Tilgængelighedserklæring

Børnerådet forpligter sig til at gøre webstedet https://www.boerneraadet.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.boerneraadet.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Børnerådet, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.boerneraadet.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har testet sitets webtilgængelighed ved hjælp af manuel test og et eksternt automatiseret evalueringsværktøj.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Manglende kontrast
  Der er enkelte tilfælde på webstedet, hvor der mangler kontrast mellem forgrund og baggrund. Vi er i løbende dialog med vores webudvikler om at gøre sitet mere tilgængeligt, og vi undersøger muligheden for at gøre kontrasten større de steder, der måtte være problemer.
 • Billeder uden alt-attribut
  Der er nogle billedelementer (logoer) på sitet, som mangler en alt-tekst. Der er tale om nogle få billedelementer, som vi ikke har mulighed for at skrive en alt-tekst til i CMS-systemet. Vi er i løbende dialog med vores webudvikler om at gøre sitet mere tilgængeligt, og opvejer omkostningerne over for fordelene ved at få udviklet mulighed for at tilføje alt-tekst de få steder, hvor denne mangler.
 • Tilmeldingsformular
  Der mangler label til formularelementet, hvor man tilmelder sig nyhedsbrev og høringssvar. Vi er i løbende dialog med vores webudvikler om at gøre sitet mere tilgængeligt, og undersøger muligheden for at få dette tilføjet.
 • Links mangler navn/beskrivelse
  Der er enkelte billedelementer (logoer) på sitet, som fungerer som klikbare links, men hvor linket mangler navn eller beskrivelse, og således ikke kan læses som et link af en skærmlæser. Vi er i løbende dialog med vores webudvikler om at gøre sitet mere tilgængeligt, og opvejer omkostningerne over for fordelene ved at få udbedret fejlen.
 • ARIA ID er ikke unikt
  Der er på nuværende tidspunkt en fejl med ID i HTML i drop down menuerne øverst på sitet, hvor flere elementer har samme ID. Vi er i løbende dialog med vores webudvikler om at gøre sitet mere tilgængeligt, og vi undersøger muligheden for at få udbedret dette.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Et stort antal ældre indholdssider og dokumenter med lille læseskare
  Børnerådet.dk har et stort antal ældre indholdssider og dokumenter, hvor omkostningerne og arbejdsbyrden ved at gøre dem tilgængelige vil være høje, og hvor det anslås, at kun et meget lille antal personer vil orientere sig i dem. Hvis en given bruger alligevel oplever problemer med at tilgå dette indhold, vil vi i Børnerådet gøre, hvad vi kan for at gøre indholdet tilgængeligt for brugeren på anden vis, fx ved at læse indholdet højt. Har du forsøgt at tilgå indhold uden held, kan du kontakte Børnerådet, så kan vi lave aftale med dig, og præsentere det relevante indhold for dig hurtigst muligt, og senest indenfor 3-5 arbejdsdage.

Ikke omfattet af loven

 • PDF-filer ikke tilgængelige
  Flere PDF-filer på sitet er ikke tilgængelige, men da disse oprindeligt er offentliggjort inden den 23. sept. 2018, finder loven ikke anvendelse på dette indhold jf. webtilgængelighedslovens § 1, stk. 5, pkt. 1.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er meget opmærksomme på tilgængelighed, når vi redigerer og opretter nyt indhold på websitet. Vi er i løbende kontakt med vores webudvikler om at gøre sitet mere tilgængeligt og udbedre fejl og mangler.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.