Tilgængelighedserklæring

Rejsekort & Rejseplan A/S forpligter sig til at gøre webstedet RejseBillet tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på RejseBillet?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rejsekort & Rejseplan A/S, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på RejseBillet

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Ekstern ekspertgennemgang baseret på WCAG-retningslinjerne.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Manglende eller utilstrækkelige labels & alternative tekster
  Ikoner og elementer med input mangler eller har utilstrækkelige alternative tekster. Nogen alternative tekster fremtræder ikke med det samme, mens oplæses forkert – f.eks. som individuelle bogstaver (1.1.1. / 1.3.1.).
 • Ukorrekt sammenhæng mellem indhold og paragraffer
  En del tekstindhold inddeles i unødvendigt mange paragraffer, hvilket forstyrrer læsevenligheden og relationen mellem tekststykkerne (1.3.1).
 • Lav farvekontrast
  Farvekontrast mellem tekst, ikoner og baggrund er til tider for lav. Bestemte input kan give baggrund samme farve som tekst og dermed usynliggøre indhold. Visse steder anvendes udelukkende farve til at formidle information (1.4.1. / 1.4.3. / 1.4.11.).
 • Manglende funktionalitet efter zoom in
  Bestemte elementer såsom tekst og inputfelter kan ikke zoomes ind eller er visuelt blokerende for andet indhold ved 200% zoom (1.4.4.).
 • Manglende tabuleringsmulighed og ulogisk rækkefølge
  Flere sider indeholder elementer med manglende tabuleringsmulighed eller kan slet ikke markeres/vælges. Visse elementer har en ulogisk fokus rækkefølge. Visse elementer besidder heller ikke synligt fokus (2.1.1. / 2.4.3. / 2.4.7.).
 • Køb af tilkøbsbillet kan ikke gennemføres med skærmlæser/tastatur
  Ved køb af tilkøbsbillet kan dette kun gennemføres ved brug af kort, hvorfor skærmlæserbrugere og tastaturbrugere ikke kan anvende denne funktionalitet (2.1.2.).
 • Utilstrækkelig tidsinterval ved brugerinput
  Ved indtast af sms-kode har brugeren ikke tilstrækkelig tid til at indskrive koden før brugere anmodes om at få tilsendt en ny kode (2.2.1.)
 • Manglende kontekst og instruktioner
  Dele af mobilapplikationen ændrer kontekst for brugeren uden advarsel – f.eks. ved at rykke tilbage til toppen af skærmen. Visse formularer og elementer med påkrævet brugerinput mangler tilstrækkelige instruktioner (3.2.2. / 3.3.2.).
 • Korrekt identifikation af indhold
  Visse steder mangler der korrekt rolleangivelse eller utilstrækkelige angivelse af formål med f.eks. infoknapper. Ligeledes er bestemte statusbeskeder ikke forklaret tilstrækkelige – f.eks. ved indhentning af ruteforslag (4.1.2. / 4.1.3.).

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.