Tilgængelighedserklæring

Billund Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.billund.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.billund.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Billund Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.billund.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Billund Kommune har vha. Siteimproves tilgængelighedsmodul selv gennemført en indledende analyse, som er blevet fulgt op af en dybdegående analyse af leverandøren bag webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Politiske dagsordner og referater inkl. bilag
  Billund Kommune bruger Acadre som journaliseringssystem, som ved hjælp af en indbygget pdf-motor genererer pdf-dokumenter indeholdende både dagsordenspunktet og eventuelle bilag. Den genererede pdf bliver dog ikke mere tilgængelig end forfatteren af kildedokumentet sikrer. Derfor arbejder vi internt i kommunen gennem undervisning og tilgængelighedstjek på at sikre, at egenproducerede dagsordner, bilag og referater så vidt mulige bliver tilgængelige. Når det er implementeret, vil vi bede eksterne om at levere tilgængeligt materiale, hvis det skal indgå som bilag i politiske dagsordner. Hvis der er borgere eller andre, som har vanskeligt ved at læse dagsordner, referater og bilag kan man til enhver tid kontakte Billund Kommunes Byrådssekretariat, som vil være behjælpelig med at formidle indholdet.
 • Budgetter og regnskaber
  I Billund Kommunes samlede budget og regnskab indgår store skemaer og diagrammer, som er vanskelige at gøre fuldt ud tilgængelige. Vi arbejder derfor på at udarbejde resuméer af såvel budget og regnskab, som oprettes på indholdssider i CMS-løsningen. Når de ligger på indholdssider er teksten tilgængelig. Væsentlige skemaer og diagrammer skal skrives om til tekst, som kan læses op af en skærmlæser. Har borgere eller andre vanskeligt ved at læse budgetterne og bilagene, så kan de kontakte kommunens Økonomiafdeling, som vil være behjælpelig med at formidle indholdet.
 • Øvrige pdf-filer
  Billund Kommune tilstræber at bruge færrest mulige pdf-filer. Dog findes der fortsat et antal af disse på webstedet, især politikker, strategier og planer. Vi arbejder derfor p.t. på at sikre, at layoutet pdf-filer gøres tilgængelige og vil også arbejde på, at de ved udstilling på webstedet så vidt muligt suppleres af en tekstversion som indholdsside. Målet er, at vi får både en tilgængelig og evt. også en utilgængelig udgave side om side. Den utilgængelige kan have et flot layout og kan let printes, mens den anden kan læses op og dermed opfylde kravene for tilgængelighed.
 • Videoer
  Der anvendes i dag et begrænset antal videoer på webstedet. Flere at disse er alle tekstet, mens der vil blive arbejdet på at identificere de få videoer, som endnu ikke har undertekster. Derudover er der livesending fra samtlige byrådsmøder. Det næste byrådsmøde finder sted, samme dag som direktivet træder i kraft for webstedet, nemlig den 23. september 2020. For at overholde direktivet arbejdes der p.t. på at finde frem til et af følgende 2 løsningsforslag: 1) slette videoerne, som automatisk genereres på baggrund af livsendingen, 14 dage efter publicering eller 2) indkøbe et system, som automatisk kan konvertere tale til tekst, som kan anvendes som undertekst på videoerne.
 • Inputfelt har ingen beskrivelse (3.3.2)
  Problemet relaterer til søgefeltet, som går igen på samtlige sider. Hjemmesideleverandøren skal med ind over for at tilføje den nødvendige information til feltet.
 • HTML bruges til at formatere indhold (1.3.1)
  Problemet er relateret til footeren, hvor htlm bruges til styling. Dette skal i stedet gøres via CSSet.
 • Manglende alt-tekster på billeder og billedlinks (1.1.1 og 2.4.4)
  Ikke alle anvendte billeder har en alternativt tekst angivet.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer (2.4.4)
  Ikke anvende samme ordlyd på links, som fører til forskellige destinationer. Gør vores 'Læs mere'-links på højreblokke og 'Selvbetjening-linket' bl.a.
 • Element-id er ikke entydigt (1.3.1)
  Relaterer til slideren på webstedets "forside", hvor der skal bruges unikke IDer.
 • Links kun vist med farve
  Det skal sikres, at der er andre visuelle indikatorer for links ens farve, fx vha. understregning eller fed tekst.
 • Farvekontrasten er utilstrækkelig (1.4.3)
  Det skal sikres, at farven på tekst og baggrund står i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden (skal min. være 4,5:1 for normal tekst og 3:1 for stor tekst).
 • Sidens sprog er ikke angivet (3.1.1)
  Det naturlige sprog for websiden skal angives: En lang attribut i HTML-dokumentet eller en xml:lang-attribut til XHTML-dokumentet skal angive sproget.
 • "Bold"-tag bruges til at formatere tekst
  For at fremhæve teksten skal 'strong'-tagget bruges i stedet. Hvis teksten er en overskrift, så skal et 'H'- tag (H1, H2, H3...) bruges i stedet.
 • Overskrift mangler tekst (1.3.1)
  Koden til overskriften skulle være til stede, men indeholder ikke tekst. Umiddelbart ser problemet ud til at være i forhold til h3, hvilket kommunens logo, som går igen på samtlige sider (placeret i venstre header), ser ud til at blive betragtet som.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Politiske dagsordner, referater og bilag fra 23. september 2018 og frem til en tilgængelige løsning er på plads
  Som anført tidligere i erklæringen arbejder vi på at sikre, at alle dagsordener, egenproducerede bilag, referater og ekstern dokumenter til bilag fremadrettet er gjort tilgængelige. Men det vil være en uforholdsmæssig stor byrde bagudrettet at skulle gennemgå samtlige dagsordenspunkter, bilag og referater og gøre dem tilgængelige, og derefter at skulle generere nye dagsordner/referater, for herefter at skulle publicere dem på webstedet. Som alternativ kan borgere og andre kontakte Billund Kommunes Byrådssekretariat, som er behjælpelig med at formidle indholdet.

Ikke omfattet af loven

 • Kort og GIS
  Et kort kan ikke gøres tilgængeligt, men vi er opmærksomme på, at et kort aldrig bør stå alene. Vi arbejder dog på og oplyser allerede i nogen omfang en given adresse eller beskriver et område gennem tekst, så besøgende på webstedet, der ikke kan læse kortet, får oplysningerne på anden måde. Vi har link til kommunens GIS-løsning, hvor et interaktivt kort kan oplyse borgere og erhvervsdrivende om ledige byggegrunde. Som alternativ til det interaktive kort, søger vi altså at oprette tilgængelige indholdssider, hvor vi i tekst beskriver de enkelte områder, og vi henviser til yderlige information hos kommunens ansvarlige for grundsalg.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Billund Kommune har vi en store hjemmesideredaktion med både høj- og lavfrekvente redaktører. Derfor kræver det løbende support og undervisning for at sikre tilgængeligheden af websitet. Vi er der ikke endnu, men vi arbejder dagligt herpå, så fx ingen billeder uploades i løsningen uden alternativ tekst, ingen pdf-filer lægges på i utilgængeligt format, medmindre der samtidig oprettes tilgængelige indholdssider med teksten fra filerne etc. Undtagelsen er som beskrevet de store budgetter, regnskaber, politikker, strategier og planer, hvor der også arbejdes på at laves tilgængelige resuméer af indholdet. I forhold til tilgængelige politiske dagsordner, bilag og referater vil vi skulle uddanne alle, der laver sager til politisk behandling. De skal kunne lave et Word-dokument, der er tilgængeligt. Her overvejer vi aktuelt at gøre brug af Microsoft Office 360s indbyggede tilgængelighedstjekker og få hjælp af en ekstern leverandør til at undervise i brugen heraf samt korrekt brug af Microsoft Office-programmerne. Denne fremgangsmetode skal suppleres af vejledninger (video og skriftlige), så vi sikrer, at alle ved, hvordan de skal arbejde i dokumenterne. På ledelsesniveau har direktionen og den politiske ledelse fået information om den nye lov, og de er klar over, at vi som kommune skal arbejde på at være tilgængelige for alle. Grundet et vigtigt tværgående projekt omhandlende Fremtidens Borgerservice i Billund Kommune er en ny tekniske platform bag webstedet, som lever fuldt ud op til tilgængelighedsdirektivet, del af de igangværende budgetforhandlinger. Dette er også årsagen til, at man indtil nu har valgt at sætte arbejdet med at gøre den nuværende platform tilgængelig lidt på pause for at sikre den mest effektive udnyttelse af ressourcerne, både set fra et internt og et eksternt perspektiv. Indtil denne beslutning er på plads og et tilgængeligt websted sikret, så kan borgere og andre med behov få hjælp gennem de beskrevne henvendelsesmuligheder.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.