Tilgængelighedserklæring

Ankestyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.ast.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.ast.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Ankestyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.ast.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Har selv evalueret webstedet i samarbejde med leverandør

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tabeller
  Vi anvender tabeller på nogle sider, da det er bedste layout til det givne indhold, selvom disse ikke er kompatible med navigation og ift. skærmlæsere (Lovgivning 1.4.10). Derudover vil nogle dokumentformater, video og selvbetjeningsløsninger ikke overholde samtlige krav jf. webtilgængelighedsloven. Ankestyrelsen har i 2023 igangsat et projekt der yderligere skal styrke fokus på tilgængeliggørelse af styrelsens hjemmeside.
 • PDF'er
  Ankestyrelsen har i 2023 igangsat et projekt der yderligere skal styrke tilgængeligheden i styrelsens publikationer. I denne forbindelse har vi indkøbt et værktøj til tilgængeliggørelse af publikationer i word-format forud for publicering på www.ast.dk. Arbejdet med at tilgængeliggøre publikationer bagudrettet til og med d. 23. september 2018 pågår pt. I tilfælde, hvor tilgængeliggørelsen af dokumentet medfører væsentlige ændringer i publikationens grafiske udtryk, lægger vi den tilgængeliggjorte fil på hjemmesiden som selvstændigt bilag. I disse tilfælde vil det fremgå af teksten på siden, hvordan den tilgængeliggjorte fil kan downloades. Denne proces forventes udfaset, når en ny forud-formateret rapportskabelon er fuldt implementeret.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi anvender Monsido til at screene for tilgængelighed (fx et billede uden alt-tekst eller en side uden titel). I 2023 har vi igangsat et større projekt, der skal sikre prioritering og compliance i forhold til tilgængelighedskravene. I forbindelse med projektet, har vi foreløbigt investeret i et webtilgængelighedsværktøj, der bliver anvendt fortløbende til tilgængeliggørelse af publikationer, samt bagudrettet til tilgængeliggørelse af publikationer fra 23. september 2018 og frem. Vi har i 1. halvår 2023 uddannet medarbejdere til at varetage opgaven med at handicaptilgængeliggøre publikationer på vores hjemmeside. Derudover monitorerer vi løbende hjemmesiden i forhold til tilgængelighed ved hjælp af QualWeb, for løbende at løse identificerede fejl og mangler.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.