Tilgængelighedserklæring

Rejsekort & Rejseplan forpligter sig til at gøre webstedet Rejseplanen tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Rejseplanen?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rejsekort & Rejseplan , hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Rejseplanen

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Ekstern ekspertgennemgang baseret på WCAG-retningslinjerne.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Manglende eller utilstrækkelige labels & alternative tekster
  Ikoner og elementer med input mangler eller har utilstrækkelige alternative tekster. Nogen alternative tekster fremtræder ikke med det samme, mens andre uhensigtsmæssigt skifter sprog. Alternative tekster beskriver heller ikke tilstrækkeligt hvad der sker, ved brug af elementer med input (1.1.1.).
 • Elementer med uklar betydning (iOS fejl)
  Adskillige ikoner og interaktive elementer optræder, hvor det er svært at tolke hvad de repræsenterer eller har af funktion. Ligeledes referere visse tekststykker til visuelle elementer, ved at beskrive deres udseende (1.3.3.).
 • Tekststørrelser tilpasses ikke af indstillinger (iOS fejl)
  Adskillige tekststykker bliver ikke forstørret, selvom enheden har det som indstilling. Desuden bliver indhold enkelte steder beskåret af, at tekststørrelsen er tilpasset (1.4.4.).
 • Tekst overholder ikke linje- og paragrafafstand
  Tekst har angiveligt ikke den tilstrækkelige linjeafstand, afstand mellem paragraffer eller afstand mellem enkelte tegn bestemte steder (1.4.12.).
 • Ingen genvej til hovedindhold
  Der mangler en funktion til skip til hovedindhold, så gentagende indhold på sider kan springes over (2.1.1. / 2.4.1.).
 • Manglende tabuleringsmulighed
  Flere sider mangler tabuleringsmulighed eller kan slet ikke markeres/vælges. Visse elementer har en ulogisk rækkefølge i tabuleringen (2.1.1. / 2.4.3.).
 • Tilbage-knap forsvinder ved brug af kort (iOS fejl)
  Brug af kort fjerner topbjælken med tilbage-knappen, uden at fortælle hvordan man får funktionen tilbage (2.1.2.).
 • Titler mangler på øvrige dele af mobilapplikationen (iOS fejl)
  Kun første side af Rejseplanen indeholder en sidetitel. Øvrige dele af mobilapplikationen mangler sidetitler, så brugeren ved hvor de befinder sig.
 • Destination af links er uklar
  En række links og funktioner uddyber ikke hvor deres links fører hen (2.4.4.).
 • Ingen fremhævet tabulering
  En række funktioner fremhæves ikke, ved markering med tabulering. Visse elementer har en ulogisk eller decideret forkert fremhævning af hvad der er markeret (1.4.3. / 2.4.7.).
 • Sprog ændres automatisk i bestemte tilfælde
  Ved bestemte funktioner ændres sproget uhensigtsmæssigt fra dansk til engelsk. Visse tekststykker anvender i det hele taget forkert sprogvalg (3.1.1. / 3.1.2.).
 • Input uden fejlmeddelelser (iOS fejl)
  En række funktioner fungerer ikke med VoiceOver og erklærer ikke dette gennem fejlmeddelelser. Visse input elementer beskrives ikke som påkrævede gennem fejlmeddelelser 3.3.1. / 3.3.2.).
 • Manglende instrukser ved behov for bruger input (iOS fejl)
  Et enkelt sted mangler instrukser om hvordan brugeren skal indtaste input (3.3.2.).
 • Uklare labels medfører fejloplæsning fra skærmoplæser
  En række tekster, i særdeleshed ved input-felter, har labels der ikke kan oplæses ordentligt af skærmlæseren eller har en utilstrækkelig forklaring (2.4.6.).
 • Tekst bliver skubbet ude af syne efter zoom ind (Android fejl)
  Adskillige tekststykker kan ikke læses. For visse tekster er dette permanent, mens andre tekststykker skubbes ude af syne efter man har zoomet ind på sin enhed. Enkelte steder skyldes dette iFrames, som leder over til https://help.rejseplanen.dk/hc/da (1.4.4. / 1.4.10.).
 • Lav farvekontrast
  Farvekontrast mellem tekst, ikoner og baggrund er til tider for lav. Bestemte input kan give baggrund samme farve som tekst og dermed usynliggøre indhold (1.4.3. / 1.4.11.).
 • Ikoner og knapper kan være misvisende eller ulogiske
  Flere ikoner på Rejseplanen. Fx menuknappen og bannere kan være misvisende og skal ændre udseende efter brug (1.3.1.).
 • Rækkefølgen på bestemte brugerflows er ikke intuitive
  Brugerflows er til tider ikke logiske og gør det svært for brugeren at vide, hvordan de kommer videre (1.3.2.).
 • Inputfelter virker ikke eller er misvisende (iOS fejl)
  En enkel knap for valg af adresse er ikke funktionel (1.3.5.).
 • Manglende titler (iOS fejl)
  Med undtagelse af forsiden mangler alle sider en officiel sidetitel (2.4.2.).
 • Ulogisk navigation (iOS fejl)
  En tilbageknap på Rejseplanen optræder kun under artikler og kan derfor medfører et ikke konsekvent brugerflow (3.2.3.).
 • Funktioner af knapper er ikke konsekvente
  Knapper på Rejseplanen har ikke altid samme funktion (3.2.4.).
 • Komponenter kan oplæses korrekt af skærmlæser (iOS fejl)
  Visse tekststykker og knapper fejloplæses af skærmoplæseren (4.1.2.).
 • Konstant oplæsning (Android fejl)
  "Loading..." på kortet på Rejseplanen oplæses på gentagende vis (4.1.3.).

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Kort med manglende funktionalitet
  Rejseplanen gør brug af en kortfunktion, som på nuværende tidspunkt ikke giver mulighed for zoom in med kortet på iOS. På Android Kort er kortet ikke funktionel med skærmlæser. Rejsekort & Rejseplan A/S vil løbende holde øje med standarderne, for at se hvornår en løsning er mulig at implementere (2.5.1.) .
 • Redesign af landskab orientering
  Det vurderes at et redesign af Rejseplanen (iOS/Android) vil være en for stor uforholdsmæssig byrde, og som kun vil gavne et fåtal af brugere (1.3.4.).

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

1. Der vil arbejdes på at formulere labels og alternative tekster til elementer, som i dag er uden eller med uforståelige tekster. 2. Vi vil formulere beskrivende fejlmeddelelser til relevante sider med input på rejseplanen. Elementer der ikke fungerer optimalt vil rettes, så fejlmeddelelser ikke er nødvendige. 3. Farvekontrast mellem tekst og baggrund vil forbedres på alle dele af mobilapplikationen, hvor kontrasten foreløbigt er utilstrækkelig. 4. Det vil undersøges, hvordan rejseplanens kort kan tilpasses, så zoom in kan bruges af motorisk udfordrede brugere. 5. Fokus rækkefølge ved tabulering vil udbedres, så rækkefølgen er logisk i bestemte flows. 6. Vi vil udforme en funktion, så man kan skippe til hovedindhold, uden behov for kronologisk tabulering. 7. Sidetitler vil tilføjes til øvrige dele end start af mobilapplikationen, så brugere nemmere kan få et overblik over hvor de befinder sig. 8. Det vil undersøges, hvordan det kan forhindres, at tekst skubbes ude af syne.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.