Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er foretaget automatiske test med blandet andet QualWeb og en manuel gennemgang af Netvenlig (www.netvenlig.dk.dk.)

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Forsiden: Den alternative beskrivelse af billederne på forsiden ligger i title-tagget til billedets link. Det er ikke en anbefalet metode, da ikke alle kompenserende teknologier understøtter title-tags. Footer: Nederst er en grafik, som fører til forsiden. Den har alt-teksten: "Thorvaldsens Museum". Det er ikke særlig præcist, i forhold til linkets funktion, nemlig at gå til forsiden.
 • information og relationer
  Forsiden: Det virker fuldkommen tilfældigt, hvilke områder der kommer i fokus ved tastaturbrug. Der er nok et system i det, men det vil være meget forvirrende for personer med nedsatte kognitive funktioner. Der er ikke tilstrækkeligt med landmærker på nogen af siderne til, at det er nogen hjælp for en skærmlæserbruger. De få landmærker, der er, er ikke navngivet, så de kan skelnes fra hinanden. Landmærker og regioner er vigtige hjælpemidler, hvis en skærmlæserbruger farer vild på siden.
 • Identificering af inputformål
  Søgefeltet kan ikke identificeres af skærmlæsere. Skærmlæseren siger blot: "Edit, har autofuldførelse, blank".
 • Anvendelse af farve
  Vejledning > Forklaring af farvekoder: Når farve er det eneste visuelle signal, er det let at overse for personer med nedsat syn, monokromt syn eller atypisk farveopfattelse ("farveblindhed"). Eksempelvis, er kontrastforholdet mellem grå tekstlinks (#666666) og sort tekst (#000000) 3,7:1, hvilket er for lavt. Mørkerød er også svær at skelne fra sort for mange. For personer med nedsatte kognitive funktioner (dvs stort set alle i 65+ -alderen), vil det være svært at huske de forskellige farvekoders betydning, hvis det ikke står lige foran dem. Envidere, er der flere steder links, som ikke er understregede, men kun synlige på grund af deres farve. Det er i sig selv også et brud på god designskik og dårlig tilgængelighed.
 • Kontrast
  Kontrastforhold for linkfarver: Okker (#C39431) mod hvid (#ffffff): 2,8:1 Blå (#4149C3) mod sort (#000000): 3:1 ("just below 3:1") Rød (#A00000) mod sort: 2,5:1 Grå (#666666) mod sort: 3,7:1 Baggrundsfarve, søgning: Lyseblå (#BFE7FF) mod hvid: 1,3:1 Hovednavigation: Hovednavigationen har størrelsen 11pt i CSS-arket, svt. 14,67px. Grå hovednavigation (#666666) mod hvid baggrund: 5,7:1 (OK) Artikler: "Sidst opdateret" (#CCCCCC) mod hvid: 1,6:1
 • Ombrydningsvisning
  Personer: Når siden zoomes til 400 procent forsvinder næsten en tredjedel af sidens indhold ud under browserens højrekant og tvinger brugeren til vandret scroll. Når Personer indlæses i en mobilbrowser er teksten for det første mikroskopisk, men når der zoomes på siden, tilpasser indholdet sig ikke og det er dermed svært eller umuligt at anvende siden for personer med nedsat syn. Kronologi: Ved zoom til 400% forsvinder væsentlige dele af tabellen ud under højrekanten og gør det svært at finde.
 • kontrast
  Søgeknap: Kontrastforholdet for knapfarve (#B2B3B4) mod hvid (#FFFFFF) er målt til 2,1:1 Dokumenter: Inputelementerne Afsender / Modtager: Kantfarve (#CCCCCC) mod hvid: 1,6:1
 • Svævepegning
  Personbiografi: Når musen svæver over billeder, kommer der ekstra tekst frem under billedet. Når musen føres væk fra billedet, forsvinder det igen. Dermed kan det være svært eller umuligt for personer, der anvender forstørrelsesglas at læse teksten, fordi de også bruger musen til at flytte forstørrelsesglasset. En skærmlæserbruger ville sandsynligvis ikke opdage det ekstra indhold, fordi billedet ikke er i tastaturrækkefølgen.
 • Spring over blokkes
  Der mangler et såkaldt "Skiplink", som gør det muligt for tastaturafhængige brugere at navigere uden om hovednavigationen.
 • Synligt fokus
  Følgende elementer mangler en såkaldt fokusring: Knappen Søg Billedlinks på forsiden Flere inputelementer på Dokumenter
 • Identifikation af fejl
  Dokumenter: Når man indtaster en tom søgning, får man ikke en fejlmeddelelse eller anden indikation på, at der mangler et input i formularen. Siden genindlæser bare. Det gør det umuligt for personer uden syn eller svagsynede at registrere, at der skete noget uventet.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Handlingsplanen er de fejl og mangler der er fundet i den eksterne rapport vil blive udbedret løbende.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.