Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligter sig til at gøre webstedet https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden fuldt ud. 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Metode: Sensus har i forbindelse med vurderingen gennemgået netstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter iWCAG 2.1 AA, som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/). Vurderingen er blevet gennemført i overensstemmelse med god skikfor tilgængelighedstest jf. W3C-vejledningen Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology(https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/) med testcases som beskrevet i W3C-vejledningen Techniques for WCAG2.1 (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/).Sensus har gennemført tilgængelighedstesten som en kombination af automatiserede tests (hvor dette er muligt) og manuelle vurderinger (hvor dette er nødvendigt). Rapportering: Rapporteringen følger strukturen i WCAG 2.1. Her er de 13 retningslinjer inddelt i fire hovedprincipper: • Princip 1: Opfattelig→ Retningslinje 1.1: Tekstlige alternativer→ Retningslinje 1.2: Tidsafhængige medier→ Retningslinje 1.3: Tilpasset→ Retningslinje 1.4: Adskillelig. • Princip 2: Anvendelig→ Retningslinje 2.1: Tilgængelig via tastatur→ Retningslinje 2.2: Passende tid→ Retningslinje 2.3: Anfald→ Retningslinje 2.4: Navigerbar→ Retningslinje 2.5: Input modalitet • Princip 3: Forståelig→ Retningslinje 3.1: Læselig→ Retningslinje 3.2: Forudsigelig→ Retningslinje 3.3: Inputhjælp. • Princip 4: Robust→ Retningslinje 4.1: Kompatibel. De 50 kontrolpunkter fordeler sig på de 13 retningslinjer, og for hvert kontrolpunkt er defineret en række succeskriterier, som skal være fyldt for at kontrolpunktet er overholdt. For hvert kontrolpunkt i WCAG er angivet følgende: • Et resume af overtrædelse af eventuelle succeskriterier i forhold til det pågældende kontrolpunkt medreference til WCAG 2.1. • En beskrivelse af den eller de eventuelle fejl. • URL til den eller de sider, hvor fejlen er fundet, eventuelt suppleret med skærmbilleder og beskrivelser. Angivelse af det tekniske miljø, som blev anvendt til at konstatere fejlen i det omfang dette er relevant. Det bør i den forbindelse bemærkes, at retningslinjerne for tilgængelighed i det store hele er uafhængige af teknologi, og at et brud på en retningslinje ikke nødvendigvis vedrører en bestemt teknologi eller kombination af teknologier. • En beskrivelse af hvilke brugergrupper, der kan være påvirket af fejlen. • En beskrivelse af hvorledes problemet kan afhjælpes.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Ikke udfyldt

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Netstedet indeholder en videofilm uden undertekster.
  WCAG 2.0 - 1.2.2 niveau A - Undertekster (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
 • Netstedet indeholder en forudindspillet videofilm uden synstolkning eller medier.
  WCAG 2.0 - 1.2.3 niveau A - Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020 er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
 • Netstedet indeholder en række videofilm uden synstolkning.
  WCAG 2.0 - 1.2.5 niveau AA - Synstolkning (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.