har oprettet en side på intranettet med information og værktøjer om tilgængelighed. Webtilgængelighed indgår desuden i kurser for nye redaktører. Vi har installeret skabeloner og tilgængelighedstjekker, som gør det muligt at lave tilgængelige dokumenter, og kommunikeret dette ud i organisationen. Redaktionelt arbejder vi på at få rettet op på fejl i fx alt-tekster og headerhierakier.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.