Tilgængelighedserklæring

FREDERIKSBERG KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://blivhoert.frederiksberg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://blivhoert.frederiksberg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte FREDERIKSBERG KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://blivhoert.frederiksberg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus har i forbindelse med vurderingen gennemgået netstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA, som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/). Vurderingen er blevet gennemført i overensstemmelse med god skik for tilgængelighedstest jf. W3C-vejledningen Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/) med testcases som beskrevet i W3C-vejledningen Techniques for WCAG 2.1 (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold - Niveau A
  Webstedet indeholder en enkelt knap uden tekstbaserede alternativer.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer - Niveau A
  Webstedet indeholder fejl i overskriftopmærkningen, hvilket indbefatter fejl i overskriftsstrukturen, visuelle overskrifter, tomme overskrifter. Endvidere indeholder webstedet forkert opmærkning af skjult indhold samt utilgængelige PDF-dokumenter.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) - Niveau AA
  Webstedet har indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven.
 • WCAG 1.4.4 Ændring af tekststørrelse - Niveau AA
  Der opstår tab af funktionalitet, når teksten på webstedet forstørres op til 200%.
 • WCAG 2.1.1 Tastatur - Niveau A
  Webstedet indeholder komponenter, der ikke kan ikke betjenes via tastaturet.
 • WCAG 2.4.1 Spring over blokke - Niveau A
  Der er fundet eksempler på fejlagtig implementering af landmærker på webstedet.
 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge - Niveau A
  Der opstår problemer med fokusrækkefølgen på webstedet. Dette omhandler indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne samt indhold, hvor antallet af tabuleringer bør reduceres.
 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst) - Niveau A
  På webstedet er der fundet links, hvor formålet med linkene ikke kan bestemmes ud fra linkteksterne alene.
 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus - Niveau AA
  Webstedet indeholder komponenter, der ikke modtager synligt fokus.
 • WCAG 3.2.2 Ved input - Niveau A
  Webstedet indeholder brugergrænsefladekomponenter, der medfører automatisk ændring af brugerens kontekst ved ændring af indstillingerne i komponenterne.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Bykort ikke tilgængelige
  Jvf. paragraf 3, stk 2 (uforholdsmæssig stor byrde) er de meget komplekse og avancerede kortoptegnelser ikke tilgængelige. Der undersøges mulige løsninger til at kunne gøre denne type indhold tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Utilgængeligt indhold fra brugere
  I forbindelse med indgivelse af digitale høringssvar er PDF’er og andet materiale fra brugere ind til webstedet undtaget loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

De tekniske fejl og designfejl tilretter vores eksterne leverandør løbende. De indholdsmæssige fejl retter vores interne redaktører. Opdaterede vejledninger og ekstra undervisning i webtilgængelighed vil være en del af den fremadrettede indsats. Frederiksberg Kommune er opmærksom på, at PDF'er fra tredjepart kan være utilgængelige. Det arbejder kommunen på at finde en snarlig løsning på.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.