Tilgængelighedserklæring

Region Nordjylland forpligter sig til at gøre webstedet RN Træning tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på RN Træning?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Nordjylland, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på RN Træning

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Ekstern part har testet og vurderet applikationen og har udfyldt fyldestgørende testrapport, som er udleveret og gennemgået med applikationsleverandøren.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Billeder i appen har ikke alternative tekster tilknyttet. Det samme gælder for knapper med ikoner. Dette betyder, at personer, der bruger hjælpemidler ikke kan tolke disse elementer.
 • Informationer og relationer
  Der er visuelle overskrifter i appen, som ikke er markeret som sådan programmeringsmæssigt. Der er knapper /accordions, som er opmærket som billeder. Dette betyder, at personer, der bruger hjælpemidler, kan have svært ved at navigere i appen og dens indhold.
 • Retning (kun Android)
  Appen er låst til lodret visning. Dette betyder, at personer, der har brug for at bruge appen i vandret visning (f.eks. kørestolsbrugere), kan have svært ved at bruge appen.
 • Kontrast (minimum)
  Der er for lav kontrast flere steder i appen. Det gælder for tekster, hvor der er krav om et kontrastforhold på mindst 4,5:1 for almindelige tekster og 3:1 for større tekster. Dette betyder, at personer med nedsat syn eller farveblindhed kan have svært ved at læse tekst og/eller skelne brugergrænsefladekomponenter fra hinanden.
 • Ændring af tekststørrelse (kun for iOS)
  Appen understøtter kun delvist forstørrelse af tekst. Nogle steder vil teksten overlappe andre elementer/tekst, og andre steder vil noget af teksten ikke være påvirket af ændring af tekststørrelse. Dette betyder, at personer med nedsat syn ikke kan anvende dele af appen.
 • Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold
  Fokusindikatoren har flere steder for lavt kontrastforhold til omgivelserne. Kravet er her et kontrastforhold på mindst 3:1. Dette betyder, at personer med nedsat syn kan have svært ved at navigere i appen.
 • Tastatur (kun for iOS)
  Tastatur kan ikke anvendes i appen. På tablet fungerer tastatur ikke og på telefon er der en del elementer, som ikke kan tilgås med tastatur. Dette betyder, at personer, der bruger tastatur og andre hjælpemidler, ikke kan anvende appen.
 • Navn, rolle, værdi
  Appen har elementer (accordions og faner), der mangler navne eller værdier, f.eks. om et element er udfoldet eller ej. Dette betyder, at personer, der bruger hjælpemidler, kan have svært ved at navigere i disse elementerne.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Region Nordjylland arbejder løbende med at forbedre webtilgængeligheden for egne apps, og er i dialog med leverandører om forbedring af øvrige apps.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.