Tilgængelighedserklæring

Billund Kommune forpligter sig til at gøre webstedet http://www.billundmuseum.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.billundmuseum.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Billund Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.billundmuseum.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Billund Kommune har vha. Siteimproves tilgængelighedsmodul selv gennemført en indledende analyse, som er blevet fulgt op af en dybdegående analyse af leverandøren bag webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Videoer
  Der anvendes i dag et begrænset antal videoer på webstedet. Der vil blive arbejdet på at identificere de få videoer, som endnu ikke har undertekster.
 • Inputfelt har ingen beskrivelse (3.3.2)
  Problemet relaterer til søgefeltet, som går igen på samtlige sider. Hjemmesideleverandøren skal med ind over for at tilføje den nødvendige information til feltet.
 • HTML bruges til at formatere indhold (1.3.1)
  Problemet er relateret til footeren, hvor htlm bruges til styling. Dette skal i stedet gøres via CSSet.
 • Manglende alt-tekster på billeder og billedlinks (1.1.1 og 2.4.4)
  Ikke alle anvendte billeder har en alternativt tekst angivet.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer (2.4.4)
  Ikke anvende samme ordlyd på links, som fører til forskellige destinationer. Gør vores 'Læs mere'-links på højreblokke og 'Selvbetjening-linket' bl.a.
 • Element-id er ikke entydigt (1.3.1)
  Relaterer til slideren på webstedets "forside", hvor der skal bruges unikke IDer.
 • Links kun vist med farve
  Det skal sikres, at der er andre visuelle indikatorer for links ens farve, fx vha. understregning eller fed tekst.
 • Farvekontrasten er utilstrækkelig (1.4.3)
  Det skal sikres, at farven på tekst og baggrund står i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden (skal min. være 4,5:1 for normal tekst og 3:1 for stor tekst).
 • Sidens sprog er ikke angivet (3.1.1)
  Det naturlige sprog for websiden skal angives: En lang attribut i HTML-dokumentet eller en xml:lang-attribut til XHTML-dokumentet skal angive sproget.
 • "Bold"-tag bruges til at formatere tekst
  For at fremhæve teksten skal 'strong'-tagget bruges i stedet. Hvis teksten er en overskrift, så skal et 'H'- tag (H1, H2, H3...) bruges i stedet.
 • Overskrift mangler tekst (1.3.1)
  Koden til overskriften skulle være til stede, men indeholder ikke tekst. Umiddelbart ser problemet ud til at være i forhold til h3, hvilket museets logo, som går igen på samtlige sider (placeret i venstre header), ser ud til at blive betragtet som.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Billund Kommune har vi en store hjemmesideredaktion med både høj- og lavfrekvente redaktører. Derfor kræver det løbende support og undervisning for at sikre tilgængeligheden af websitet. Vi er der ikke endnu, men vi arbejder dagligt herpå, så fx ingen billeder uploades i løsningen uden alternativ tekst, ingen pdf-filer lægges på i utilgængeligt format, medmindre der samtidig oprettes tilgængelige indholdssider med teksten fra filerne etc. På ledelsesniveau har direktionen og den politiske ledelse fået information om den nye lov, og de er klar over, at vi som kommune skal arbejde på at være tilgængelige for alle. Grundet et vigtigt tværgående projekt omhandlende Fremtidens Borgerservice i Billund Kommune er en ny tekniske platform bag webstedet, som lever fuldt ud op til tilgængelighedsdirektivet, del af de igangværende budgetforhandlinger. Dette er også årsagen til, at man indtil nu har valgt at sætte arbejdet med at gøre den nuværende platform tilgængelig lidt på pause for at sikre den mest effektive udnyttelse af ressourcerne, både set fra et internt og et eksternt perspektiv. Indtil denne beslutning er på plads og et tilgængeligt websted sikret, så kan borgere og andre med behov få hjælp gennem henvendelse til Billund Kommunes Museer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.