Tilgængelighedserklæring

Udenrigsministeriet forpligter sig til at gøre webstedet Rejseklar tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Rejseklar?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Udenrigsministeriet, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Rejseklar

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden fuldt ud. 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Følgende metoder er brugt til at vurdere og evaluere mobilapplikationens tilgængelighed: 1. Tjek af kontraster og størrelsesforhold a. Projektteamet har benyttet et kontrast-plugin i brugergrænseflade-designapplikationen Figma, hvor mobilapplikationens brugergrænseflade er designet. Det benyttede kontrast-plugin tester kontrastforholdene, og giver besked om kontrasten lever op til WCAG 2.1 standarden. b. Under designet af mobilapplikationens brugergrænseflade i Figma, er der taget højde for størrelsesforholdene mellem elementerne i brugergrænsefladen. c. Projektteamet har løbende testet appens brugergrænseflade på forskellige skærmstørrelser for at sikre, at størrelsesforholdene mellem elementerne lever op til standarden samt ikke forringer brugeroplevelsen. 2. Løbende tilgængelighedstest under udvikling og testkørsler gennem tilgængelighedsværktøjer i Xcode og via testmobilernes tilgængelighedsværktøjer. a. Projektteamet har under implementering af hver funktion i iOS-mobilapplikationen benyttet Accessibility Inspector fra Xcode til at udføre tilgængelighedstest. Ydermere er der udført jævnlige stikprøvekontrol ved at bygge mobilapplikationen til en iOS-testtelefon og efterprøve tilgængelighedstest. b. Projekteamet har under implementering af hver funktion i Android-mobilapplikationen, bygget mobilapplikationen til en Android-testtelefon og udført tilgængelighedstest. 3. Tilgængelighedstest udført af Inqlude IT, baseret på WCAG 2.1. Mobilapplikationen blev på baggrund af testen evalueret til ”Overholder standarden fuldt ud” på både iOS og Android.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tastatur
  [Android] Elementerne/siderne; ”Landevælger”, ”Notifikationer”, ”Indstillinger” og dertilhørende indhold er ikke tilgængeligt med tastatur. [iOS] Appen er ikke tilgængelig med tastatur på iOS.
 • Overskrifter visuelt, men ikke programmatisk
  I rejsevejledninger og andre vejledninger under ”Brug for hjælp” er nogle overskrifter visuelle overskrifter, men ikke angivet som overskrifter programmatisk.
 • Punktformslister genkendes ikke af skærmlæseren
  I rejsevejledninger og andre vejledninger under ”Brug for hjælp” findes der lister, sat op som punktform, der ikke genkendes som lister af skærmlæseren.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

De udestående elementer i forhold til tilgængelighed er specificerede og håndteringen af disse vil indgå som en del af vedligeholdelsesopgaven for Rejseklar app.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.