Tilgængelighedserklæring

Sydtrafik forpligter sig til at gøre webstedet Sydtrafik App tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på Sydtrafik App?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Sydtrafik, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på Sydtrafik App

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test, og brugertest

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Struktur og indhold
  Der er på flere sider problemer med designet, hvor elementer ikke er formateret korrekt til skærmoplæser. Det kan være mængden eller rækkefølgen af elementer som besværliggør navigation og dermed forståelsen af indholdet Manglende etiketter på nogle knapper og oversigter, som medfører at de ikke kan læses af en skærmoplæser eller giver uklar forklaring til anvendelse når de bliver oplæst Dialogbokse bliver ikke læst op, hvilket kan medføre at brugeren ikke bliver oplyst om fejl, fx ved brugeroprettelse eller login Brugertilpasset tekststørrelse (dynamisk tekst) er ikke mulig for alle tekstelementer, hvilket medfører at nogle tekster og menupunkter kan være svære at læse for nogle brugere Telefonnummer bliver oplæst som numeriske tal
 • Farver, kontraster og grafik
  Kontrastforholdet er mellem tekstens for- og baggrund er gennemgående lavt. Klikbare grafiske elementer er gennemgående for små.
 • Kortmateriale
  Kortmateriale fra tredjeparter er på engelsk. Oplæsningen fra skærmoplæser er derfor uforståelig for dansksprogede brugere

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Sydtrafik afsætter ressourcer til prioritering af udviklingen af tilgængelige løsninger. I løbet af 2021-2022 er der planlagt et større eftersyn af appens funktioner, såsom nemmere billetkøb og adgang til information. Her bliver det sat fokus på at gøre Sydtrafik app mere tilgængelig og få udbedret de mangler som er observeret. Derudover arbejder Sydtrafik løbende med redaktionel gennemgang af tekster og forbedring af appens mangler.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.