Tilgængelighedserklæring

Bjerringbro Gymnasium forpligter sig til at gøre webstedet https://www.bjerringbro-gym.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.bjerringbro-gym.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Bjerringbro Gymnasium, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.bjerringbro-gym.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har evalueret webstedet internt og eksternt. Der er blevet benyttet tredje-parts værktøjer for at give en indikation om forbedringspunkter og punkter, som har skulle tilpasses for, at opnå den bedst mulige tilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Enkelte elementer er ikke opmærket korrekt
  Der er eksempler på indhold, brødtekst og links som ikke overholder struktur og tilgængelighed. Udover dette kan der være eksempler på tabeller og pdf’er, som ikke er opmærket korrekt. Det drejer sig om manglende tilgængelighed i begge tilfælde. Men det forventes, at dette er klaret og gjort tilgængelig inden den 1. januar 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  • Dokumenter/pdf’er lagt på sitet før 23. september 2020 – er ikke gjort tilgængelige og vil på sigt heller ikke blive gjort tilgængelige da deres aktualitet er vurderet, som værende mindre væsentlige. Derved kan de kvalificeres, som arkiver, som hverken er opdateret eller rettet siden 23. september 2020

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er blevet lagt stor vægt på, at sitet efterkommer de fejl og mangler, som er beskrevet i webtilgængelighedserklæringen. Konkret har vi lagt vægt på, at sitet forstås og tolkes korrekt af brugere, som benytter keyboard eller skærmlæsere til, at navigere på webstedet. For at sikre webtilgængelighed på webstedet, oplæres redaktørerne i brugen af CMS løbende. Vi fortsætter ligeledes med løbende at gennemføre test af webtilgængeligheden på sitet.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.