Tilgængelighedserklæring

BALLERUP KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://ballerup.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://ballerup.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte BALLERUP KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://ballerup.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test og kvalitativ brugertest

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstligt indhold mangler korrekt alternativ
  Der er eksempler på, at ikke-tekstligt indhold, fx billeder og knapper, mangler korrekt tekstligt alternativt. Der er ligeledes eksempler på videoer, som mangler korrekt undertekster og/eller synstolkning.
 • Elementer er ikke opmærket korrekt
  Der er eksempler på, at elementer, fx tabeller og særligt pdf’er, ikke er opmærket korrekt. Det drejer sig bl.a. om manglende overskrifter og utilgængelige dokumenter. Dette gør sig især gældende ved bilag til referater af politiske møder.
 • Misvisende og mangelfuld linktekst
  Der er eksempler på, at linktekster vurderes at være mangelfulde, og at brugeren ikke advares om skift i kontekst, særligt i forbindelse med link til pdf’er og eksterne links.
 • Eksterne værktøjer overholder ikke standarden
  Der er eksempler på indlejrede selvbetjeningsløsninger, såvel som eksterne selvbetjeningsløsninger der ikke endnu overholder standarden til fulde. Herunder vores formularer.
 • Visning af dagsordner og referater
  Hjemmesidens visning af dagsorden og referater overholder på en række forskellige parametre ikke WCAG 2.1. Eksempelvis vedrørende information og relationer (1.3.1), navigerbarhed (2.4.1, 2.4.3 og 2.4.4), inputhjælp (3.3.2) og kompatibel (4.2.1). Denne visning vil snarest muligt blive gjort mere tilgængelig.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Bilag til dagsordner og referater til politiske udvalg
  Det vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde at sikre webtilgængelighed af alle bilag til politiske dagsordner. Det gælder både bilag produceret af myndigheden og eksterne parter.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Kort
  Kort er ikke omfattet af loven, men vi tilstræber at forsyne alle kort med supplerende beskrivelse og adresser, hvor det giver mening.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ballerup Kommune er i færd med at løse problematikken vedrørende utilgængelige pdf filer. Vi tilsigter, at alle dokumenter skabt af kommunen efter vi har implementeret en løsning vil være tilgængelige. Hjemmesidens tekniske platform vil løbende gennemgå opgraderinger for at leve op til kravene om webtilgængelighed. Ballerup.dk er en stor hjemmeside med mange sider og redaktører, derfor kan der opstå redaktionelle fejl. Redaktørerne vil løbende gennemgå deres indhold og arbejde for at sikre webtilgængelighed. Vi er i løbende dialog med leverandører af eksterne selvbetjeningsløsninger om at sikre webtilgængelighed på disse.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.