Tilgængelighedserklæring

GENTOFTE KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://bakkegaard.aula.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://bakkegaard.aula.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte GENTOFTE KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://bakkegaard.aula.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sitets samlede tilgængeligheds niveau er indledningsvis i 2021 vurderet og beskrevet af tilgængelighedsrådgiver DIVERSA APS. Denne seneste evaluering baserer sig herpå men er foretaget af os selv

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Funktionelle billedlinks beskriver ikke deres funktion
  Der er steder, hvor funktionen af linket ikke beskrives i billedets alternative tekst. Dette er et problem, da billedets alternativtekst er hvad der navngiver linket, og hvis alternativteksten ikke beskriver funktionen af linket, så vil skærmlæserbrugere heller ikke vide, hvad linket fører til.
 • Dekorative billeder har alternativ tekster
  Der er flere steder hvor dekorative billeder har fået en alternativ tekst. Det vil være forstyrrende for skærmlæserbrugere, da billederne ikke tilføjer noget til indholdet. De vil derfor medføre et ekstra skærmlæserstop, når man navigerer igennem siden.
 • Overskrifter mangler semantisk kodning
  Der bruges ikke html-overskriftskode (header) i tekst
 • Overskriften ”Dokumenter” ved rækker med links
  Der mangler overskriftskode ved overskriften ”Dokumenter” til rækker af links. Det betyder, at skærmlæserbrugere ikke kan navigere hen til den.
 • Visuelle fremhævelser mangler semantisk kodning
  Nogle steder er der fremhævet tekst visuelt med fed 'b', kursiv 'i' ,eller understregning 'u', uden at fremhævelsen er semantisk kodet med et html-tag som 'strong' eller 'em'. Det betyder, at fremhævelsen i teksten ikke formidles til skærmlæserbrugere.
 • Tilstand for menu (åbent undermenupunkt)
  I venstre menu vises åbent undermenupunkt udelukkende ved farveskift fra sort til grønblå skrift. Det betyder, at svagtseende og brugere med nedsat farvesyn kan have svært ved at se hvilken menu, der er åben.
 • Åben venstre menu med musefokus (blå tekst på grå baggrund)
  Åben venstre menu med musefokus (blå tekst på grå baggrund)
 • Åben venstre menu med musefokus (blå tekst på grå baggrund)
  Der forekommer hvid skrift på en lysegrålilla baggrund som pladsholder-billede ”Billede på vej”. Kontrasten mellem den hvide skrift og den lyse baggrund er 1,1:1, hvilket er helt utilstrækkeligt og nærmest får det hele til at være usynligt. Det betyder at mange brugere ikke kan se teksten.
 • Billeder af tekst
  Der er flere steder billeder, som indeholder tekst, der ikke er gengivet nogle andre steder. Her er det ikke nok med en god alternativ tekst, da nogle billeder er så komplekse, at deres indhold ikke kan gengives i en alternativ tekst og stadig give mening.
 • Tastaturfokus er ikke begrænset til menuen
  Når man åbner hamburgermenuen, f.eks. hvis man har forstørret til 200%, kan man stadig navigere i indholdet bagved. Det vil gøre det meget svært for tastatur- og skærmlæserbrugere at anvende menuen.
 • Links er brugt som destination i indholdsfortegnelse
  En side indeholder en indholdsfortegnelse. Her linkes der til overskrifter på den samme side, hvor en del af overskriften er lavet som et link uden en adresse. Når man som skærmlæserbruger læser en overskrift på siden, der er kodet som et link uden adresse, vil teksten stadig fremstå som et link. Dette vil være meget forvirrende for skærmlæserbrugere, da der ikke sker noget, når linket aktiveres.
 • Indhold kan kun findes og nås via menuerne
  Indhold kan kun findes via menustrukturen. Det betyder, at brugere, der foretrækker at finde informationen via en søgefunktion, f.eks. fordi de bruger skærmlæser eller har kognitive eller læsemæssige problemer, ikke har denne alternative mulighed.
 • Navngivning af undermenu som primær navigation
  Når der åbnes en undermenu, placeres den kodemæssigt i et landemærke, som har tilknyttet label ”Primær navigation”. Det betyder, at det er svært for brugere som er afhængige af navngivne landemærker, fx skærmlæserbrugere, at orientere sig i menuerne, når der dels findes en ”Hovedmenu” og en ”Primær navigation”, som navngivningsmæssigt minder om hinanden
 • PDF’ er ikke tilgængelig
  Ikke alt indhold og evt. formularer er tilgængeligt, og det betyder, at eksempelvis skærmlæserbrugere ikke har fuld adgang til indhold og brugen af dokumenterne.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er ved at lave en plan for at rette op på de redaktionelle fejl vi har fået påpeget fra Diversas rapport.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.