Tilgængelighedserklæring

Kriminalforsorgen forpligter sig til at gøre webstedet https://blivfaengselsbetjent.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://blivfaengselsbetjent.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Kriminalforsorgen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://blivfaengselsbetjent.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vores webbureau har i samarbejde med Advice vurderet og analyset webstedet webtilgængelighed primært ved brug af siteimprove Accessibility checker. Webstedet er løbende blevet opdateret i samarbejde med webbureau.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontrastfarver lever ikke op til webtilgængeligheden
  På undersiden "dilemma spil" figurerer kontrastfarver, som ikke lever op til tilgængeligheden. Det skyldes, at der er tale om tekstoverlay ved billeder.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • 3. partstjeneste
  Kriminalforsorgens benytter Cookie Information til cookieopsætning, hvorfor kriminalforsorgen ikke kan sikre tilstrækkelig webtilgængelighed hertil, da dette er en 3. partstjeneste. Cookieinformation oplyser, at deres produkt vil leve op til webtilgængelighedskravene inden årets udgang.
 • Ansøgningsdokumenter
  Det er muligt at downloade skabeloner til hhv. CV og samtykkeerklæring. Disse dokumenter er udelukkende relevante for interesserede og dermed mulige ansøgere.
 • Podcasts embeddet i iframes
  Der forekommer op til flere embeddede podcasts, som er indsat med iframe. Disse kommer fra en 3. partstjeneste (RadioPlay), hvorfor det ikke er muligt at tilgå disse med tabulator.
 • Interaktiv spil er ikke tilgængeligt
  Interaktiv spil er ikke tilgængeligt, da det kræver, at brugeren har alle sine sanser (syns - og høresans), for at kunne interagere med spillet.
 • 360 grader videoer er ikke tilgængelige
  Videoerne er ikke tilgængelige, da det kræver, at brugeren har synssans, for at kunne guide sig igennem videoerne. Der er tilføjet undertekster
 • Kontrastfarver lever ikke op til webtilgængeligheden
  Der figurerer flere steder kontrastfarver, som ikke lever op til tilgængeligheden. Fordi flere af moduler på siden er hardcodet, er det forbundet med et større udviklingsarbejde at ændre på farverne. Kriminalforsorgen arbejder frem mod den 1. april 2024 på at gøre kontrastfarverne webtilgængelige.
 • Tekst + image modul
  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at leve op til kravene, da flere af modulerne er hardcodet. Kriminalforsorgen arbejder frem mod den 1. april 2024 på at gøre modulet webtilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der foreligger en handleplan med en prioriteret rækkefølge af de sidste justeringer på sitet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.