Tilgængelighedserklæring

Sundhedsdatastyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet Min Graviditet (IOS) tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Min Graviditet (IOS)?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Sundhedsdatastyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Min Graviditet (IOS)

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I overensstemmelse med god praksis på området og jf. EU-standarden EN 301 549, har Sensus foretaget tilgængelighedsvurderingen af mobilapplikationen i forhold til de 44 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/), og som fremgår af den europæiske standard EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), kapitel 4, 5 og 11. Denne standard danner grundlag for den danske webtilgængelighedslov, som også definerer kravene til offentlige mobilapplikationer. Vurderingen er desuden blevet foretaget i overensstemmelse med god skik for tilgængelighedstest med anvendelse af smartphone og tablet. I modsætning til websteder, hvor det er muligt at analysere sidernes kildetekst, har man i mobilapplikationer ikke adgang til kildeteksten. Det er derfor nødvendigt at vurdere tilgængeligheden med udgangspunkt i, hvorledes mobilapplikationer fremstår og fungerer, herunder hvorledes de kan anvendes sammen med de indbyggede tilgængelighedsfunktioner i Android (fx Talk Back, Tekststørrelse, Zoom og Farvefiltre). I den forbindelse er mobilapplikationen blevet vurderet i forhold til kravene i EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), kapitel 11 ”Open Functionality”.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Mobilapplikationen indeholder væsentlig grafik med misvisende eller manglende tekstalternativer, fx fremgår appens samarbejdspartnere med logo på en informationsvæg i appens onboardingflow. Denne logovæg har ikke et retvisende tekstalternativ, der beskriver logoerne retvisende, hvilket gør væggen svær for skærmlæsere at tyde.
 • Undertekster
  Appens videoer indeholder ikke i tilstrækkelig grad undertekster.
 • Manglende synstolkning
  Appens videoer mangler synstolkning eller mediealternativ, fx til forklaring af fødestillinger i videoer.
 • Struktur og relationer
  Der er tekst, der visuelt fremstår som overskrifter, men som ikke er mærket op som overskrifter. Desuden er der fejl i relationer mellem fx overskrifter og brødtekst.
 • Retning
  Appens indhold er begrænset til at blive vist og anvendt i en lodret skærmretning
 • Farver
  Appen har komponenter, hvor farve er anvendt som eneste visuelle middel til at formidle information
 • Kontrast
  Appen indeholder tekst, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. Fx eksterne links i Darkmode
 • Forstørret tekst
  Der opstår tab af indhold og funktionalitet, når teksten i mobilapplikationen bliver forstørret. Mobilapplikationen indeholder også tekst, der ikke kan forstørres.
 • Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold
  Appen indeholder brugergrænsefladekomponenter og grafisk indhold med mangelfuld kontrast. Mobilapplikationen indeholder også komponenter, hvor der er mangelfuld kontrast på eller visning af tastaturfokusindikatoren, når et hardwaretastatur er tilkoblet og anvendt til navigation.
 • Brug af tastatur
  Appen indeholder brugergrænsefladekomponenter, der ikke kan betjenes, når et eksternt hardwaretastatur er tilsluttet og anvendt til navigation.
 • Pause, stop, stjul
  Appen har indhold i bevægelse, som ikke har en mekanisme til at pause, stoppe eller skjule indholdet. Fx baby på appens forside, der svæver i mere end 5 sekunder. Dette kan virke forstyrrende fx for brugere med opmærksomhedsforstyrrelse.
 • Fokusrækkefølge
  Appen har indhold, der ikke bør modtage tastaturfokus samt indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne, når et eksternt hardwaretastatur er tilsluttet og anvendt til navigation. Dertil indeholder mobilapplikationen fejl i fokusrækkefølgen ved anvendelse af skærmlæser.
 • Ved input
  Appen indeholder komponenter, der medfører automatisk ændring af brugerens kontekst ved ændring af indstillingerne i komponenterne. Fx ved brug af tjeklister: Når en tastaturbruger eller en skærmlæserbruger ændringer i listen ved at markere et listeelement, flyttes brugeres fokus ud af listeområdet.
 • Navn, rolle, værdi
  Appen indeholder brugergrænsefladekomponenter, hvor navn, rolle eller værdi ikke er bestemt programmeringsmæssigt. Fx er der i onboardingflowet indikeret swipefunktion ved tre cirkler i bunden af skærmen. Her er sidevælgerkomponent ikke synlig for skærmlæserbrugere. Al indhold i onboardingflowet gives i stedet som et samlet skærmbillede, der ikke læses i en læserække, der er meningsfuld for skærmlæsebrugeren.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en handleplan for, hvordan webtilgængeligheden kan forbedres i forbindelse med videreudvikling af appen Min Graviditet som en del af den samlede digitalisering af graviditetsforløbet. I løbet af 2025 erstattes papirjournalerne, vandrejournal og svangerskabsjournal, med en digital løsning. I den forbindelse opdateres Min Graviditet app til at indeholde data fra den digitale vandrejournal og svangerskabsjournal - og her vil der i samme ombæring rettes der op på elementer, som ikke overholder krav til webtilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.