Tilgængelighedserklæring

Professionshøjskolen VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://www.bibliotekerne.via.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.bibliotekerne.via.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Professionshøjskolen VIA University College, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.bibliotekerne.via.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har dels haft en ekstern partner (PEYTZ & Co.) til at udarbejde en analyse (monitorering) for webstedet i september 2020 samt VIA IT & Digitalisering i marts 2022. Begge rapporter ligger hos VIA Bibliotek.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1 Tekstbaserede alternativer
  Der skal anvendes tekstbaserede alternativer til enhver form for ikke-tekstbaseret indhold, således at det kan ændres til de formater, som brugerne har behov for, for eksempel stor skrift, punktskrift, tale, symboler eller enklere sprog. Der anvendes billeder som navigationskomponent uden at der, uden at det tydeliggøres f.eks. ved anvendelse af alt text. Der anvendes tekst på billeder og der ikke en fyldestgørende tekstalternativ af billedet – fremover anvender vi ikke tekst på billeder. Fejlen er udbedret.
 • 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold 
  Den visuelle præsentation af brugergrænsefladekomponenter og/eller grafiske objekter har et kontrastforhold på mindst 3:1 mod tilstødende farve(r).    Farvekontrasten opfylder ikke kontrast-kravene.  Fejlen forventes udbedret i Q4 - 2023 – ved nyt systemindkøb
 • 1.4.3 Kontrast (minimum) 
  Den visuelle præsentation af tekst og billeder af tekst skal have et kontrastforhold på mindst 4,5:1.    Elementer af designet på hjemmesiden opfylder ikke kontrastkravet mellem baggrundsfarve og skriftfarven. Det drejer sig primært om samtykke-banner for cookies samt muligheden for at vælge sprog i toppen af hjemmesiden.  Fejlen forventes udbedret i Q4 - 2023 – ved nyt systemindkøb.
 • 1.4.4 Ændring af tekststørrelse 
  Tekst kan, med undtagelse af undertekster og billeder af tekst, forstørres op til 200 % uden brug af kompenserende teknologi uden tab af indhold eller funktionalitet.    Der bruges Bold i stedet for EM eller STRONG. Fejlen forventes udbedret i Q4 - 2023 – ved nyt systemindkøb.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Gamle pdf’er ikke optimeret. Desuden har vi en del tuturials (video), som heller ikke lever op til webtilgængeligheden
  Mange af vores pdf'er bliver ikke efterspurgt eller læst. Filerne bliver ikke optimeret, idet det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at optimere filer, der anvendes af ganske få om året.

Ikke omfattet af loven

 • Se under afsnit 2 ovenfor!
  Beskrevet ovenfor, vi har stor fokus på de dokumenter, der ligger efter den 23.9.2018, da de skal overføres til nyt websted.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har løbende fokus på at forbedre webtilgængeligheden på samtlige af VIA Biblioteks websites. Derudover får vi en ny platform i VIA Bibliotek i Q3 - 2023 - helt præcist GO LIVE den 20. september 2023, som overholder alle kravene til webtilgængelighed. Indtil denne implementeres har vi nu nedsat et udvalg, der strategisk kigger på indhold, og i særdeleshed på de dokumenter (PDF), der har dato efter den 23. september 2018 samt de tutorials/video/podcast, der har dato efter den 23. september 2020 - hvis disse ikke lever op til webtilgængeligheden, ta'r vi fat på disse, da de helt typisk skal overføres til ny platform.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.