Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://aproposeneng.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aproposeneng.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aproposeneng.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Primo juli 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra henholdsvis WHYsite og Diversa Docs lavet en screening af webstedet. Udvalgte og centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt. Der er ikke tale om en egentlig dybdegående tilgængelighedsvurdering, hvorfor der kan være brud på den gældende standard EN 301 549, som ikke er identificeret

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Manglende alternative tekster til illustrationer
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A) Der er illustrationer, som mangler alternative tekster. I andre tilfælde er vores alternative tekster uhensigtsmæssigt lange. Vi er i gang med at udbedre fejlene og forventer at være i mål ved udgangen 2021
 • Manglende opmærkning af overskrifter
  Dette emne vedrører WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 – Information og relationer (A). Der er en række eksempler på overskrifter, der ikke er formateret som rigtige overskrifter. Det betyder for eksempel, at en skærmlæser ikke vil genkende dem som overskrifter, hvilket gør det svært for brugeren at få overblik over sidens indhold. Vi er i gang med at udbedre fejlene og forventer at være i mål ved udgangen 2021
 • Formålet med links
  Dette emne vedrører succeskriterium 2.4.4 - Formål med links (i kontekst) (A). Der er eksempler på links, der kun er beskrevet med ”her”. Det betyder for eksempel, at en skærmlæserbruger, som får læst en liste med links på siden, får læst: Her, her, her. Vi er i gang med at udbedre fejlene og forventer at være i mål ved udgangen 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Hjemmesiden indeholder en del videoer, som ikke er omfattet af kravene i loven.
  De fleste videoer mangler undertekster og er ikke synstolkede. Vi er opmærksomme på, at dette gør videomaterialet relativt utilgængeligt for brugere med et hørehandicap. Vi ønsker generelt at gøre videoerne tilgængelige for flest mulige og vil prioritere at gøre det i det omfang, det er muligt med de ressourcer, vi har til rådighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har generelt øget vores fokus på webtilgængelighed. Vi arbejder løbende på at sikre, at medarbejdere og samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og ved, hvad de hver især skal gøre for at sikre, at alle kan anvende hjemmesiden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.