Tilgængelighedserklæring

Frederiksberg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://baeredygtig.frederiksberg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://baeredygtig.frederiksberg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederiksberg Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://baeredygtig.frederiksberg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: InqludeIT har foretaget en screening af sitet i forhold til de 50 kontrolpunkter i alle WCAG succeskriterierne. De har i den forbindelse også tjekket de gennemgående fejl fra frederiksberg.dk, som har gennemgået en dybdegående monitorering i samme periode, som kommunens subsites. De har herudover screenet subsitet for andre fejl – dvs. udvalgte sider - for om der er andre fejl end de gennemgående fejl. Der har i forbindelse med screeningen været særligt fokus på specifikke funktionaliteter for det pågældende subsite.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold - A
  Logoer lige over sidefoden mangler en beskrivende alt-tekst.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer - A
  Der mangler programmatisk opmærkning for den visuelle overskrift "Samarbejdet med Københavns Bybi Forening betyder:". (https://baeredygtig.frederiksberg.dk/bynatur/biodiversitet/bybierne-paa-frederiksberg)
 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi - A
  Logoer lige over sidefoden mangler et tilgængeligt navn. (https://baeredygtig.frederiksberg.dk/groenne-dage-paa-frederiksberg/program-groenne-dage-2023)
 • PDF filer
  Der vil være PDF filer, som ikke er gjort webtilgængelige. Trods uddannelse af redaktører i regler for tilgængeligt indhold kan det ikke udelukkes, at der på Frederiksberg Kommunes subsites optræder filer i PDF eller andet format, der ikke har den nødvendige struktur tilknyttet og som derfor ikke lever op til standarder for tilgængeligt indhold.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Lancering af ny hjemmeside og nye subsites sommer 2023 har sikret, at it-platformen understøtter en høj grad af teknisk/programmatisk tilgængelighed. Frederiksberg kommunes subsites er bygget på samme platform som frederiksberg.dk. Da frederiksberg.dk har gennemgået en dybdegående evaluering i 2023 og gentest i 2024 er de gennemgående standardfunktionaliteter for vores subsites også blevet rettet. Subsites der har særlige funktionaliteter, er blevet testet ved screening af subsites. Frederiksberg Kommune anvender Siteimprove til at monitorere fejl i webtilgængelighed. Siteimprove crawler alle kommunens sites og data kan tilgås af kommunens redaktører på alle sites. Hvis brugerne oplever indhold, som ikke overholder krav til webtilgængeligt indhold, er de velkomne til at kontakte Frederiksberg Kommune. Vi følger antallet af disse henvendelser tæt - og evaluerer på, om der er behov for yderligere tiltag. Frederiksberg har et kontinuerligt fokus på at styrke webtilgængeligheden gennem teknik, uddannelse af webredaktører og krav til leverandører af selvbetjeningsløsninger mm.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.