Tilgængelighedserklæring

Det Kriminalpræventive Råd forpligter sig til at gøre webstedet Nabohjælp tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Nabohjælp?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Det Kriminalpræventive Råd, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Nabohjælp

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Brugertest ved gennemgang af de relevante tilgængelighedskrav fra Klausul 5. Generiske Krav, 11. Software, og 12. Dokumentation og supportydelser.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 5.2. Aktivering af tilgængelighedsfunktioner
  Tilgængelighedserklæringen er lige blevet oprettet, der mangler derfor dokumentation der viser hvordan hjælpeteknologierne aktiveres.
 • 11.8.1. Forfatterværktøj (tekst)
  Appen har ikke et forfatterværktøj til mere omfattende redigering. - Der kan kun indtastes 'ikke-formateret' tekst via. enhedens valgte tastatur.
 • 11.8.2. Forfatterværktøj (video/billeder/lyd)
  Appen har ikke et forfatterværktøj til redigering af video, billeder, eller lyd.
 • 11.1.3.4. Orientering af skærmbilledet
  Det er kun muligt at anvende Appen med et vertikalt skærmbillede, eftersom et horisontalt skærmbillede vil forvrænge brugergrænsefladen.
 • 11.1.4.1. Brugen af farver
  Der er generelt god kontrast ved farverne anvendt i Appen, men ved input-felter som "skal udfyldes" mangler der f.eks. en indikator udover bare farver.
 • 11.5.2.11. Listevisning af tilgængelige funktioner
  Appen opretter ikke selv en liste af tilgængelige funktioner eller navigation. Dette kan pt. kun hentes gennem hjælpeteknologier.
 • 11.5.2.12. Udførelse af tilgængelige funktioner gennem listevisningen
  I takt med at der ikke fremgår listevisning, er det heller ikke muligt at udfører funktioner gennem listevisningen.
 • 12.1.1. & 12.1.2. Dokumentation af tilgængeligheds- og kompatibilitetsfunktioner.
  Vi har pt. ikke en omfattende dokumentation af tilgængeligheds- og kompatibilitetsfunktioner som brugerne kan tilgå.
 • 12.2.2. Brugersupport for tilgængeligheds- og kompatibilitetsfunktioner.
  Grundet manglende dokumentation af tilgængeligheds- og kompatibilitetsfunktioner, indgår dette ikke i vores brugersupport via. mail og telefon.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • 12.1.1. & 12.1.2. Dokumentation af tilgængeligheds- og kompatibilitetsfunktioner.
  Ift. at Appen understøtter hjælpeteknologier ved både iOS og Android, vil det være en kæmpe opgave at få oprettet en dokumentation og vejledning til dette.

Ikke omfattet af loven

 • 11.8.4. Forslag til fejlløsning ved forfatterværktøj
  Hverken klausul 9 eller 10 er aktuelt, eftersom Appen ikke indeholder et forfatterværktøj eller disse dokumenttyper.
 • 11.8.5. Skabeloner ved forfatterværktøj
  Skabeloner er ikke aktuelt for Appen, dertil indeholder Appen ikke et forfatterværktøj til håndteringen af dette.
 • 11.1.2.1.1. Visuel information til forud-indspillet medier
  Appen indeholder ikke forud-indspillet lyd og/eller video. Gælder også 11.1.2.1.2., 11.1.2.3.1., samt 11.1.2.5.
 • 11.1.2.2. Synsfortolkning / Captions
  Appen indeholder ikke forud-indspillet lyd og/eller video. Der er derfor ingen undertekster (captions), medie-alternativer, lyd-beskrivelser, etc.
 • 11.1.4.2. Kontrol af lyd
  I Appen anvendes der ikke lyde, dvs. at der heller ikke forekommer nogle automatisk afspilninger af lyde.
 • 11.1.4.13. Indhold ved 'Hover' eller 'Fokus'
  Appen er udviklet til enheder med touch-skærms funktionalitet, og har derfor meget lidt til ingen fokus på hverken 'Hover' eller 'Fokus' funktionalitet.
 • 11.2.1.2. Anvendelse af Mus og Tastatur
  Hvis enheden tillader anvendelsen af Mus og Keyboard, kan dette anvendes. Appen er dog udviklet mhp. touch-baseret enheder.
 • 11.2.1.4.1. Sikring af genvejstaster med tastatur
  Der er ikke oprettet specifikke genvejstaster til Tastatur (udover hvad der er standard). Gælder også 11.2.1.4.2.
 • 11.2.2.2. Pause, Stop, og Skjul nyt indhold.
  Det "auto-opdateret" indhold er essentielt for Appen, men hovedsageligt vil sidernes indhold kun opdateres når brugeren ikke befinder sig på siden, så de dermed undgår forstyrrelser.
 • 11.2.3.1. Skarpe hurtige blink/glimt
  Der fremgår ingen hurtige blink/glimt i Appen.
 • 11.2.4.3. Rækkefølge ved fokus
  Der forekommer ingen decideret sekventiel navigering i Appen.
 • 11.2.5.4. Bevægelsesbaseret funktion
  Der forekommer ingen funktion i Appen baseret på fysisk bevægelse af den anvendte enhed.
 • 11.5.2.6. Identificering af Tabeller
  Der fremgår ingen tabeller med rækker, kolonner, eller overskrifter i Appen.
 • 11.5.2.14. Justering af 'Fokus' og 'Vælg' egenskaber
  Det ikke muligt at justere ved 'Fokus' og/eller 'Vælg' egenskaberne hverken med eller uden hjælpeteknologier.
 • 11.5.2.16. Justering af 'States' og 'Properties' egenskaber
  Det ikke muligt at justere ved 'States' og/eller 'Properties' værdierne hverken med eller uden hjælpeteknologier.
 • 11.5.2.15. Notifikation om ændring af egenskaber
  Der forekommer ikke dynamiske ændringer ved elementernes egenskaber i Appen.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.