Tilgængelighedserklæring

Digitaliseringsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet NemID nøgleapp tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på NemID nøgleapp?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på NemID nøgleapp

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Eksternt bureau har foretaget en tilgængelighedsanalyse af appen.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.3.1 Informationer og relationer
  Generelt: Visuelle overskrifter er ikke markeret som overskrifter i koden. F.eks. "Lås op med biometrics" på "Lås op"-skærmen. Logoet "NEM ID" har ingen tekst med skærmlæseren på Android. Opdater ID-oplysninger: Der mangler koblinger mellem etiketter og input-felter f.eks. i accordion for privatlivspolitik, mellem knapper og tilhørende overskrift, mellem etiket "Jeg har læst privatlivspolitikken" og afkrydsningsboksen", og inputfelter for pas-information. Knapper i accordion kommunikerer ikke udvidet/ikke-udvidet
 • 1.4.4 Ændring af tekststørrelse + 1.4.10 Ombrydningsvisning
  Ved forstørret tekst klippes dele af teksten af og er ulæselig. Det gælder f.eks. på "Lås op" skærmbilledet.
 • 2.2.1 Justerbar tastehastighed
  Brugeren får ikke en advarsel, før sessionen udløber, eller gives en mulighed for at forlænge tiden.
 • 1.3.2 Meningsfuld rækkefølge
  Bagvedliggende felt er inkluderet i læserækkefølgen på Android
 • 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold
  (Dark mode) Fokusindikatoren for alle felter på skærmbilledet til indtastning af kode har for lav kontrast. Kravet er mindst 3:1. Opdatering af ID-oplysninger: Skydeknappen "Jeg har læst privatpolitikken" har for lav kontrast i forhold til baggrunden når den er i "off" position.
 • 2.1.1 Tastatur
  Der anvendes en ikke-standard tastaturkomponent. Dette gør, at indtastning med skærmlæser ikke fungerer som forventet og skaber problemer for indtastning ved hjælp af tastatur eller andre input-metoder som stemmestyring. Slider-kontrollen til godkendelse med nøgleapp kan ikke betjenes via tastatur eller andre input-mekanismer, der emulerer tastatur - f.eks. "switch-control". Der er implementeret en speciel tre-finger-swipe for VoiceOver-brugere, og der kan findes andre work-arounds. Der er ingen funktionalitet i appen for at lukke "Hjælp"-skærmbilledet.
 • 2.4.3 Fokusrækkefølge
  Ikonet "?" i øverste højre hjørne er ikke med i fokus rækkefølgen på Android Tilbage knappen øverst til venstre er ikke med i fokus rækkefølge under siden 'Indstillinger'.
 • 2.4.7 Synligt fokus
  Knapperne "Lås op med kode" og "Luk nøgleappen" har ikke synligt fokus på Android. Opdater ID-oplysninger: Knapperne "Start”, "Næste” og "Scan kode" har ikke synligt fokus. Slideren "Jeg accepterer betingelserne" har ikke synligt fokus.
 • 4.1.2 Navn, rolle, værdi
  Indtastningsfeltet til pinkode har ikke rollen som indtastningsfelt på Android. Dermed kan man ikke vide, hvor fokus skal være for, at man f.eks. kan indtaste en PIN-kode via tastatur Slider-kontrollen har ingen rolle eller værdi angivet. Nemid.nu linket sidst i hjælpeteksten er ikke opmærket som et link. Skærmlæseren kan ikke finde linket.
 • 1.3.5 Identificering af inputformål
  Der anvendes ikke autocomplete-atributter på input-felter for personlig information Autocomplete ved indtastninger er valgt ikke at anvendes pga. sikkerhedshensyn
 • 2.5.3 Etiket i navn
  Opdater ID-oplysninger: Knapper har for det meste ingen tilgængelige navne - dvs. en tekst, der kan oplæses af f.eks. skærmlæsere. Indtastningsfelter for pasinformation er ikke korrekt opmærket. Ikke en wcag fejl, men: Status under scanning af pas og læsning af chip videreformidles ikke til understøttende hjælpemidler.
 • 2.5.1 Pegebevægelser
  Slider-kontrollen er den eneste måde at godkende anmodningen på. Dette vil være umuligt eller meget svært for mennesker med nedsat bevægelighed, brugere af eksternt tastatur eller tilsvarende hjælpeteknologier. Der er krav om en alternativ metode for at godkende anmodninger

Uforholdsmæssig stor byrde

 • 1.3.4 Retning
  Appen er låst til lodret visning

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.