Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://bibliotek.kk.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://bibliotek.kk.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://bibliotek.kk.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Københavns Bibliotekers hjemmeside, https://bibliotek.kk.dk er udviklet af Det Digitale Folkebibliotek. Det Digitale Folkebibliotek har selv evalueret hjemmesidesystemet (Folkebibliotekernes CMS) og indhentet ekstern rådgivning efter behov. Der er udført både automatiserede- og manuelle test. Herunder bl.a. test med AXE, bookmarklets til ændring af formatering, skærmlæser (primært NVDA) og tastaturnavigation. Derudover udfører Københavns Biblioteker automatiserede og manuelle test af redaktionelt indhold.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Avanceret søgning
  Avanceret søgning: Avanceret søgning tilbyder en række selectbokse, som giver mulighed for at indsnævre på bl.a. materialetype og fag/skønlitteratur. Disse har dog en række funktionsfejl pt., så de ikke kan anvendes i mange situationer.
 • Autofuldførsel i forbindelse med søgninger
  Autofuldførsel: I forbindelse indtastning af søgning, foreslår systemet ofte en række søgeforslag. Hvis man med skærmlæseren NVDA tilgår disse resultater, kan man opleve at sidens titel læses op sammen med søgeforslaget. Brugere af VoiceOver kan opleve at fokus skifter væk fra et søgeforslag, og det efterfølgende er nødvendigt at tabbe sig ind på forslaget igen.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tekstalternativ til lydaviser og podcasts
  Fra bibliotek.kk.dk linkes der til eksterne sites og services, der hoster podcasts og lydaviser produceret af Københavns Biblioteker. Københavns Biblioteker vil ikke have mulighed for at løfte de ekstra omkostninger, der er forbundet med at fremstille og publicere et tekstligt alternativ til lydaviser og podcasts. Derudover gælder for Københavns Bibliotekers lydaviser, at det er indlæste nyheder specifikt målrettet blinde, ordblinde og svagtseende borgere baseret på tekstbaserede avisartikler fra dagbladene og Københavns bydelsaviser. Lydaviserne fungerer således som et lydalternativ til artikler, der allerede er tilgængelige andetsteds i tekstform på tryk og på nettet. Som udgangspunkt muliggør den nuværende aftale om anvendelse af det tekstbaserede oplæg udelukkende, at det kan bruges af Københavns Biblioteker til indtalte lydaviser, ikke direkte gengivelse af det tekstlige oplæg.

Ikke omfattet af loven

 • Kulturhistoriske samling
  Bibliotek.kk.dk tilbyder adgang til en række digitaliserede lokalhistoriske bøger og artikler, som er kasseret i fysisk form og kun er tilgængelige digitalt i servicen Flipping Book eller som PDF. Materialerne er sat med ældre og svært automatisk genkendelige skrifttyper bl.a. gotisk skrift. Det drejer sig om følgende samlinger: Kraks vejvisere – en scanning af gadefortegnelser fra 1770-2007. Politivennen – scannede hæfter af bladet Politivennen fra 1798-1845. Københavns Rådhusbiblioteks digitaliserede samling ”Københavns Bibliografien”, som består af ca. 2308 værker fra 1800 og frem. ”Sterms Kort over Kjøbenhavn” - kort over københavnske kvarterer fra 1840-41. Ramsings kort over København fra 1689.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Det Digitale Folkebibliotek, som leverer bibliotekernes hjemmesidesystem, har i den løbende drift og udvikling af hjemmesiden fokus på at udbedre de kendte udeståender. Københavns Biblioteker underviser løbende sitets redaktører i tilgængelighed og gennemfører automatiserede scanninger af indhold for tilgængelighedsproblemer og fejl, som skal højne og kvalitetssikre indholdet på sitet. Københavns Biblioteker har fokus på at sikre tilgængeligheden af nyt redaktionelt indhold og etablere understøttende arbejdsgange og processer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.