Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligter sig til at gøre webstedet https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/?

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på tilgaengelighed@star.dk, , hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Linkende billede som baggrund uden alternativ
WCAG 2.0 - 1.1.1 niveau A - Ikke-tekstbaseret indhold. Netstedets logo i øverste venstre hjørne er et linkende billede, som er indsat som et CSS-baggrundsbillede ”style= style="background-image”). Dermed har det hverken en alternativ tekst eller en linktekst, som beskriver linkets formål, ligesom det ikke vises når CSS slås fra. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Fejl i overskriftstrukturen
WCAG 2.0 - 1.3.1 niveau A - Information og relationer. Netstedet rummer en række generelle eksempler på fejl i den hierarkiske overskriftstruktur. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Knapper uden beskrivelse/tilknytning og med automatisk visning
WCAG 2.0 - 1.3.1 niveau A - Information og relationer. Netstedet indeholder eksempler på knapper, som ikke er beskrevet og hvor sammenhængen dermed ikke fremgår af konteksten. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Datatabel uden overskrifter
WCAG 2.0 - 1.3.1 niveau A - Information og relationer. Netstedet indeholder eksempler på datatabeller uden tabeloverskrifter. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Ulogisk præsentationsrækkefølge
WCAG 2.0 - 1.3.2 niveau A - Meningsfuld rækkefølge. Præsentationsrækkefølgen synes på visse steder af netstedet at være ulogisk. Således præsenteres søgeknappen på løsningens to primære sider (Jobmuligheder og Historik) først efter forklaringerne i på højre del af siden. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Henvisninger til visuel placering
WCAG 2.0 - 1.3.3 niveau A - Sensoriske egenskaber. Instruktionsvideoen gør brug af henvisninger til visuelle placeringer. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Manglende identifikation
WCAG 2.0 - 1.4.1 niveau A - Anvendelse af farve. Netstedet indeholder eksempler på links, som ikke er identificeret på anden måde end ved hjælp af almindelig tekst. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Utilgængeligt indhold ved forstørrelse på 200%
WCAG 2.0 - 1.4.4 niveau AA - Ændring af tekststørrelse. Netstedet indeholder eksempler på indhold, som bliver utilgængeligt og overlapper ved forstørrelse på 200% i standardopløsning på 1280 x 1024. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Indhold bryder ikke rigtigt med skærmstørrelsen
WCAG 2.1 - 1.4.10 niveau AA – Reflow. Dele af netstedet synes ikke at tilpasse sig den aktuelle skærmopløsning. Netstedet bør kunne præsenteres i en opløsning på 320x256 pixels (svarende til en referenceopløsning på 1280x1025 med 400% zoom) uden behov for todimensionel scrolling og uden informationstab af hensyn til svagsynede brugere, som dermed vil kunne læse indholdet i en enkelt kolonne. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Utilgængelige funktioner
WCAG 2.0 - 2.1.1 niveau A - Tastatur. En række funktioner på netstedet synes ikke at være tilgængelige via tastaturet. Således synes det eksempelvis ikke at være muligt at aktivere funktionen ”Vis alle” i forbindelse med punktet ”1) Vælg stillingsbetegnelse” ligesom man ikke kan folde menuen med erhvervsgrupper ud under punktet ”2) ELLER vælg erhvervsgruppe” ved brug af tastaturet. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Tastaturfælde
WCAG 2.0 - 2.1.2 niveau A - Ingen tastaturfælde. Når tabulerer til menuen efter punktet ”2) ELLER vælg erhvervsgruppe” synes man ikke at kunne komme videre ved brug af tastaturet. Man kan ikke folde menuen ud ligesom man ikke synes at kunne komme hverken frem eller tilbage i tabulatorsekvensen. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Fejl i overskrifter og ledetekster på knapper
WCAG 2.0 - 2.4.6 niveau AA - Overskrifter og ledetekster. Netstedet rummer bl.a. en række brud i form af fejl i overskriftniveauer og manglende beskrivelse af funktion/ tilknytningsforhold af knapper. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Manglende labels
WCAG 2.1 - 2.5.3 niveau A – Label i navn. Netstedet indeholder en række knapper, som synligt identificeres som informationsknapper, men hvor denne funktion ikke fremgår af en beskrivelse af knapperne eller af tilknyttede labels. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Manglende identifikation af fejl
WCAG 2.0 - 3.3.1 niveau A - Identifikation af fejl. Netstedet indeholder formularer, som ikke identificerer inputfejl eller beskriver fejlen for brugeren. Det drejer sig bl.a. om søgefeltet til indtastning af jobtitel under fanen Jobmuligheder. Hvis man indtaster en jobtitel, som ikke findes, får man ingen besked og den eneste indikation på fejlen er, at man ikke kan aktivere søgeknappen. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Manglende ledetekster på knapper
WCAG 2.0 - 3.3.2 niveau A - Ledetekster eller instruktioner. Netstedet indeholder en række knapper, som synligt identificeres som informationsknapper, men hvor denne funktion ikke fremgår af en beskrivelse af knapperne eller af tilknyttede labels. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Manglende løsningsforslag
WCAG 2.0 - 3.3.3 niveau AA - Fejlforslag. Netstedet registrer fejlinput i forbindelse med indtastning i søgefelt, men eventuelle fejl synes ikke at resultere i løsningsforslag til brugeren. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Sider fejler W3C HTML/XHTML og CSS-validering
WCAG 2.0 - 4.1.1 niveau A - Parsing. Netstedet indeholder en række syntaksfejl i forhold til de angivne specifikationer. Det drejer sig bl.a. om forkert anvendelse af attributter, forkert brug af style-elementet, manglende mellemrum mellem attributter og brug af afsluttende tags. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Navn, rolle og værdi kan ikke bestemmes
WCAG 2.0 - 4.1.2 niveau A - Navn, rolle, værdi. Netstedet indeholder en række brugergrænsefladekomponenter, hvor det ikke er muligt at identificere deres navn, rolle og værdi. Det drejer sig bl.a. om formularelementer, som ikke er beskrevet labels og om label-elementer uden indhold. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.

Uforholdsmæssig stor byrde

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Netstedet indeholder en videofilm uden undertekster.
WCAG 2.0 - 1.2.2 niveau A - Undertekster (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
Netstedet indeholder en forudindspillet videofilm uden synstolkning eller medier.
WCAG 2.0 - 1.2.3 niveau A - Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020 er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
Netstedet indeholder en række videofilm uden synstolkning.
WCAG 2.0 - 1.2.5 niveau AA - Synstolkning (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: "Hjemmesiden består af nogle lokale elementer og nogle elementer, der er fælles for flere websider i Beskæftigelsesministeriet. De elementer, der er fælles for flere websider i ministeriet, vil Beskæftigelsesministeriets departement som udgangspunkt håndtere samlet på ministeriets vegne. Arbejdet starter 1. november 2019 og vil blive håndteret så hurtigt, som det er muligt. På baggrund af evalueringen af webstedet er der oprettet en backlog som udgør samtlige tilretninger nødvendige for overholdelse af loven om webtilgængelighed. Tilretningerne foretages af en applikationsleverandør inden udgangen af 2019.Endvidere undervises redaktører i redaktionel opretholdelse af WCAG 2.1 (A og AA) ved redigering af indhold og produktion af dokumenter."

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.