Tilgængelighedserklæring

Region Hovedstaden forpligter sig til at gøre webstedet https://www.bispebjerghospital.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.bispebjerghospital.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Hovedstaden, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.bispebjerghospital.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Hospitalets kommunikationsafdeling har screenet alle sider for tilgængelighedsproblemer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Skriftlige patientinformationer i pdf
  Det system, vi bruger til at lave patientinformation i pdf-filer, kan ikke levere dem i et tilgængeligt format. Vi har et nyt system på vej, der vil leve op til kravene - vi forventer det vil gå i luften i slutningen af 2020.
 • Jobsøgning: Ansøgningsformularen lever ikke op til tilgængelighedskravene
  Det system vi anvender til at håndtere jobsøgning i regionen, lever ikke op til kravene. Vi er i dialog med leverandøren om at få optimeret systemet.
 • Ikke tilgængelige pdf'er
  Det er ikke alle pdf-filer på hjemmesiden, der lever op til tilgængelighedskravene. I løbet af 2020 vil dokumenterne enten blive optimeret, så de lever op til tilgængelighedskravene eller slettet.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Analysefortegnelse klinisk biokemi
  Hospitalets klinisk biokemiske afdeling har en stor meget teknisk analysefortegnelse på hjemmesiden med over 200 pdf'er, der henvender sig til en snæver faglig målgruppe. Det vil være en forholdsmæssig stor byrde opgave at opmarkere disse.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har efterhånden en god viden om tilgængelighedskravene og arbejder på at få lukket de største problemer i den løbende optimering af indhold, design og teknisk setup af hjemmesiden. Vejledningsmateriale, om hvordan man skal arbejde med UX (herunder tilgængelighed) er udarbejdet centralt i Region Hovedstaden og er til de lokale webredaktørers rådighed.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.