Tilgængelighedserklæring

Brøndby Boligselskab forpligter sig til at gøre webstedet https://www.bbXXX.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.bbXXX.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Brøndby Boligselskab, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.bbXXX.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Siden er testet Firefox og Chrome. Testene er gennemført vha. tilgængelighedsværktøjerne Accessibility Insights for Web, Text Spacing Bookmarklet, almindelig tastaturnavigation i browserne samt skærmlæserprogrammerne Jaws og NVDA til Windows. Til at måle kontraster har vi benyttet Colour Contrast Analyser (CCA).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF og andre filer
  Der er igangsat arbejde for at identificere de dokumenter, der er en del af en aktiv administrativ proces, og derefter naturligvis gøre disse tilgængelig. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af 2021.
 • Ikoner og billeder mangler tekstalternativer
  En række ikoner og billeder på sitet har ikke et tekst-alternativ. Det gælder for eksempel ikoner for sociale medier i footer og knapper i den øverste servicemenu.
 • Manglende sammenhæng mellem visuel layout og kodens struktur
  Flere steder er der ikke anvendt korrekt kodning på overskrifter og i sammenhænge mellem tekster og felter.
 • Diverse input-felter mangler meta-information
  For at brugere i højere grad kan bruge autoudfyldning i inputfelter, skal disse felter kodes korrekt. Problemet ses for eksempel i kontaktformularer.
 • Problemer med for lav kontrast og tekst på billeder
  Mange overskrifter og underoverskrifter er grå og har ikke stor nok kontrast til sidens baggrundsfarve. Der er også enkelte ikoner, der ikke har høj nok kontrast. En del billeder har tekst ind over, der ikke lever op til kontrastkravene. Endelig er der på for eksempel plantegninger problemer med tekst sat ind på billeder.
 • Manglende tilgængelighed med tastatur
  Cookie-accept er desværre ikke tilgængelig via tastatur.
 • Links er ikke beskrevet godt nok
  En del links er ikke forsynet med tilstrækkelig forklarende tekst.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tekstliggørelse af plantegninger
  Under boligsøgning er der plantegninger på langt de fleste boliger. Disse plantegninger er ikke individuelt tekstliggjort, da den store arbejdsmængde ikke vil stå mål med den store arbejdsindsats for at beskrive samtlige ca. 5.000 plantegninger. Skulle brugere have brug for dokumenter eller billeder i tilgængelig tilstand opfordres de til at kontakte Lejerbo på kommunikation@lejerbo.dk, hvorefter dokumenterne vil blive gjort tilgængelige.

Ikke omfattet af loven

 • Videoer mangler synstolkning eller mediealternativ
  Alle videoer på siden er produceret før 23. september 2020 mangler tekstalternativ. Videoer EFTER denne dato har tekstalternativer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er lavet en udførlig rapport, som gennemgår sitets tilgængelighed. Med baggrund i denne rapport vil vi i løbende sørge for at udbedre de tilgængelighedsfejl, der er på siden. Problemer med kontraster forventes løst i 3. kvartal 2021. PDF og andre filer som er en del af en aktiv administrativ proces forventes gjort tilgængelige og øvrige problemer løses løbende i løbet af 2021.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.