Tilgængelighedserklæring

Vejen Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://boivejen.inst.vejen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://boivejen.inst.vejen.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Vejen Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://boivejen.inst.vejen.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har gennemgået siderne manuelt og anvendt værktøj fra eksternt konsulentfirma til screening for tilgængelighedsfejl.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Måleblade fra landinspektører ved grundsalg
  Der er en oversigt over byggegrunde på hjemmesiden. Der ligger for hver udstykning pdf'er med tekniske data som måleblade udført af landinspektører og med tegninger over udstykning. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.
 • Geotekniske rapporter ved grundsalg
  Der ligger for hver udstykning meget omfattende geotekniske rapporter med tabeller, grafik, tegninger over udstykninger. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning
 • Salgskort ved grundsalg
  For hver udstykning ligger der salgsplaner med kort og luftfoto over udstykninger. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.
 • Standardkøbsaftaler ved grundsalg
  For hver udstykning ligger standardkøbsaftaler (udkast til juridisk dokument) på flere sider, som købere skal kunne skrive ud for at gennemgå købsvilkår. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.
 • Plandeklaration ved grundsalg
  For ældre udstykninger ligger der plandeklarationer med tegninger. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.
 • Forureningsattest ved grundsalg
  Ved nogle af udstykningerne ligger der en forureningsattest fra Region Syddanmark med kort over grunde. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.
 • Quiz
  Vi præsenterer indimellem en quiz på hjemmesiden. Quizzen lever ikke fuldt op til kravene om webtilgængelighed. Vi er løbende i dialog med leverandøren omkring kravene. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - f.eks. ved oplæsning.
 • HTML-fejl: Den synlige label og tilgængelighedsnavnet stemmer ikke overens
  Logoet ”Flyt til Vejen” har fejlen. Vi arbejder løbende på at udbygge webtilgængeligheden i samarbejde med vores eksterne leverandører.
 • HTML-fejl: Beholderelement er tomt
  Fejlen er i Burger-menuen. Vi arbejder løbende på at udbygge webtilgængeligheden i samarbejde med vores eksterne leverandører.
 • HTML-fejl: Links kan ikke identificeres tydeligt
  Links i footeren har fejlen. Vi arbejder løbende på at udbygge webtilgængeligheden i samarbejde med vores eksterne leverandører.
 • HTML-fejl: Knap uden tekstalternativ
  Luppen ud for søgefelt ”Søg i jobs” har fejlen. Vi arbejder løbende på at udbygge webtilgængeligheden i samarbejde med vores eksterne leverandører.
 • HTML-fejl: Tekst afkortes, når størrelsen tilpasses
  Tekster i ”Citater” har fejlen. Vi arbejder løbende på at udbygge webtilgængeligheden i samarbejde med vores eksterne leverandører.
 • HTML-fejl: Farvekontrasten er ikke tilstrækkelig
  Nogle tekster i på billeder har fejlen. Vi arbejder løbende på at udbygge webtilgængeligheden i samarbejde med vores eksterne leverandører.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Online GIS-kort med udstykninger
  Ved grundsalg kan man finde udstykningen på et online GIS-kort.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bestræber os på at følge Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer for webtilgængelighed. Vi gennemgår siderne manuelt og anvender eksternt konsulentfirma til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi kan forbedre webtilgængeligheden. Når vi opretter nye sider, er vi bevidste om at gøre indholdet tilgængeligt fra start. Vi arbejder løbende på at gøre hjemmesiden webtilgængelig.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.