Tilgængelighedserklæring

Digitaliseringsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet MitID app tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på MitID app?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på MitID app

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I overensstemmelse med god praksis på området og jf. EU-standarden EN 301 549 har Sensus foretaget tilgængelighedsvurderingen af mobilapplikationerne i forhold til de 43 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/), og som fremgår af den europæiske standard EN 301 549 V3.1.1 (2019-11), kapitel 11. Denne standard danner grundlag for den danske webtilgængelighedslov, som også definerer kravene til offentlige mobilapplikationer. Vurderingen er desuden blevet foretaget i overensstemmelse med god skik for tilgængelighedstest. I modsætning til websteder, hvor det er muligt at analysere sidernes kildetekst, har man i mobilapplikationer ikke adgang til kildeteksten. Det er derfor nødvendigt at vurdere tilgængeligheden med udgangspunkt i, hvorledes det fremstår og fungerer, herunder hvorledes de kan anvendes sammen med de indbyggede tilgængelighedsfunktioner på de mobile enheder (fx VoiceOver, Talk Back, Zoom, Høj Kontrast, Gråtonevisning). I den forbindelse er mobilapplikationerne blevet vurderet i forhold til kravene i EN 301 549 V3.1.1 (2019-11), kapitel 11 ”Open Functionality”.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold: iOS
  Mobilapplikationen indeholder brugergrænsefladekomponenter med misvisende eller manglende tekstalternativer.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer: iOS
  Mobilapplikationen har indhold, hvor der er uoverensstemmelse mellem visuelt og oplæst indhold samt utilgængeligt indhold for skærmlæsere.
 • WCAG 1.4.1 Anvendelse af farve: iOS
  Mobilapplikationen indeholder komponenter, hvor farve er anvendt som eneste visuelle middel til at udskille komponenterne.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum): Android
  Mobilapplikationen indeholder tekst, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven.
 • WCAG 1.4.4 Ændring af tekststørrelse: Android
  Der opstår tab af indhold, når teksten i mobilapplikationen bliver forstørret. Mobilapplikationen indeholder også tekst, der ikke kan forstørres.
 • WCAG 1.4.4 Ændring af tekststørrelse
  Mobilapplikationen indeholder tekst, der ikke kan forstørres.
 • WCAG 1.4.10 Ombrydningsvisning: Android
  I mobilapplikationen forekommer mangelfuld ombrydningsvisning. Det vurderes at kravet om præsentation uden tab af information eller behov for todimensionel scrolling i en opløsning på 320 x 256 pixels ikke er relevant for native mobilapplikationer på enheder med faste skærmdimensioner. Det er dog et krav, at indhold præsenteres på mobilplatformen uden tab af indhold og behov for todimensionel scrolling.
 • WCAG 1.4.11: iOS
  Mobilapplikationen indeholder grafisk indhold med mangelfuld kontrast. Mobilapplikationen indeholder også komponenter, hvor der er mangelfuld kontrast på eller visning af tastaturfokusindikatoren, når et hardwaretastatur er tilkoblet og anvendt til navigation.
 • WCAG 2.1.1 Tastatur: iOS
  Mobilapplikationen indeholder brugergrænsefladekomponenter, der ikke kan betjenes, når et eksternt hardwaretastatur er tilsluttet og anvendt til navigation.
 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge: Android
  Mobilapplikationen har indhold, der ikke bør modtage tastaturfokus samt indhold der ikke bevarer meningen eller betjeningsmulighederne, når et eksternt hardwaretastatur er tilsluttet og anvendt til navigation.
 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge: iOS
  Mobilapplikationen har indhold, der ikke bør modtage tastaturfokus samt indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne, når et eksternt hardwaretastatur er tilsluttet og anvendt til navigation. Dertil indeholder mobilapplikationen fejl i fokusrækkefølgen ved anvendelse af skærmlæser.
 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst): iOS
  Mobilapplikationen indeholder links, hvor formålet med linkene ikke kan bestemmes.
 • WCAG 2.5.3 Etiket i navn: iOS
  I mobilapplikationen er der fundet indhold med uoverensstemmelse mellem den visuelle etiket og den programmeringsmæssigt bestemte etiket.
 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi: iOS
  Mobilapplikationen indeholder brugergrænsefladekomponenter uden navn, rolle eller værdi.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Intet at bemærke.
  Intet at bemærke.

Ikke omfattet af loven

 • Ikke relevant.
  Ikke relevant.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet fører tilsyn med, om Digitaliseringsstyrelsen overholder webtilgængelighedsloven.

Før du kontakter Digitaliserings- og ligestillingsministeriet, skal du kontakte Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at Digitaliseringsstyrelsen, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive en henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet på mail webtilgaengelighed@digmin.dk eller ringe på telefon 23 46 31 16.

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet anvender henvendelserne som input til tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliserings- og ligestillingsministeriet har behov for yderligere uddybning.