Tilgængelighedserklæring

Professionshøjskolen VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://biblioteket.via.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://biblioteket.via.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Professionshøjskolen VIA University College, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://biblioteket.via.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi anvender Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tekst afkortes, når størrelsen tilpasses - AA
  Beskrivelse Besøgende skal kunne skalere tekst til 200 % uden at miste nogen oplysninger. Der opstår ofte problemer, når overflow: hidden bruges til at forhindre, at tekst gengives uden for et bestemt område. Dette afkorter indholdet ved kanten af beholderen og gør overløbet usynligt. WCAG 2.1: Understanding Success Criterion 1.4.4: Resize text.
 • Teksten er ikke medtaget i et ARIA-landemærke - ARIA
  Beskrivelse Alt tekstindhold, der kan opfattes af brugeren, skal medtages i et ARIA-landemærke. Tekstindhold, der kan opfattes af brugere, refererer til tekst, der kan opfattes af brugere af hjælpemidler – hvoraf noget kan være usynligt for seende brugere.
 • Indhold mangler efter overskrift - Si
  Beskrivelse Overskrifter bruges til at strukturere indhold i et hierarki. Dette hjælper brugerne med at vide, hvor de skal starte, og hvordan indholdsafsnit relaterer sig til hinanden. Indhold skal vises som forventet, herunder mellem overskrifter på samme niveau og efter det sidste afsnit eller den sidste sideoverskrift.
 • Overskrifterne er ikke strukturerede - Si
  Beskrivelse Ét eller overskriftsniveauer er sprunget over. Når du tilføjer overskriftstags, skal du sørge for, at de følger en indlejret struktur. h1 bruges til den primære overskrift, efterfulgt af h2 til underoverskrifter og videre til h6. WCAG 2.1: Technique H42: Using h1-h6 to identify headings.
 • Beholderelementet er tomt – A
  Beskrivelse Nogle roller er designet til at indeholde andre roller. Dette element har denne type rolle, men det indeholder ingen elementer, der kræver en ejer. Roller giver oplysninger om indholdsstruktur, og hvordan sideelementerne passer sammen.
 • Farvekontrasten opfylder ikke det forbedrede krav - AAA
  Beskrivelse Der er ikke tilstrækkelig farvekontrast mellem teksten og baggrunden på denne side til at opfylde kravet til forbedret kontrast. WCAG 2.1: Understanding Success Criterion 1.4.6 Contrast (Enhanced).
 • Knap mangler et tekstalternativ - A
  Beskrivelse Knapper skal altid have en tekst-label. En label kan indsættes i HTML – den behøver ikke at være synlig for at bestå denne kontrol. WCAG 2.1: Understanding Success Criterion 4.1.2: Name, Role, Value.
 • Farvekontrasten opfylder ikke minimumskravene til kontrast – AA
  Beskrivelse Der er ikke tilstrækkelig farvekontrast mellem teksten og baggrunden på denne side til at opfylde minimumskravet til kontrast. WCAG 2.1: Understanding Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum).
 • Tomme overskrifter – A
  Beskrivelse Denne side indeholder én eller flere "tomme" overskrifter (overskriftstags uden tekstindhold). En overskrift betragtes som "tom", hvis der ikke er en tekst, som en skærmlæser kan videresende til brugeren. Billedoverskrifter betragtes som tomme, hvis der ikke er noget tekstalternativ. WCAG 2.1: Understanding Success Criterion 1.3.1: Info and Relationships.
 • Link mangler et tekstalternativ – A
  Beskrivelse Links skal altid have et tekstalternativ. Linkteksten kan indsættes i HTML – den behøver ikke at være synlig for at bestå denne kontrol. WCAG 2.1: Understanding Success Criterion 2.4.4: Link Purpose in Context WCAG 2.1: Understanding Success Criterion 2.4.9: Link Purpose (Link Only) WCAG 2.1: Understanding Success Criterion 4.1.2: Name, Role, Value.
 • Side mangler overskrifter - Si
  Beskrivelse Denne side har tilsyneladende ikke nogen overskriftstags (h1 til h6) eller andre elementer med role som overskrift. WCAG 2.1: Understanding Success Criterion 2.4.10 Section Headings WCAG 2.1: Technique G141: Organizing a page using headings.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Enkelte PDF-filer (10-15 stk.)
  Det er ikke en uforholdsmæssig stor byrde, men vi skal have tid til det, og det bliver en gang i løbet af 2024. Se nedenfor under Initiativer ....
 • Brug af tabeller?
  Det er ikke en uforholdsmæssig stor byrde, men vi er i gang med at fjerne nogle af tabellerne på ny hjemmeside, da de ikke er hensigtmæssige for læsehandicapede at få læst højt - vi kan fjerne en del, men har valgt at beholde nogle få essentielle skemaer/tabeller, da indholdets overskuelighed forsvinder, hvis de laves om til almindelig tekst.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har lanceret ny hjemmeside den 20.9.2023, og har programmet Siteimprove til hjælp for at afsøge , hvad vi bør have fokus på ift. webtilgængelighed. Det retter vi til løbende, og har ikke pt. en endelig bagkant for opgaven. Der sker forbedringer hele tiden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.