Tilgængelighedserklæring

GENTOFTE KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://bakkegaard.aula.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://bakkegaard.aula.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte GENTOFTE KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://bakkegaard.aula.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sitets samlede tilgængelighedsniveau er vurderet og beskrevet af tilgængelighedsrådgiver DIVERSA APS

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Aula login logo
  Der mangler alternativ tekst
 • Download ikon på PDF
  Ikonet læses op af en skærmlæser (Et Aula problem)
 • Billedelinks til download af PDF
  Alternativ tekst beskriver ikke linkets funktion
 • Dekoravite billeder
  Skal ikke have alternativ tekst
 • Overskrifter mangler semantisk kodning
  Der bruges ikke html-overskriftskode (header) i tekst
 • Flere "main" landemærker på samme side
  Når der er flere landemærker på samme side (f.eks. 1 - titel, 2 - tekst) tror skærmlæseren at siden kun indeholder 1 - titel. (Et aula problem)
 • To brødkrummenavigationer på samme side
  Rundt om sidens brødkrumme ligger der to landemærker. Det ene er navngivet ”Brødkrummer”, og det andet ”Brødkrumme”. De to navigationslandemærker i koden matcher ikke det, man visuelt ser på siden, hvor der kun er et enkelt brødkrumme-navigationsområde. Den dobbelte kodning af brødkrumme-navigationen gør det unødvendigt besværligt at navigere på siden for f.eks. skærmlæserbrugere, der navigerer ved hjælp af landemærker. (Et Aula problem)
 • Overskriften ”Dokumenter” ved rækker med links
  Der mangler overskriftskode ved overskriften ”Dokumenter” til rækker af links. Det betyder, at skærmlæserbrugere ikke kan navigere hen til den.
 • Visuelle fremhævelser mangler semantisk kodning
  Nogle steder er der fremhævet tekst visuelt med fed 'b', kursiv 'i' ,eller understregning 'u', uden at fremhævelsen er semantisk kodet med et html-tag som 'strong' eller 'em'. Det betyder, at fremhævelsen i teksten ikke formidles til skærmlæserbrugere.
 • Tilstand for menu (åbent undermenupunkt)
  I venstre menu vises åbent undermenupunkt udelukkende ved farveskift fra sort til grønblå skrift. Det betyder, at svagtseende og brugere med nedsat farvesyn kan have svært ved at se hvilken menu, der er åben.
 • Åben venstre menu med musefokus (blå tekst på grå baggrund)
  Åben venstre menu med musefokus (blå tekst på grå baggrund)
 • Åben venstre menu med musefokus (blå tekst på grå baggrund)
  Der forekommer hvid skrift på en lysegrålilla baggrund som pladsholder-billede ”Billede på vej”. Kontrasten mellem den hvide skrift og den lyse baggrund er 1,1:1, hvilket er helt utilstrækkeligt og nærmest får det hele til at være usynligt. Det betyder at mange brugere ikke kan se teksten.
 • Billeder af tekst
  Der er flere steder billeder, som indeholder tekst, der ikke er gengivet nogle andre steder. Her er det ikke nok med en god alternativ tekst, da nogle billeder er så komplekse, at deres indhold ikke kan gengives i en alternativ tekst og stadig give mening.
 • Menuer kan ikke lukkes
  I den vandrette menu åbnes menuer og undermenuer automatisk og den eneste måde man kan lukke dem på igen, er ved at fjerne musen fra menuen. Det betyder eksempelvis, at brugere, der benytter forstørrelsesprogrammer vil have svært ved at navigere på siden. (Et Aula problem)
 • Tastaturfokus er ikke begrænset til menuen
  Når man åbner hamburgermenuen, f.eks. hvis man har forstørret til 200%, kan man stadig navigere i indholdet bagved. Det vil gøre det meget svært for tastatur- og skærmlæserbrugere at anvende menuen.
 • Links er brugt som destination i indholdsfortegnelse
  En side indeholder en indholdsfortegnelse. Her linkes der til overskrifter på den samme side, hvor en del af overskriften er lavet som et link uden en adresse. Når man som skærmlæserbruger læser en overskrift på siden, der er kodet som et link uden adresse, vil teksten stadig fremstå som et link. Dette vil være meget forvirrende for skærmlæserbrugere, da der ikke sker noget, når linket aktiveres.
 • Indhold kan kun findes og nås via menuerne
  Indhold kan kun findes via menustrukturen. Det betyder, at brugere, der foretrækker at finde informationen via en søgefunktion, f.eks. fordi de bruger skærmlæser eller har kognitive eller læsemæssige problemer, ikke har denne alternative mulighed.
 • Navngivning af undermenu som primær navigation
  Når der åbnes en undermenu, placeres den kodemæssigt i et landemærke, som har tilknyttet label ”Primær navigation”. Det betyder, at det er svært for brugere som er afhængige af navngivne landemærker, fx skærmlæserbrugere, at orientere sig i menuerne, når der dels findes en ”Hovedmenu” og en ”Primær navigation”, som navngivningsmæssigt minder om hinanden
 • Aula linknavn matcher ikke label
  Link til at gå til Aula log ind siden fremstår visuelt som ”Aula Login”, men linkets navn er ”Logo Login”, da Aula teksten er et billede med alternativteksten ”Logo”. Det betyder at der ikke er sammenhæng mellem linkets synlige label og kodemæssige navn. Det kan give problemer for fx taleinputbrugere, som vil give taleinput kommandoer på baggrund af, hvad de visuelt kan se på siden, men som ikke vil fungere, fordi linkets navn kodemæssigt ikke matcher det, som man ser på skærmen. (Et aula problem)
 • Hovedmenu og undermenuer formidler ikke rolle og tilstand
  Hovedmenuen fungerer visuelt sådan, at der er nogle hovedpunkter, der kan foldes ud, så flere underpunkter vises. Når menuen vises med et skærmlæserprogram, er samtlige underpunkter konstant synlige uanset, at de ikke visuelt er foldet ud. Alle menupunkterne er kodet som links, der giver skærmlæserbrugeren en forventning om, at man kommer til en ny side ved at aktivere linket. Reelt folder nogle links bare underpunkter ud. Når man som skærmlæserbruger aktiverer et link i menuen, foldes menuen visuelt ud. Dette formidles ikke gennem skærmlæseren, da denne allerede viser hele menuen inklusivt underpunkter til brugeren. Resultatet er, at brugeren oplever, at der intet sker, hvis der trykkes på et link. Kun hvis brugeren vælger endnu engang at trykke på samme link, kommer man faktisk til den ønskede side. (Et Aula problem)
 • PDF’ er ikke tilgængelig
  Ikke alt indhold og evt. formularer er tilgængeligt, og det betyder, at eksempelvis skærmlæserbrugere ikke har fuld adgang til indhold og brugen af dokumenterne.
 • Begrænsning af undermenu-niveauer
  Der er en visuel begrænsning af mængden af niveauer der kan være i den sekundære menu. Menuen ser korrekt ud, så længe der kun navigeres i to niveauer. Enkelte steder er der dog indhold på et tredje niveau, og når dette indhold aktiveres, bliver niveau to punktet, som har foldet de nye niveau tre punkter ud, skjult visuelt. Derudover er der heller ikke nogen indrykning af niveau tre indhold, hvilket betyder at det ser ud som om det er på niveau med det element der foldede dem ud. Dette vil være meget forvirrende for de fleste brugere. (et Aula problem)

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er ved at lave en plan for at rette op på de redaktionelle fejl vi har fået påpeget fra Diversas rapport.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.