Tilgængelighedserklæring

Aarhus Universitet forpligter sig til at gøre webstedet https://www.au.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.au.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aarhus Universitet, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.au.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Siteimproves accessibility værktøj

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Mangler alt-attributter på enkelte elementer
  Der mangler alt-attributter på baggrundsbilleder i bannere. En opgradering af vores CMS løser dette i løbet af 2021.
 • Html-tags bruges til at formatere indhold
  På alle img-tags kommer der pt. en border=0 ud. Dette rettes ved opgradering af vores CMS i løbet af 2021. Derudover benyttes der b-tags i stedet for strong rundt omkring i indhold. Dette arbejdes der på at rydde op i.
 • Tomme overskrifter
  Der er et tomt h3-tag tag de steder i vores venstremenuer, hvor en overskrift ikke er udfyldt i vores CMS. Der skal kigges på hvordan dette løses. Ligeledes kommer der også et tomt h2-tag ud i vores bannere, hvis ikke overskriften er udfyldt.
 • Farvekontrast er ikke tilstrækkelig
  Farvekontrast er ikke tilstrækkelig de steder, hvor baggrunden er cyanblå m. hvid eller grøn m. hvid skrift.
 • Formularer mangler beskrivelser og gruppering
  Der mangler beskrivelse på vores input-felter og valgbokse. Der mangler også gruppering i et fieldset af formular-elementer, som hører logisk sammen
 • Landemærker
  Der kan ikke skelnes mellem landemærker pt., da vi mangler at navngive de to nav-elementer og vores to footer-elementer. Derudover mangler vi at definere et landemærke for alt indhold på en side (main).
 • Manglende visuel fokus ved tabnavigation
  Der er ikke synligt fokus i tabnavigation.
 • Tomme alt-attributter på meningsbærende billeder
  Tomme alt-attributter er ikke alle gennemgået for at sikre at kun pyntebilleder har tomme alt-attributter.
 • Nogle PDF'er er ikke tilgængelige
  Ikke alle PDF'er er færdig gennemgået og vurderet om de skal tilgængeliggøres.
 • Videoer
  Videoer produceret efter 23/9-2020 lever endnu ikke op til tilgængelighedsloven. Der arbejdes på at implementere et nyt værktøj
 • Podcasts
  Podcasts er ikke transkriberet. Processen for transkribering og vurdering af arbejdsbyrde kontra udbytte er ikke færdigafklaret.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Videoer til mindre eller interne målgrupper
  Videoer til intern brug, eller fra konferencer, som har en lille målgruppe.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der pågår en udbredelse af retningslinjer for redaktører på vores hjemmesider, så indhold oprettet efter 23/9-2020 gerne skulle leve op til loven. Derudover undervises der i at identificere og rette eksisterende indhold, så det som pt. ikke lever op til loven bliver rettet op på. Der pågår endvidere en vurdering og prioritering af at få løst tilgængelighedsproblemer af teknisk karakter løbende. Sites overvåges i siteimprove og rettes til derefter. Der pågår en proces med dels at vurdere og finde de rette værktøjer til at tilgængeliggøre videoer, podcasts og PDF'er.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.