Tilgængelighedserklæring

Det Kriminalpræventive Råd forpligter sig til at gøre webstedet Nabohjælp tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Nabohjælp?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Det Kriminalpræventive Råd, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Nabohjælp

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Brugertest ved gennemgang af de relevante tilgængelighedskrav fra Klausul 5. Generiske Krav, 11. Software, og 12. Dokumentation og supportydelser.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold: Android
  Der mangler alt-tekster ved div. ikke-tekstbaseret indhold gennem App’en.
 • WCAG 1.3.1 Informationer og relationer: Android
  Der mangler programmatisk opmærkning ved div. elementer gennem App'en (f.eks. Overskrifter, lister, accordion, tjekbokse, etc.).
 • WCAG 1.3.2 Meningsfuld rækkefølge: Android
  Slideren ved "juster nabolag" er ikke med i læserækkefølgen
 • WCAAG 1.3.4 Retning: Android
  App'en kan ikke bruges i 'vandret/horisontal' tilstand.
 • WCAAG 1.3.5 Identificering af inputformål: Android
  Der mangler en auto-complete attribut ved input-felter med personlige oplysninger, såsom e-mail, fornavn, og efternavn.
 • WCAG 1.4.1 Anvendelse af farve: Android
  Trin-indikatoren ved Naboven-siden bruger kun farver til at indikere det aktive trin, dertil er kontrasten for lav ved den visuelle indikator.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum): Android
  Der er for lave kontrastforhold ved følgende farvekombinationer: Hvid/Grøn, Lysegrå/Hvid/Grå, Hvid/Gul, Hvid/lilla, Hvid/Mørkeblå, Rød/Hvid, Grøn/Lys-brun, Grå/Lys-brun.
 • WCAG 1.4.4 Ændring af tekststørellse: Android
  Ved 200% zoom forsvinder kommentar-tekster ved ferier. Ved normal skriftstørrelse på mobil, er kommentarene også afskåret.
 • WCAG 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold: Android
  For lavt kontrastforhold ved ikke-valgte/ikke-aktive elementer, toggle-switches, og ikoner.
 • WCAG 2.1.1 Tastatur: Android
  Slideren ved "juster nabolag" er ikke tilgængeligt med tastatur.
 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge: Android
  Usynlige/tomme felter der registreres ved fokusrækkefølgen på 2 af App'ens sider.
 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus: Android
  Der mangler en fokus-indikator accept af naboven-værdisæt tjekboksen.
 • WCAG 3.3.1 Indetifikation af fejl: Android
  Fejlmeddelser ved inputfelter vises kun for det sidste inputfelt der fejler, selvom flere fejler.
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner: Android
  Der mangler visuelle etiketter ved inputfelter såsom e-mail og kommentar/besked-felter.
 • WCAG 3.3.3 Fejlforslag: Android
  Fejlmeddelser ved e-mails, giver ikke vejledning/eksempel på det forventet format.
 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi: Android
  Der mangler generelt et programmatisk tilgængeligt navn ved hovedparten af de interaktive elementer i App'en. Dertil mangler der en programmatisk tilgængelig værdi ved interaktive elementer som kan have forskkellige værdier, f.eks. Ved tjekbokse, toggle-switches, accordion, etc.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • WCAAG 1.3.4 Retning: Android
  Vi vurderer at det pt. vil være en ’uforholdsmæssig stor byrde’, at imødekomme Succeskriteriet 1.3.4 ’Retning’. - Dette skyldes, at det vil kræve et større og bekosteligt re-design af Applikationen, før App’en hensigtsmæssigt og optimalt vil kunne understøtte det vandrette/horisontale skærmbillede.

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

App'en skal gennemgås og tilføjes de manglende programmatiske opmærkninger og alt-tekster ved div. elementer, herunder særligt de interaktive elementer skal opmærkes. Dertil skal der foretages justeringer af de dårlige kontrastforhold ved farverne i App'en. Vi vil løbende indtænke nye løsninger til de ’ikke-opfyldte krav’, her ved den fremadrettet videreudvikling af App’en.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.