Tilgængelighedserklæring

Digitaliseringsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://arkitektur.digst.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://arkitektur.digst.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://arkitektur.digst.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Gennemført stikprøver og automatiseret test ved brug af et eksternt tool.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Enkelte webtilgængelighedsudeståender
  Webstedet overholder standarden for webtilgængelighed næsten fuld ud. Dog er der stadig enkelte udeståender med webtilgængeligheden, der skal løses. Det har været et omfattende arbejde at konvertere ældre dokumenter til tilgængeligt indhold på webstedet. På trods af bestræbelserne på at efterleve både de tekniske og redaktionelle krav, har det på tidspunktet af relanceringen ikke har været muligt at optimere alle indholdselementer. Derfor vil vi løbende rette op på tilgængeligheden af CMS´et. Skulle der være indhold som ikke er tilgængeligt i tilstrækkeligt omfang, kan du kontakte os og vi vil forsøge at finde en løsning.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tekniske dokumenter
  På enkelte sider kan der forekomme dokumenter der er tænkt til anvendelse i specifikke sammenhænge. Disse er ikke gjort webtilgængeligt på grund af deres tekniske karakter. Det vurderes som værende en uforholdsmæssig stor byrde når vi ser på den forventede antal af anvendere.
 • Visuelt materiale
  Webstedet indeholder mange lange vejledninger af særlig teknisk karakter, som oftest bliver uddybet med konceptuelle tegninger og modeller. Disse er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde.
 • Reviewrapporter
  De udstedte reviewrapporter er udarbejdet i forbindelse med projektspecifikke arkitektur- eller modelreviews. Rapporternes målgruppe er projektets egne deltagere og de er derfor ikke gjort webtilgængeligt. Har du spørgsmål til en specifik rapport, er du velkommen til at kontakte os.
 • Præsentationer
  Enkelte steder kan der være publiceret visuelt præsentationsmateriale i forbindelse med afholdte arrangementer eller møder. Det kan eksempelvis være præsentationer fra konferencer eller netværksmøder. Det vurderes som værende en uforholdsmæssig stor byrde når vi ser på den forventede antal af anvendere.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter fra før 23. september 2018
  Enkelte dokumenter offentliggjort før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige, da en opdatering og ny version vil medføre tilgængelighed i fremtiden.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi screener løbende for tilgængelighed og gennemgår nyt indhold for tilgængelighed inden publicering. Derudover arbejder vi på at minimere brugen af dokumenter på webstedet og gøre indholdet tilgængeligt som html.

Henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet fører tilsyn med, om Digitaliseringsstyrelsen overholder webtilgængelighedsloven.

Før du kontakter Digitaliserings- og ligestillingsministeriet, skal du kontakte Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at Digitaliseringsstyrelsen, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive en henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet på mail webtilgaengelighed@digmin.dk eller ringe på telefon 23 46 31 16.

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet anvender henvendelserne som input til tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliserings- og ligestillingsministeriet har behov for yderligere uddybning.