Tilgængelighedserklæring

Bjerringbro Gymnasium forpligter sig til at gøre webstedet https://www.bjerringbro-gym.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.bjerringbro-gym.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Bjerringbro Gymnasium, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.bjerringbro-gym.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har evalueret webstedet internt og eksternt. Der er blevet benyttet tredje-parts værktøjer for at give en indikation om forbedringspunkter og punkter, som har skulle tilpasses for, at opnå den bedst mulige tilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Video og fotos opdateres løbende.
  • Video: Præsentationsfilmene på hjemmesiden er nu tekstede. Dette arbejde er iværksat efteråret 2021 med ansættelse af ny medarbejder med disse kompetencer. • Fotos: Der mangler ALT tags på en række billeder. Vi vurderer, at ALT tags på eksempelvis personalefotos vil være en uforholdsmæssig stor byrde ift., at oplysninger på medarbejdere findes under billeder. Øvrige billeder vil løbende få ALT tags, når de skiftes ud eller revideres.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  • Dokumenter/pdf’er lagt på sitet før 23. september 2018 – er ikke gjort tilgængelige og vil på sigt heller ikke blive gjort tilgængelige da deres aktualitet er vurderet, som værende mindre væsentlige. Derved kan de kvalificeres, som arkiver, som hverken er opdateret eller rettet siden 23. september 2019

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er blevet lagt stor vægt på, at sitet efterkommer de fejl og mangler, som er beskrevet i webtilgængelighedserklæringen. Konkret har vi lagt vægt på, at sitet forstås og tolkes korrekt af brugere, som benytter keyboard eller skærmlæsere til, at navigere på webstedet. For at sikre webtilgængelighed på webstedet, oplæres redaktørerne i brugen af CMS løbende. Vi fortsætter ligeledes med løbende at gennemføre test af webtilgængeligheden på sitet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.