Tilgængelighedserklæring

Nota forpligter sig til at gøre webstedet Nota Bibliotek 2 tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Nota Bibliotek 2?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Nota, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Nota Bibliotek 2

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Intern, manuel test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Problemer med overlappende fokus på Android og iOS 16
  Skærmlæserbrugere kan opleve, at elementers fokusområder overlapper hinanden visse steder i appen. Det sker fx i afspilning af lydbøger med tekst eller e-bøger med TTS slået til, hvor de ”usynlige” knapper til at skifte side og tilgå fuldskærmsvisningen ligger oven på play/pause og spoleknapperne. Dette medvirker, at seende brugere der benytter skærmlæser, ikke kan klikke direkte på eksempelvis play knappen, så længe de har skærmlæseren aktiveret. Det er dog stadig muligt at få knapperne i fokus ved at swipe gennem sidens elementer. Dette påvirker også vores pop-over dialoger. Problemet skyldes en fejl i frameworket, Flutter, som vi udvikler appen i. Fejlen er rapporteret og vi afventer en løsning.
 • Problemer med fokusrækkefølge i lange lister
  Skærmlæserbrugere kan opleve, at fokusrækkefølgen bliver ustabil, hvis man åbner en bogliste med mange bøger og hurtigt navigerer langt ned i listen. Her kan det ske, at fokus pludselig hopper til toppen af siden. Det kan også ske på sider med mange boglister, eksempelvis hvis man tilgår en bogkategori fra fanen ”Kategorier”. Hvis der er mange boglister på siden, og man hurtigt navigerer langt ned på siden, kan fokus ”sætte sig fast” på en enkelt bogliste. Fejlen skyldes formentlig et problem i det framework, appen er udviklet i, men skal undersøges nærmere.
 • Tekst på log ind-siden kan ikke forstørres
  Tekst på log ind-siden forstørres ikke, selvom man på enheden har valgt forstørret tekst.
 • Underpunkter i filter formidles ikke til skærmlæser
  Søgefilteret til Målgruppe består af tre overordnede målgrupper; Voksne, Unge og Børn. Børn og Unge er yderligere inddelt i nogle aldersgrupper. Dette hierarki vises visuelt, men formidles ikke tydeligt til skærmlæserbrugere.
 • ”Scroll one page” VoiceOver gesture virker ikke
  På iOS kan man ikke bruge VoiceOvers 3-finger swipe, til at skifte sider, som VO-brugere normalt ville have forventet. Problemet skyldes en fejl i frameworket, Flutter, som vi udvikler appen i. Fejlen er rapporteret og vi afventer en løsning.
 • ”Oplæst indhold” tilgængelighedsindstillingen virker ikke
  På iOS kan man ikke bruge VoiceOvers 2-finger swipe ned fra toppen, til at få oplæst indhold på den nuværende side, som VO-brugere normalt ville have forventet. Problemet skyldes en fejl i frameworket, Flutter, som vi udvikler appen i. Fejlen er rapporteret og vi afventer en løsning.
 • Navigation via beholdere virker ikke
  På iOS kan man ikke bruge VoiceOver rotor-funktionen ”beholdere”, til hurtigt at navigere imellem sidens primære indholdsgrupper, som VO-brugere normalt ville have forventet. Problemet skyldes en fejl i frameworket, Flutter, som vi udvikler appen i. Fejlen er rapporteret og vi afventer en løsning.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tastaturnavigation
  Tastaturnavigation fungerer ikke hensigtsmæssigt i Flutter frameworket, som appen er udviklet i. Tastaturnavigation virker dog fint, hvis en skærmlæser, så som VoiceOver på iOS, er slået til. Problemet er rapporteret til Google som er ansvarlige for frameworket. Det ville være en uforholdsmæssig stor byrde selv at rette det i frameworket, og vi afventer derfor at Google reagerer på vores henvendelse.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder hele tiden på at rette de kendte tilgængelighedsfejl og forventer at være i mål ultimo 2023. En stor del af appens tilbageværende tilgængelighedsfejl skyldes problemer i frameworket Flutter, som vi har udviklet appen i. Vi har rapporteret fejlene til Google og hjælper dem så vidt muligt med at løse dem. Vi håber derfor at størstedelen kan rettes med en opdatering af appen inden længe, dog med det forbehold at det afhænger af Googles ressourcer og prioriteringer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.