Tilgængelighedserklæring

Billund Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.billund.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.billund.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Billund Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.billund.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Da webstedet netop er lanceret d.d. bygger Billund Kommunes evaluering p.t. kun på egen indsigt og tekniske krav, som hjemmesideleverandøren er blevet stillet og forpligtiger sig i at opfylde. Umiddelbart efter launch vil webstedet blive crawlet vha. Monsido (simplificeret test), og i løbet af Q1 2023 suppleres dette af en mere dybdegående monitorering af en uvildig ekspert i indholdsmæssig og teknisk tilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Delvist - Politiske dagsordner og referater inkl. bilag
  Billund Kommune bruger Acadre som journaliseringssystem, som ved hjælp af en indbygget pdf-motor genererer pdf-dokumenter indeholdende både dagsordenspunktet og eventuelle bilag. Den genererede pdf bliver dog ikke mere tilgængelig end forfatteren af kildedokumentet sikrer. Derfor arbejder vi internt i kommunen gennem undervisning og tilgængelighedstjek via Assist på at sikre, at egenproducerede dagsordner, bilag og referater så vidt mulige bliver tilgængelige. Der udføres stikprøvekontrol herpå. Derudover stiller vi krav til eksterne om at levere tilgængeligt materiale, hvis det skal indgå som bilag i politiske dagsordner. Hvis der er borgere eller andre, som har vanskeligt ved at læse dagsordner, referater og bilag kan man til enhver tid kontakte Billund Kommunes Byrådssekretariat, som vil sikre, at den rette afdeling er behjælpelig med at formidle indholdet.
 • Budgetter og regnskaber
  I Billund Kommunes samlede budget og regnskab indgår store skemaer og diagrammer, som er vanskelige at gøre fuldt ud tilgængelige. Vi arbejder derfor på at udarbejde resuméer af såvel budget og regnskab, som oprettes på indholdssider i CMS-løsningen. Væsentlige skemaer og diagrammer skal desuden skrives om til tekst, som kan læses op af en skærmlæser. Har borgere eller andre vanskeligt ved at læse budgetterne og bilagene, så kan de kontakte kommunens Økonomiafdeling, som vil være behjælpelig med at formidle indholdet.
 • Øvrige pdf-filer
  Billund Kommune tilstræber at bruge færrest mulige og helst ingen pdf-filer på webstedet. Dog findes der fortsat et antal af disse på webstedet. Vi arbejder derfor p.t. på at sikre, at layoutet pdf-filer gøres tilgængelige og vil også arbejde på, at de ved udstilling på webstedet så vidt muligt suppleres af en tekstversion som indholdsside. Målet er, at vi får både en tilgængelig og evt. også en utilgængelig udgave side om side. Den utilgængelige kan have et flot layout og kan let printes, mens den anden kan læses op og dermed opfylde kravene for tilgængelighed.
 • Videoer
  Der anvendes i dag et begrænset antal videoer på webstedet. Flere at disse er alle tekstet, mens der vil blive arbejdet på at identificere de få videoer, som endnu ikke har undertekster. Derudover er der livesending fra samtlige byrådsmøder. For at overholde direktivet arbejdes der p.t. på at finde frem til et af følgende 2 løsningsforslag: 1) slette videoerne, som automatisk genereres på baggrund af livsendingen, 14 dage efter publicering eller 2) indkøbe et system, som automatisk kan konvertere tale til tekst, som kan anvendes som undertekst på videoerne.
 • Manglende alt-tekster på billeder og billedlinks (1.1.1 og 2.4.4)
  Der kan forekomme situationer, hvor anvendte ikke-dekorative billedfiler ikke har en alternativt tekst angivet. Dog forsøges det forhindret ved at undervise weborganisationen og løbende føre stikprøvekontrol.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Vi har en række eksterne selvbetjeningsløsninger, der endnu ikke lever op til kravet om tilgængelighed. Der arbejdes på at finde en løsning på dette.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Politiske dagsordner, referater og bilag fra 23. september 2018 og frem til en tilgængelige løsning er på plads
  Som anført tidligere i erklæringen arbejder vi på at sikre, at alle dagsordener, egenproducerede bilag, referater og ekstern dokumenter til bilag fremadrettet er gjort tilgængelige. Men det vil være en uforholdsmæssig stor byrde bagudrettet at skulle gennemgå samtlige dagsordenspunkter, bilag og referater og gøre dem tilgængelige, og derefter at skulle generere nye dagsordner/referater, for herefter at skulle publicere dem på webstedet. Som alternativ kan borgere og andre kontakte Billund Kommunes Byrådssekretariat, som er behjælpelig med sikre, at indholdet formidles på anden vis.
 • Offentlige høringer
  Vi har nogle offentliggørelser i form af PDF'er, der ikke opfylder tilgængelighedskravene. Da de ligger i kort tid på hjemmesiden, vurderes byrden derfor som uforholdsmæssig stor i forhold til at gøre indholdet webtilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Kort og GIS
  Et kort kan være vanskeligt at gøre tilgængeligt. Vi er dog opmærksomme på, at et kort til navigationsbrug aldrig må stå alene. Derfor arbejder vi på og oplyser allerede i nogen omfang en given adresse eller beskriver et område gennem tekst, så besøgende på webstedet, der ikke kan læse kortet, får oplysningerne på anden måde. Vi har link til kommunens GIS-løsning, hvor et interaktivt kort kan oplyse borgere og erhvervsdrivende om ledige byggegrunde. Som alternativ til det interaktive kort, søger vi altså at oprette tilgængelige indholdssider, hvor vi i tekst beskriver de enkelte områder, og vi henviser til ydereliger information hos kommunens ansvarlige for grundsalg.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Billund Kommune har vi en store hjemmesideredaktion med både høj- og lavfrekvente redaktører. Derfor kræver det løbende support og undervisning for at sikre tilgængeligheden af websitet. Vi er der ikke endnu, men vi arbejder dagligt herpå, så fx ingen ikke-dekorative-billeder uploades i løsningen uden alternativ tekst, ingen pdf-filer lægges på i utilgængeligt format, medmindre der samtidig oprettes tilgængelige indholdssider med teksten fra filerne etc. Undtagelsen er som beskrevet de store budgetter, regnskaber, strategier o.l., hvor der også arbejdes på at laves tilgængelige resuméer af indholdet. I forhold til tilgængelige politiske dagsordner, bilag og referater forsøger vi at uddanne alle, der laver sager til politisk behandling. De skal kunne lave et Word-dokument, der er tilgængeligt, og konvertere det korrekt til en pdf. I den proces bruger vi bl.a. Assist og har fået hjælp af en ekstern leverandør til at undervise i brugen heraf samt korrekt brug af Microsoft Office-programmerne. Denne fremgangsmetode er suppleret af vejledninger (video og skriftlige), så vi sikrer, at alle ved, hvordan de skal arbejde i dokumenterne. Med vores nye webplatform, der blev lanceret ultimo 2022, har vi sikret et teknisk fundament, hvor vi har udbedret en række kritiske fejl. Desuden anvender vi Monsido til at screene for tilgængelighed, og vi gennemgår jævnligt websitet manuelt for at tjekke for uhensigtsmæssigheder, som Monsido ikke fanger. På ledelsesniveau har direktionen og den politiske ledelse fået information om den nye lov, og de er klar over, at vi som kommune skal arbejde på at være tilgængelige for alle.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.